Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Джаул

Index Джаул

Джаул, наричан понякога още ватсекунда и означаван със символа J, е единицата от Международната система единици (SI) за измерване на енергия (потенциална, кинетична, електрическа, топлинна), а също така на работа и количество топлина.

21 отношения: Калория, Киловатчас, Келвин, Представки SI, Паскал (единица), Ом (физика), Юлиус Роберт фон Майер, Малчугана, Международна система единици, Международна организация по стандартизация, Закон за запазване на енергията, Вебер (единица), Гаус (единица), Джаул, Джеймс Джаул, Ефект на Джаул-Ленц, Ерг, Електронволт, Лондон, 1 януари, 1948.

Калория

Калория (от лат. calor - топлина) е единица за измерване на енергия, означавана с cal.

New!!: Джаул и Калория · Виж повече »

Киловатчас

Киловатчас (означение: kWh, както и запис kW·h) е единица за измерване на работа и енергия, равна на работата извършвана от една машина с мощност 1 киловат (kW) в продължение на 1 час.

New!!: Джаул и Киловатчас · Виж повече »

Келвин

Келвинът (символ: K) е единицата за температура в Международната система единици (SI) и е една от седемте основни единици от SI.

New!!: Джаул и Келвин · Виж повече »

Представки SI

За да се избегне неудобството при боравене с много големи и много малки числени стойности на величините, измервани с единиците SI, в рамките на международната система се използват също техни десетични кратни и дробни единици.

New!!: Джаул и Представки SI · Виж повече »

Паскал (единица)

Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI.

New!!: Джаул и Паскал (единица) · Виж повече »

Ом (физика)

Единицата за електрично съпротивление в SI се нарича ом и се означава с главната гръцка буква омега (Ω).

New!!: Джаул и Ом (физика) · Виж повече »

Юлиус Роберт фон Майер

Юлиус Роберт фон Майер (Julius Robert von Mayer) (25 ноември 1814 – 20 март 1878) е германски физик, лекар и биолог, един от основоположниците на термодинамиката.

New!!: Джаул и Юлиус Роберт фон Майер · Виж повече »

Малчугана

Малчугана или Малкото момче(Little Boy - Литъл Бой) е кодовото име на урановата бомба, разработена от Армията на САЩ, в рамките на Проект „Манхатън“.

New!!: Джаул и Малчугана · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Джаул и Международна система единици · Виж повече »

Международна организация по стандартизация

Международната организация по стандартизация (на английски International Organization for Standardization) или ISO (от гръцки ίσος – еднакъв) е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти, съставен от представители на 148 национални стандартизационни организации (по данни от края на 2004 г.). Основана е в Лондон на 23 февруари 1947 г. от делегати на 26 страни.

New!!: Джаул и Международна организация по стандартизация · Виж повече »

Закон за запазване на енергията

Законът за запазване на енергията е основен природен закон, изведен емпирически и е един от няколкото закони за запазване във физиката.

New!!: Джаул и Закон за запазване на енергията · Виж повече »

Вебер (единица)

Единицата за магнитен поток се нарича вебер (weber, съкратено Wb) и e равна на потока, който при намаляването си до нула в течение на една секунда създава в обхващащата го намотка електродвижещо напрежение от 1 V (волт).

New!!: Джаул и Вебер (единица) · Виж повече »

Гаус (единица)

Гаус (символ G) е единица за измерване от системата CGS за плътност на магнитен поток или магнитна индукция (B), наречена на името на германския математик и физик Карл Фридрих Гаус (Carl Friedrich Gauss).

New!!: Джаул и Гаус (единица) · Виж повече »

Джаул

Джаул, наричан понякога още ватсекунда и означаван със символа J, е единицата от Международната система единици (SI) за измерване на енергия (потенциална, кинетична, електрическа, топлинна), а също така на работа и количество топлина.

New!!: Джаул и Джаул · Виж повече »

Джеймс Джаул

Джеймс Прескът Джаул (James Prescott Joule) е английски физик.

New!!: Джаул и Джеймс Джаул · Виж повече »

Ефект на Джаул-Ленц

Електрически нагревател. Ефектът на Джаул-Ленц (известен също като Закон на Джаул-Ленц, както и като нагряването на Джаул в западни източници) е процес, при който при преминаване на електрически ток през проводник се освобождава топлина.

New!!: Джаул и Ефект на Джаул-Ленц · Виж повече »

Ерг

Ерг (символ: erg) е единица за енергия и механична работа в системата CGS.

New!!: Джаул и Ерг · Виж повече »

Електронволт

Електронволт (eV) е извънсистемна единица за енергия и маса, широко използвана в атомната физика.

New!!: Джаул и Електронволт · Виж повече »

Лондон

Ло̀ндон (London, произнася се по-близко до Ла̀ндън или Лъ̀ндън) е столицата на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и най–големият метрополис в Европейския съюз.

New!!: Джаул и Лондон · Виж повече »

1 януари

1 януари е 1-ият ден в годината според григорианския календар.

New!!: Джаул и 1 януари · Виж повече »

1948

Няма описание.

New!!: Джаул и 1948 · Виж повече »

Пренасочва тук:

Joule.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »