Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Постоянен ток

Index Постоянен ток

Постоянният ток (съкр. от английски: DC (direct current)), и често наричан в практиката прав ток, е електрически ток, който не се изменя по посока във времето.

15 отношения: ITER, Mass Rapid Transit (Singapore), Променлив ток, Преобразуване на електрическа енергия, Ротационен преобразувател, Серво-мотор, Трифазна токова система, Тиристорно управление, Флейта, Волт-ампер, Генератори на електрически трептения, Дросел, Електричество, Електрическа дъга, Електрически ток.

ITER

макет-разрез на установката ITER е международен токамаков (магнитно ограничаван ядрен синтез) инженерно-изследователски проект, създаден с цел да докаже научната състоятелност и технологичната осъществимост на производствен (не експериментален) термоядрен реактор.

New!!: Постоянен ток и ITER · Виж повече »

Mass Rapid Transit (Singapore)

В маса, бързо транзит, или ядрено-магнитен резонанс, е бърза транзитна система за формиране на основните компоненти на железопътната система в Сингапур, обхващаща по-голямата част от града-държава.

New!!: Постоянен ток и Mass Rapid Transit (Singapore) · Виж повече »

Променлив ток

Променливият ток (alternating current, международно означение АС) е електрически ток, който изменя периодично във времето своята големина и посока.

New!!: Постоянен ток и Променлив ток · Виж повече »

Преобразуване на електрическа енергия

Преобразуване на електрическата енергия (Electric power conversion) в електротехниката е процес на преобразуване на една форма на електрическа енергия в такава с други параметри.

New!!: Постоянен ток и Преобразуване на електрическа енергия · Виж повече »

Ротационен преобразувател

Ротационният преобразувател (еднокотвен) е вид електрическа машина обединяваща характеристиките на променливотокова синхронна машина и постояннотокова в един общ корпус с ротор и статор.

New!!: Постоянен ток и Ротационен преобразувател · Виж повече »

Серво-мотор

Сервомотор за авиомодели. Сервомотор (Servomotor) е вид електродвигател, предназначен за привеждане в движение на устройства за управление.

New!!: Постоянен ток и Серво-мотор · Виж повече »

Трифазна токова система

Трифазен трансформатор с 4 извода за 208Y/120V услуги: 1 за нула и 3 за фазите A,B и C. Трифазната токова система е разпространен начин за генерация, пренос и разпределение на променлив ток.

New!!: Постоянен ток и Трифазна токова система · Виж повече »

Тиристорно управление

Тиристорно управение е захранващ АС блок, който се регулира от тиристорно фазово управление, за да осигури променливо напрежение към DC двигател.

New!!: Постоянен ток и Тиристорно управление · Виж повече »

Флейта

Флейтата е музикален инструмент от групата на дървените духови инструменти.

New!!: Постоянен ток и Флейта · Виж повече »

Волт-ампер

Пълната мощност S (VA) е векторна сума от реактивната мощност Q (var) и активната мощност P (W). Волт-ампер (VA) е мерна единица, използвана за измерване на пълната мощност в електрическа верига, равна на произведението на средноквадратичното напрежение и ток.

New!!: Постоянен ток и Волт-ампер · Виж повече »

Генератори на електрически трептения

Генераторите на електрически трептения (наричани още и генератори на електрически колебания), представляват електрическа трептяща система, в която при определени условия е възможно създаването на собствени незатихващи трептения.

New!!: Постоянен ток и Генератори на електрически трептения · Виж повече »

Дросел

Дросел или Електрически дросел (на английски език: Choke, на немски: Drossel) е индуктивен елемент (бобина), навита самостоятелно на магнитопровод без намотки на други ел.вериги.които да оказват влияние.Дроселите освен в променливотокови вериги, могат да бъдат използвани и в постояннотокови вериги, където постоянният ток се подава на интрвали, при което в бобината се трупа енергия,която се отдава на други компоненти.

New!!: Постоянен ток и Дросел · Виж повече »

Електричество

Светкавиците са сред най-зрелищните електрически явления Електричество е обобщаващо наименование за явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди.

New!!: Постоянен ток и Електричество · Виж повече »

Електрическа дъга

Електрическа дъга между два пирона. Eлектрическата дъга (също волтова дъга или дъгов разряд) е физическо явление, един от видовете електрически разряд в газове.

New!!: Постоянен ток и Електрическа дъга · Виж повече »

Електрически ток

Електрическият ток, най-често наричан просто ток, е физическо явление, представляващо насоченото движение на електрически заряди, така например под въздействието на електрическо поле.

New!!: Постоянен ток и Електрически ток · Виж повече »

Пренасочва тук:

Прав ток.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »