Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Химическа формула

Index Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

101 отношения: Ксантин, Ксилулоза, Ксилоза, Ксилометазолин, Ксилонова киселина, Куркумин, Карбамид, Карбоксилна киселина, Калциев карбонат, Калиев хидроксид, Калиев хлорат, Калиев нитрат, Калиев перманганат, Кетодезоксиоктулозонова киселина, Псикоза, Пропан, Пропиленгликол, Пропен, Пирогроздена киселина, Пирол, Пикрокроцин, Пентан, Оцетна киселина, Оксибензон, Октан, Астаксантин, Аспарагинова киселина, Ацетамид, Ацетилхолин, Арабиноза, Аденозин, Азотна киселина, Алтроза, Алоза, Амониев нитрат, Апиоза, НАД, НАДФ, Натриев хидроксид, Натриев хипохлорит, Натриев хлорид, Никотин, Невраминова киселина, Рибулоза, Рибоза, Сярна киселина, Сфингозин, Сорбоза, Солна киселина, Треоза, ..., Тагатоза, Талоза, Уридин, Фуран, Фукоза, Функционална група, Фруктоза, ФАД, Хексан, Цитидин, Цитозин, Циановодород, Шафранал, Маноза, Метанол, Идуронова киселина, Идоза, Изопентенил пирофосфат, Индиево-калаен оксид, Зеаксантин, Бутан (алкан), Бензен, Винена киселина, Вода, Гуанин, Гуанозин, Гуанозинтрифосфат, Гулоза, Галактуронова киселина, Галактарова киселина, Галактоза, Глюкуронова киселина, Глюкоза, Глюкозо-6-фосфат, Глюконова киселина, Глутамин, Глутаминова киселина, Глицин, Глицералдехид, Глицералдехид-3-фосфат, Глицеринова киселина, Диметилалил пирофосфат, Дезоксирибоза, Етанол, Етилен, Еритрулоза, Еритроза, Лутеин, Ликсоза, 3-фосфо-глицерат, 5-Метилуридин. Разширете индекс (51 Повече ▼) »

Ксантин

Ксантин е пуриново производно, съдържащо се в тъканите и течностите на човешкото тяло, както и в много други организми.

New!!: Химическа формула и Ксантин · Виж повече »

Ксилулоза

Ксилулозата е кетопентоза — монозахарид изграден от пет въглеродни атома и кетонна функционална група.

New!!: Химическа формула и Ксилулоза · Виж повече »

Ксилоза

Ксилозата (гръцки ξυλος, ксилос, „дървесина“) за първи път е изолирана от дървесина, откъдето идва и нейното име.

New!!: Химическа формула и Ксилоза · Виж повече »

Ксилометазолин

Ксилометазолинът е лекарство, местен деконгестант (намалител на нахлуването на кръв), който се прилага пряко в носа като аерозол или под формата на капки.

New!!: Химическа формула и Ксилометазолин · Виж повече »

Ксилонова киселина

Ксилоновата киселина е захарна киселина от групата на алдоновите киселини, която се може да се получи при умерено окисление на ксилоза (например с бром).

New!!: Химическа формула и Ксилонова киселина · Виж повече »

Куркумин

Куркуминът е изолиран през 1815 г. от коренището на растението куркума (Curcuma longa L., сем. Zingiberaceae), използвано като подправка и лечебно растение в индийската народна медицина вече повече от 5 000 години.

New!!: Химическа формула и Куркумин · Виж повече »

Карбамид

Карбамид (също урея или карбонилдиамид; да не се бърка с пикочна киселина) е органично съединение, краен продукт на обмяната на веществата при много животни, получен при разграждането на азотните съединения (напр. аминокиселини).

New!!: Химическа формула и Карбамид · Виж повече »

Карбоксилна киселина

Карбоксилните киселини са органични киселини, характеризиращи се с присъствието на карбоксилна група, чиято формула е -C(.

New!!: Химическа формула и Карбоксилна киселина · Виж повече »

Калциев карбонат

Калциевият карбонат е химично съединение с формула CaCO3.

New!!: Химическа формула и Калциев карбонат · Виж повече »

Калиев хидроксид

Калиевата основа е съединение получено при взаимодействието на метала калий с вода.

New!!: Химическа формула и Калиев хидроксид · Виж повече »

Калиев хлорат

Калиевият хлорат е калиева сол на хлорната киселина със химическа формула KClO3.

New!!: Химическа формула и Калиев хлорат · Виж повече »

Калиев нитрат

Калиевият нитрат (KNO3), познат още под имената калиева селитра или индийска селитра, е калиева сол на азотната киселина.

New!!: Химическа формула и Калиев нитрат · Виж повече »

Калиев перманганат

Калиев перманганат се нарича химическото съединение с формула KMnO4.

New!!: Химическа формула и Калиев перманганат · Виж повече »

Кетодезоксиоктулозонова киселина

Кетодезоксиоктулозонова киселина (3-дезокси-D-мано-окт-2-улозова киселина) или КДО е улозонова киселина на 2-кетоокстоза, която се използва от бактериите при синтезата на липополизахариди.

New!!: Химическа формула и Кетодезоксиоктулозонова киселина · Виж повече »

Псикоза

D-Псикоза е кетохексоза - монозахарид с шест въглеродни атома и кето-група.

New!!: Химическа формула и Псикоза · Виж повече »

Пропан

Пропанът е безцветен горим газ и се числи към въглеводородите.

New!!: Химическа формула и Пропан · Виж повече »

Пропиленгликол

Пропиленгликола (още и 1,2-пропиленгликол или 1,2-пропандиол) е безцветна, вискозна и силно хигроскопична течност.

New!!: Химическа формула и Пропиленгликол · Виж повече »

Пропен

Пропенът, известен още като пропилен, е безцветен горим газ, ненаситен въглеводород с една двойна връзка с формулата C3H6.

New!!: Химическа формула и Пропен · Виж повече »

Пирогроздена киселина

Пирогроздена киселина или пируватна киселина (CH3COCOOH) е органична киселина и кетон, в същото време и най-простата кето-киселина.

New!!: Химическа формула и Пирогроздена киселина · Виж повече »

Пирол

Пирол е хетероциклично ароматно органично съединение, петатомен пръстен с молекулна формула C4H5N.

New!!: Химическа формула и Пирол · Виж повече »

Пикрокроцин

Пикрокроцинът е гликозид, образуван от глюкоза и шафранал.

New!!: Химическа формула и Пикрокроцин · Виж повече »

Пентан

Пентанът /C5H12/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 5 въглеродни атома.

New!!: Химическа формула и Пентан · Виж повече »

Оцетна киселина

Оцетната киселина (CH3COOH), позната още като етанова киселина, е органично химическо съединение, най-известно с това, че на него оцетът дължи киселия си вкус и острата си миризма.

New!!: Химическа формула и Оцетна киселина · Виж повече »

Оксибензон

Оксибензонът е органично съединение, използвано в препаратите против слънчево изгаряне.

New!!: Химическа формула и Оксибензон · Виж повече »

Октан

Октанът /C8H18/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 8 въглердни атома.

New!!: Химическа формула и Октан · Виж повече »

Астаксантин

Астаксантинът е каротеноид, принадлежащ към по-големия клас фитопигменти, известни като терпени.

New!!: Химическа формула и Астаксантин · Виж повече »

Аспарагинова киселина

Аспарагиновата киселина (съкратено Asp или D. е α-аминокиселина с химична формула HOOCCH(NH2)CH2COOH. Карбоксилния анион на дисоциираната киселина е известен като аспартат. L-изомера на аспарагиновата киселина е една от двадесетте наконични аминокиселини, изграждащи белтъците. Нейните кодони са GAU и GAC. Аспарагиновата киселина наред с глутаминовата киселина, се определят като киселинни аминокиселини pKa (константа на киселинна дисоциация) от 4.0.

New!!: Химическа формула и Аспарагинова киселина · Виж повече »

Ацетамид

Ацетамидът (IUPAC: етанамид) е органично съединение с химична формула CH3CONH2.

New!!: Химическа формула и Ацетамид · Виж повече »

Ацетилхолин

Ацетилхолинът (често съкратено ACh) е невротрансмитер в периферната (ПНС) и централната нервна система (ЦНС) в много организми, включително и хората.

New!!: Химическа формула и Ацетилхолин · Виж повече »

Арабиноза

Арабинозата е алдопентоза – монозахарид, изграден от пет въглеродни атома и алдехидна (CHO) функционална група.

New!!: Химическа формула и Арабиноза · Виж повече »

Аденозин

Адениозинът е пуринов нуклеозид изграден от нуклеотидната база аденин свързан за монозахарида рибоза (рибофураноза) посредством β-N9-гликозидна връзка.

New!!: Химическа формула и Аденозин · Виж повече »

Азотна киселина

Азотната киселина (HNO3) е безцветна, димяща с рязък мирис течност, една от най-силните киселини.

New!!: Химическа формула и Азотна киселина · Виж повече »

Алтроза

Алтрозата е алдохексоза.

New!!: Химическа формула и Алтроза · Виж повече »

Алоза

Алозата е алдохексоза.

New!!: Химическа формула и Алоза · Виж повече »

Амониев нитрат

Амониевият нитрат, наричан още амониева селитра е химическо съединение с емпирична формула NH4NO3.

New!!: Химическа формула и Амониев нитрат · Виж повече »

Апиоза

Апиоза е монозахарид с разклонена верига, чиито остатъци участват в изграждането на галактуронановия тип на пектините.

New!!: Химическа формула и Апиоза · Виж повече »

НАД

НАД е съкратеното наименование на коензима Никотинамидадениндинуклеотид.

New!!: Химическа формула и НАД · Виж повече »

НАДФ

Никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфатът, (съкратено НАДФ+) е коензим използван в редица анаболитни и катаболитни процеси както в растителните така и в животинските клетки.

New!!: Химическа формула и НАДФ · Виж повече »

Натриев хидроксид

Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода.

New!!: Химическа формула и Натриев хидроксид · Виж повече »

Натриев хипохлорит

Натриевият хипохлорит с химична формула NaClO е натриева сол на хипохлористата киселина HClO.

New!!: Химическа формула и Натриев хипохлорит · Виж повече »

Натриев хлорид

Натриевият хлорид, познат още като готварска сол или просто сол, е химическо вещество с химическа формула NaCl.

New!!: Химическа формула и Натриев хлорид · Виж повече »

Никотин

Никотинът е безцветен, силно отровен алкалоид с химическа формула C10H14N2.

New!!: Химическа формула и Никотин · Виж повече »

Невраминова киселина

Невраминова киселина (5-амино-3,5-дидезокси-D-глицеро-D-галакто-нон-2-улозова киселина) е 9-въглероден монозахарид, производно на кетононоза.

New!!: Химическа формула и Невраминова киселина · Виж повече »

Рибулоза

Рибулозата е кетопентоза — монозахарид изграден от пет въглеродни атома с кетонна функционална група.

New!!: Химическа формула и Рибулоза · Виж повече »

Рибоза

Рибоза е органично съединение с химична формула C5H10O5; в часност, монозахарид, при който всички хидроксилни групи са от една страна при Фишерова проекция.

New!!: Химическа формула и Рибоза · Виж повече »

Сярна киселина

Формулата на сярната киселина е H2SO4.

New!!: Химическа формула и Сярна киселина · Виж повече »

Сфингозин

Сфингозинът (2-амино-4-октадекен-1,3-диол) е 18-въглероден аминоалкохол с ненаситена въглеводородна верига, който слиза в състава на сфинголипидите, клас мембранни липиди включващи сфингомиелина, важен фосфолипид.

New!!: Химическа формула и Сфингозин · Виж повече »

Сорбоза

Сорбозата е кетохексоза - монозахарид от шест въглеродни атома с кето-група.

New!!: Химическа формула и Сорбоза · Виж повече »

Солна киселина

Солната киселина (HCl) не е самостоятелно химично съединение.

New!!: Химическа формула и Солна киселина · Виж повече »

Треоза

Треоза е монозахарид изграден от четири въглеродни атома и алдехидна функционална група.

New!!: Химическа формула и Треоза · Виж повече »

Тагатоза

Тагатозта е кетохексоза – монозахарид съставен от шест въглеродни атома и кето-група.

New!!: Химическа формула и Тагатоза · Виж повече »

Талоза

Талозата е алдохексоза - монозахарид изграден от шест въглеродни атома и алдехидна функционална група.Тя не се среща в придодата.

New!!: Химическа формула и Талоза · Виж повече »

Уридин

Уридинът е нуклеозид получен от свързването на пиримидиновата нуклеотидна база урацил с монозахарида рибоза (рибофураноза) чрез β-N1-гликозидна връзка.

New!!: Химическа формула и Уридин · Виж повече »

Фуран

Фуран е хетероциклично ароматно органично съединение, представляващо петатомен пръстен от четири въглеродни атома и един кислороден.

New!!: Химическа формула и Фуран · Виж повече »

Фукоза

Фукозата е хексоза, дезокси захар с шест въглеродни атома и алдехидна функционална група.

New!!: Химическа формула и Фукоза · Виж повече »

Функционална група

В органичната химия, функционални групи са специални групи от атоми в молекулата, които са отговорни за специфичните химични реакции и свойствата на тази молекула.

New!!: Химическа формула и Функционална група · Виж повече »

Фруктоза

Фруктозата или т.нар плодова захар е монозахарид (въглехидрат) със сладък вкус, която съдържа шест въглеродни атома, но за разлика от глюкозата, с която имат еднаква обща формула, има кето група, разположена при втори въглероден атом, т.е. тя е кетохексоза.

New!!: Химическа формула и Фруктоза · Виж повече »

ФАД

В биохимията, флавин-аденин-динуклеотидът (ФАД) е редокс кофактор участващ в множество важни за метаболизма реакции.

New!!: Химическа формула и ФАД · Виж повече »

Хексан

Хексанът /C6H14/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 6 въглеродни атома.

New!!: Химическа формула и Хексан · Виж повече »

Цитидин

Цитидинът е нуклеозид получен при свързването на нуклеотидната база цитозин с монозахарида рибоза посредством β-N1-гликозидна връзка.

New!!: Химическа формула и Цитидин · Виж повече »

Цитозин

Цитозинът (C) е една от четирите бази участващи в изграждането на нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

New!!: Химическа формула и Цитозин · Виж повече »

Циановодород

Циановодородът (или още циановодородна или синилна киселина) е неорганично химично съединение с химична формула HCN.

New!!: Химическа формула и Циановодород · Виж повече »

Шафранал

Шафраналът е органично вещество, получавано от шафрана – подправка, представляваща близалцата на един вид минзухар (Crocus sativus).

New!!: Химическа формула и Шафранал · Виж повече »

Маноза

Манозата е монозахарид с шест въглеродни атома и има алдехидна функционална група.

New!!: Химическа формула и Маноза · Виж повече »

Метанол

Метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение с химична формула CH3OH.

New!!: Химическа формула и Метанол · Виж повече »

Идуронова киселина

L-Идуронова киселина (IdoA) е основния уронов компонент на глюкозамингликаните (GAG) дерматан сулфат и хепарин.

New!!: Химическа формула и Идуронова киселина · Виж повече »

Идоза

Идозата е алдохексоза - монозахарид с шест въглеродни атома.

New!!: Химическа формула и Идоза · Виж повече »

Изопентенил пирофосфат

Изопентенил пирофосфатът (IPP) е междинен метаболит в класическия, мевалонатен път, използван от организмите за синтеза на терпеноиди.

New!!: Химическа формула и Изопентенил пирофосфат · Виж повече »

Индиево-калаен оксид

Индиево-калаен оксид (Indium tin oxide или съкратено ITO) e полупроводников материал, прозрачен за светлината от видимия спектър.

New!!: Химическа формула и Индиево-калаен оксид · Виж повече »

Зеаксантин

Зеаксантинът е един от двата каротиноида, които се съдържат в ретината.

New!!: Химическа формула и Зеаксантин · Виж повече »

Бутан (алкан)

Бутан /C4H10/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 4 въглердни атома.

New!!: Химическа формула и Бутан (алкан) · Виж повече »

Бензен

Бензенът (ост. бензолът) е най-простият ароматен въглеводород, широко използван органичен разтворител, образуващ азеотропна смес с вода.

New!!: Химическа формула и Бензен · Виж повече »

Винена киселина

Винената или тартаровата киселина е двуосновна органична киселина, вид захарна киселина.

New!!: Химическа формула и Винена киселина · Виж повече »

Вода

Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност без мирис и цвят.

New!!: Химическа формула и Вода · Виж повече »

Гуанин

Гуанинът (G) е една от четирите нуклеотидни бази изграждащи нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

New!!: Химическа формула и Гуанин · Виж повече »

Гуанозин

Гуанозинът представлява пуриновата нуклеотидна база гуанин свързан с рибоза (рибофураноза) чрез β-N9-гликозидна връзка.

New!!: Химическа формула и Гуанозин · Виж повече »

Гуанозинтрифосфат

Гуанозин-5'-трифосфатът (ГТФ) е пуринов нуклеозид трифосфат.

New!!: Химическа формула и Гуанозинтрифосфат · Виж повече »

Гулоза

Гулозата е алдохексоза - изградена от шест въглеродни атома и има алдехидна група.

New!!: Химическа формула и Гулоза · Виж повече »

Галактуронова киселина

D-Галактуроновата киселина е монозахарид, окислена форма на D-галактозата.

New!!: Химическа формула и Галактуронова киселина · Виж повече »

Галактарова киселина

Галактаровата киселина, C6H10O8 или HOOC-(CHOH)4-COOH, е захарна киселина от групата на алдаровите киселини, която се получава при окислението с азотна киселина на галактоза или галактоза съдържащи съединения лактоза и различни видове естествена гума.

New!!: Химическа формула и Галактарова киселина · Виж повече »

Галактоза

Галактозата (от гръцки γάλακτος галактос "мляко") е алдохексоза - монозахарид съставен от шест въглеродни атома имащ алдехидна функционална група.

New!!: Химическа формула и Галактоза · Виж повече »

Глюкуронова киселина

Глюкуронова киселина (от гръцки γλυκός „сладък“ И οὖρον „урина“) е захарна киселина.

New!!: Химическа формула и Глюкуронова киселина · Виж повече »

Глюкоза

Глюкозата (на руски) (C6H12O6) е прост монозахарид, един от най-важните въглехидрати в биологията.

New!!: Химическа формула и Глюкоза · Виж повече »

Глюкозо-6-фосфат

Глюкозо-6-фосфатът е въглехидрата глюкоза фосфорилиран по шестия въглероден атом.

New!!: Химическа формула и Глюкозо-6-фосфат · Виж повече »

Глюконова киселина

Глюконовата киселина е захарна киселина от групата на алдоновите киселини.

New!!: Химическа формула и Глюконова киселина · Виж повече »

Глутамин

Глутаминът (съкратено Gln или Q) е една от двадесетте канонични аминокиселини.

New!!: Химическа формула и Глутамин · Виж повече »

Глутаминова киселина

Глутаминовата киселина (съкратено Glu или E) е една от двайсетте канонични аминокиселини с кодони GAA и GAG.

New!!: Химическа формула и Глутаминова киселина · Виж повече »

Глицин

Глицинът е една от двадесетте канонични аминокиселини.

New!!: Химическа формула и Глицин · Виж повече »

Глицералдехид

Глицералдехидът е триоза, монозахарид с химична формула C3H6O3.

New!!: Химическа формула и Глицералдехид · Виж повече »

Глицералдехид-3-фосфат

Глицералдехид 3-фосфат, известен още и като триозофосфат или 3-фосфоглицералдехид съкратено G3P, GAP е важен междинен метаболит в няколко метаболитни пътя, срещащ се във всички живо организми.

New!!: Химическа формула и Глицералдехид-3-фосфат · Виж повече »

Глицеринова киселина

Глицериновата киселина е естествена три-въглеродна захарна киселина.

New!!: Химическа формула и Глицеринова киселина · Виж повече »

Диметилалил пирофосфат

Диметилалил пирофосфатът (или -дифосфат) (DMAPP) е междинен метаболин на мевалонатния и немевалонатния път.

New!!: Химическа формула и Диметилалил пирофосфат · Виж повече »

Дезоксирибоза

Дезоксирибозата, по-конкретно 2-дезоксирибозата, е монозахарид с линейна формула H-(C.

New!!: Химическа формула и Дезоксирибоза · Виж повече »

Етанол

Етиловият алкохол, известен още като етанол, в ежедневието е известен като обикновен или винен спирт.

New!!: Химическа формула и Етанол · Виж повече »

Етилен

Етилен (наименование по IUPAC: етен) е химично съединение с молекулна формула С2Н4.

New!!: Химическа формула и Етилен · Виж повече »

Еритрулоза

D-Еритрулоза е тетроза - монозахарид с химична формула C4H8O4.

New!!: Химическа формула и Еритрулоза · Виж повече »

Еритроза

Еритроза е тетроза изградена от четири въглеродни атома с химична формула C4H8O4.

New!!: Химическа формула и Еритроза · Виж повече »

Лутеин

Лутеинът е един от повечето от 600 познати естествени каротиноиди.

New!!: Химическа формула и Лутеин · Виж повече »

Ликсоза

Ликсозата е алдопентоза — монозахарид изграден от пет въглеродни атома, с алдехидна функционална група.

New!!: Химическа формула и Ликсоза · Виж повече »

3-фосфо-глицерат

3-Фосфоглицератът (3PG) е важен биохимичен 3-въглероден метаболит, участващ както в процеса на гликолиза така и в цикъла на Калвин.

New!!: Химическа формула и 3-фосфо-глицерат · Виж повече »

5-Метилуридин

5-Метилуридинът известен още и като риботимидин е пиримидинов нуклеозид получен от свързването на нуклеотидната база тимин с монозахарида рибоза.

New!!: Химическа формула и 5-Метилуридин · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »