Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Съзнание

Index Съзнание

Съзнание – едно от основните понятия във философията, социологията и психологията, обозначаващо способността за реализиране на действителността, нейното осмисляне (което пък изисква идеално възпроизвеждане на действителността, а също и специфичните механизми и форми за такова възпроизвеждане на различни равнища).

25 отношения: Компенсация (психология), Психичен процес, Психоанализа, Психодинамика, Променено ниво на съзнание, Предсъзнавано, Петър Дънов, Обект (философия), Австралийски енцефалит, Агресия (психология), Несъзнавано, Разум, Сън, Сянка (психология), Самосъзнание, Своевременна подмяна на респираторните филтри, Смърт, Теория на полето (психология), Усещане, Уилям Щерн, Ум, Интелект, Интелектуализация, Душа, Естетика.

Компенсация (психология)

Компенсацията е защитен механизъм, чиято цел е да покрива съзнателно или несъзнателно слабост, фрустрация, желания, чувства на неадекватност или некомпетентност в една насока на живота чрез задоволяването на нагоните или безупречността в друга насока на живота.

New!!: Съзнание и Компенсация (психология) · Виж повече »

Психичен процес

Психичните процеси, психичните функции и когнитивни процеси са термини често използвани взаимозаменяемо (макар че не винаги коректно, терминът когнитивен има специфична употреба – виж когнитивност и когнитивизъм), за да обозначат функции или процеси като възприятие, интроспекция, памет, творчество, въображение, концепция, убеждение, съждение, воля и емоция, с други думи всички неща, които можем да правим с ума си.

New!!: Съзнание и Психичен процес · Виж повече »

Психоанализа

Психоанализата е психологична теория, анализ и терапия, развита от австрийския медик и невролог Зигмунд Фройд и продължена от други (Лакан и т.н.). Психоанализата е и термин от психологията и психотерапията.

New!!: Съзнание и Психоанализа · Виж повече »

Психодинамика

Психодинамика е систематизирано изследване и теория за психологическите сили, които лежат в основата на човешкото поведение, наблягайки на взаимодействието между несъзнаваната и съзнаваната мотивация.

New!!: Съзнание и Психодинамика · Виж повече »

Променено ниво на съзнание

Променено ниво на съзнание е термин в медицината, който се отнася до състоянието на възприятията от съзнанието при здрави индивиди или при пациенти.

New!!: Съзнание и Променено ниво на съзнание · Виж повече »

Предсъзнавано

Във фройдистката психоанализа думата предсъзнавано (оригиналния немски термин на Фройд e das Vorbewusste) е приложена към мисли, които са несъзнателни в даден момент, но не са потиснати и по тази причина могат да бъдат върнати обратно и лесно да станат съзнателни.

New!!: Съзнание и Предсъзнавано · Виж повече »

Петър Дънов

Петър Константинов Дънов, наричан от последователите си Учителя или Беинсá Дунó, е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като „езотерично християнство“ и окултизъм.

New!!: Съзнание и Петър Дънов · Виж повече »

Обект (философия)

Обект във философията е технически термин, често използван в контраст на термина субект. Съзнанието е състояние на възприятието, което включва субекта, който никога не може да бъде поставен под съмнение, тъй като той единствен може да се съмнява, така че обектът или обектите могат да имат или да нямат реално съществуване без референция към субекта.

New!!: Съзнание и Обект (философия) · Виж повече »

Австралийски енцефалит

Австралийски енцефалит (Murray Valley encephalitis) или Енцефалит от долината Мъри и Австралийска Х-болест, е арбовирусна инфекция пренасяна от комари.

New!!: Съзнание и Австралийски енцефалит · Виж повече »

Агресия (психология)

Агресията е понятие в психологията и психопатологията, с което се означава регистър от поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия или на себе си.

New!!: Съзнание и Агресия (психология) · Виж повече »

Несъзнавано

Терминът несъзнавано е изкован от германския философ от Романтизма Фридрих Шелинг и по-късно е представен на английски от поета и есеист Самюъл Колридж.

New!!: Съзнание и Несъзнавано · Виж повече »

Разум

Разум (ratio) означава висша степен на познавателна дейност, способност за логическо и абстрактно мислене.

New!!: Съзнание и Разум · Виж повече »

Сън

Спящо дете Сън е несъзнателно състояние, присъщо за повечето бозайници, птици, риби и за някои безгръбначни, характеризиращо се със забавяне на дейността на тялото и организма.

New!!: Съзнание и Сън · Виж повече »

Сянка (психология)

В Аналитичната психология, "сянката" е част от несъзнателната психика, съдържаща изтласкани недостатъци, слабости и инстинкти.

New!!: Съзнание и Сянка (психология) · Виж повече »

Самосъзнание

Самосъзнанието е процес на осъзнаване на собствената личност, на собствените възможности, намерения, желания, цели и последствия от дейността ѝ, както и на качествата и ролята ѝ по отношение на обективния свят.

New!!: Съзнание и Самосъзнание · Виж повече »

Своевременна подмяна на респираторните филтри

Своевременната подмяна на респираторните филтри е важен проблем, който възниква при работа в замърсена атмосфера, при което обикновено се използват нескъпи и удобни филтриращи респиратори.

New!!: Съзнание и Своевременна подмяна на респираторните филтри · Виж повече »

Смърт

---- Смъртта е пълно и необратимо прекратяване на жизнените процеси в живите организми и естествен край на всеки живот.

New!!: Съзнание и Смърт · Виж повече »

Теория на полето (психология)

Теория на полето е израз, предложен от Курт Левин за означаване на всички физически, биологически, социални, психологически (съзнавани и несъзнавани) факти, съществуващи в даден момент за индивид или група и определящи поведението им.

New!!: Съзнание и Теория на полето (психология) · Виж повече »

Усещане

Усещането е отражение в мозъчната кора на отделни свойства на предметите и явленията от външния свят, както и на вътрешното състояние на организма, в момента на въздействието върху анализаторите.

New!!: Съзнание и Усещане · Виж повече »

Уилям Щерн

Уилям Щерн (William Stern, роден като Wilhelm Louis Stern, Вилхелм Луи Щерн) е немски психолог и философ, който разработва теорията на персонализма, чиято цел е изучаване на цялостната личност и закономерностите на нейното формиране.

New!!: Съзнание и Уилям Щерн · Виж повече »

Ум

Умът обхваща познавателните и аналитични способности на човека.

New!!: Съзнание и Ум · Виж повече »

Интелект

Интелект (от латински – intellectus – познание, разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация.

New!!: Съзнание и Интелект · Виж повече »

Интелектуализация

Интелектуализацията е отдалечаване на емоциите и психичните конфликти чрез изразяването им под формата на абстрактни съждения.

New!!: Съзнание и Интелектуализация · Виж повече »

Душа

Душата според редица религиозни, философски и фолклорни традиции е нематериална част (есенция) на човешкия индивид.

New!!: Съзнание и Душа · Виж повече »

Естетика

Естетиката изучава начина, по който художниците си представят, създават и изпълняват произведения на изкуството; как хората използват, се наслаждават и критикуват изкуството и какво се случва в ума им, когато гледат картини, слушат музика или четат поезия и разбират какво виждат и слушат.

New!!: Съзнание и Естетика · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »