Logo

Юнионпедия

Семантичната мрежа

Юнионпедия е понятие карта или семантична мрежа организирана като една енциклопедия - речника. Тя дава кратко определение на всяка концепция и неговите взаимоотношения.

Index · Случайна страница · Други езици

Декларация за поверителност