Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Силициев диоксид

Index Силициев диоксид

Кварц Кварцово стъкло Силициев диоксид (оксид на силиций (IV), SiO2) – е химическо съединение на силиция – безцветни кристали, с температура на топене tтоп 1713 – 1728 °C, с висока твърдост и якост.

17 отношения: Планински кристал, Очаквани коефициенти на защита на респиратори, Оксид, Аналцим, Натролит, Новарупта, Нефелин, Силикати, Сколецит, Скелет, Хранителна добавка, Халцедон, Зеолити, Базалт, Въглероден диоксид, Двигател на Стърлинг, Литиевойонна батерия.

Планински кристал

Планински кристал, САЩ Планинският кристал (означаващо „лед“) е безцветна и прозрачна разновидност на минерала кварц – силикат, представляващ една от кристалните модификации на чист SiO2.

New!!: Силициев диоксид и Планински кристал · Виж повече »

Очаквани коефициенти на защита на респиратори

Очакваният коефициент на защита на респиратора (assigned protection factor, APF) е тази степен (коефициент) на защита, която един изправен респиратор трябва да осигури при неговото непрекъснато използване в производствени условия (т.е. отношението на концентрацията на вредни вещества извън маската в зоната на дишанеДихателна зона - пространството извън лицевата част, което обхваща 0,3 m в радиус пред лицето на носещия средството за защита на дихателните органи и с център по средата линията, която съединява ушите. към концентрацията под маската).

New!!: Силициев диоксид и Очаквани коефициенти на защита на респиратори · Виж повече »

Оксид

Оксид (остаряло окис, отменено с номенклатурата на IUPAC от 1964 г.) се нарича всяко двуелементно химично съединение на кислорода с друг химичен елемент, в което кислородът е в -2 степен на окисление.

New!!: Силициев диоксид и Оксид · Виж повече »

Аналцим

Аналцимът (аналцит) е зеолитов минерал, чиито кристали често се свързват във вулканични скали.

New!!: Силициев диоксид и Аналцим · Виж повече »

Натролит

Натролитът (Natrolite) е вулканичен минерал от едноименната група в клас силикати и представлява хидратиран натриево-алуминиев силикат.

New!!: Силициев диоксид и Натролит · Виж повече »

Новарупта

Новарупта (английски Novarupta) е нов вулкан на Алеутския хребет, в националния парк Катмай, на полуостров Аляска, САЩ.

New!!: Силициев диоксид и Новарупта · Виж повече »

Нефелин

Нефелинът (нефелит) е скалообразуващ минерал от едноименната група в клас алумосиликати.

New!!: Силициев диоксид и Нефелин · Виж повече »

Силикати

Силикатите са голяма група минерали, които могат да се разглеждат като соли на силициеви киселини или като съединения на силициевия диоксид с метални окиси.

New!!: Силициев диоксид и Силикати · Виж повече »

Сколецит

Сколецитът (Scolecite) е вулканичен минерал от натролитовата група в клас силикати и представлява хидратиран калциево-алуминиев силикат.

New!!: Силициев диоксид и Сколецит · Виж повече »

Скелет

Скелет на човек и кон, Австралийски музей, Сидни Скелет на син кит Скелет (на гръцки: σκελετός, skeletos.

New!!: Силициев диоксид и Скелет · Виж повече »

Хранителна добавка

Хранителните добавки са вещества с изкуствен или естествен произход, които обикновено не се използват самостоятелно като храна или като преобладаваща съставка при производство на храни, независимо от това дали имат хранителни свойства.

New!!: Силициев диоксид и Хранителна добавка · Виж повече »

Халцедон

Халцедонът е скрито-кристална (микрокристална) разновидност на силициевия диоксид (кварц), отложена от нискотемпературни разтвори.

New!!: Силициев диоксид и Халцедон · Виж повече »

Зеолити

Зеолитите са голяма група минерали, които представляват водни алумосиликати предимно на натрия и калция и по-рядко на калия или бария.

New!!: Силициев диоксид и Зеолити · Виж повече »

Базалт

Базалт Базалтът спада към ефузивните вулканични скали.

New!!: Силициев диоксид и Базалт · Виж повече »

Въглероден диоксид

Въглеродният диоксид (остар. въглероден двуокис) е химично съединение.

New!!: Силициев диоксид и Въглероден диоксид · Виж повече »

Двигател на Стърлинг

Двигателят на Стърлинг е топлинен двигател, при който течно или газообразно работно тяло се движи в затворен обем, разновидност на двигателя с външно горене.

New!!: Силициев диоксид и Двигател на Стърлинг · Виж повече »

Литиевойонна батерия

Литиевойонната батерия (с популярно съкращение Li-ion) е вид акумулаторна батерия, в която между двата електрода се придвижват литиеви йони.

New!!: Силициев диоксид и Литиевойонна батерия · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »