Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Поляризация (вълни)

Index Поляризация (вълни)

Поляризация е явление, наблюдавано при електромагнитните вълни (включително при светлината), при което електромагнитното поле осцилира (колебае, трепти) в една определена равнина.

31 отношения: Кюбит, Призма на Уоластън, Поляризация, Оптична система, Антена, Негатив, Рутил (минерал), Радиолокатор, Розово масло, Светлина, Скорост на светлината, Томсъново разсейване, Уравнение на електромагнитните вълни, Фасетно око, Физика/Раздели, Фотон, Цвят (оптика), Часовник, Мравки, Магнитно задържане, Майкъл Фарадей, Жан-Батист Био, Закон на Снелиус, Вълнова оптика, Гравитон, Генерация на перпендикулярно-поляризирана вълна, Двойно лъчепречупване, Джордж Гейбриъл Стокс, Ефект на Зееман, Луи Пастьор, Йохан Готлиб Ньоремберг.

Кюбит

мини Кюбит (Qubit, q-bit) или квантов бит е единица за квантова информация.

New!!: Поляризация (вълни) и Кюбит · Виж повече »

Призма на Уоластън

Призма на Уоластън. Призма на Уоластън (също призма на Воластон) е оптично устройство, изобретено от Уилям Уоластън, което манипулира поляризираната светлина.

New!!: Поляризация (вълни) и Призма на Уоластън · Виж повече »

Поляризация

Поляризация може да се отнася за.

New!!: Поляризация (вълни) и Поляризация · Виж повече »

Оптична система

Оптична система (optical system) е съвкупност от оптични елементи, през които при преминаване на светлината тя се (пречупва, отразява, претърпява дифракция и т. н. и която е създадена за формиране по определен начин на светлинните лъчи (в класическата оптика), на радиовълните (в радиооптиката), на заредени частици (в електронната и йонната оптика). Оптична схема — графично представяне на процеса на изменение на светлината в оптичната система. Оптичен инструмент (optical instrument) — оптична система, оформена конструктивно за изпълнение на конкретна задача, състояща се от поне един основен оптичен елемент. В конструкцията на оптичния инструмент могат да влизат източник на светлина и приемник. Обикновено под оптични системи се подразбират системите, преобразуващи електромагнитно излъчване във видима светлина или в светлина от близките диапазони (ултравиолетов, инфрачервен). В такива системи преобразуването на светлинните лъчи става за сметка на пречупване и отражение на светлината, нейната дифракция, поглъщане или усилване на интензитета ѝ (в случая на лазер). Типовете и разновидностите на оптичните системи са разнообразни, но обикновено се делят на изобразяващи системи, които формират оптично изображение и осветителни системи, преобразуващи светлинните лъчи от източника на светлина.

New!!: Поляризация (вълни) и Оптична система · Виж повече »

Антена

Антената е радиотехническо устройство за преобразуване на електромагнитни вълни в електрически сигнал и обратно, което се използва за излъчване и приемане.

New!!: Поляризация (вълни) и Антена · Виж повече »

Негатив

Във фотографията, негатив е най-общо тонално обърнато (по цвят и осветеност) изображение на сниман обект, но може да се нарекат три неща (А., Б. и В.), които да имат връзка по един или друг начин.

New!!: Поляризация (вълни) и Негатив · Виж повече »

Рутил (минерал)

Рутил е минерал, съставен основно от титанов диоксид, но съдържащ често и желязо, олово, ниобий или тантал.

New!!: Поляризация (вълни) и Рутил (минерал) · Виж повече »

Радиолокатор

Радиолокатор, радиолокационна станция (съкратено РЛС) или радар (акроним от английския израз Radio Detection And Ranging, „радио откриване и определяне на разстояние“) е система, която използва радиовълни с цел откриване и определяне на местоположението на отдалечени спрямо РЛС обекти, също и за определяне на параметри на движението, както и свойствата и характеристиките на тези обекти – кораби, самолети, космически кораби, ракети, моторни превозни средства, метеорологични формации и терени.

New!!: Поляризация (вълни) и Радиолокатор · Виж повече »

Розово масло

Розовото масло (на английски – rose oil, rose otto или rose attar) е продукт от маслодайни рози, получен чрез двойна дестилация на различни видове рози – Rosa damascena, sempervirens, moschata, centifolia и други, които се отглеждат в Европа, Азия и Африка.

New!!: Поляризация (вълни) и Розово масло · Виж повече »

Светлина

Светлината е електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон на електромагнитния спектър, приблизително от 400 до 750 nm.

New!!: Поляризация (вълни) и Светлина · Виж повече »

Скорост на светлината

Слънчевата светлина изминава разстоянието от Слънцето до Земята за около 8 минути и 17 секунди. Скоростта на светлината (означава се със c) е физична константа, която играе важна роля в много области на физиката.

New!!: Поляризация (вълни) и Скорост на светлината · Виж повече »

Томсъново разсейване

Томсъновото разсейване или разсейване на Томсън е еластичното разсейване на електромагнитно излъчване от свободна заредена частица.

New!!: Поляризация (вълни) и Томсъново разсейване · Виж повече »

Уравнение на електромагнитните вълни

Уравнението на електромагнитните вълни е частно диференциално уравнение от втори ред, което описва разпространението на електромагнитните вълни в материална среда или във вакуум.

New!!: Поляризация (вълни) и Уравнение на електромагнитните вълни · Виж повече »

Фасетно око

Фасетните очи, понякога наречени сложни са очите при членестоногите.

New!!: Поляризация (вълни) и Фасетно око · Виж повече »

Физика/Раздели

Таблицата по-долу изброява много от разделите и подразделите на физиката, заедно с теориите и концепциите, с които те си служат.

New!!: Поляризация (вълни) и Физика/Раздели · Виж повече »

Фотон

Фотон (от гръцки φωτός — светлина) е елементарна частица, един от калибровъчните бозони, който е преносител на квант енергия на електромагнитното излъчване.

New!!: Поляризация (вълни) и Фотон · Виж повече »

Цвят (оптика)

Цветът е елемент на зрителните усещания, дължащ се на различното възприемане на светлина от различните участъци на спектъра, от зрителните органи, обусловено от спектралната чувствителност на фоторецепторите.

New!!: Поляризация (вълни) и Цвят (оптика) · Виж повече »

Часовник

Ръчен часовник Часовникът е инструмент, устройство за отчитане и показване на времето и служи за измерване времетраенето до или на дадено събитие или процес и спомага за по-добро планиране на отделните дейности.

New!!: Поляризация (вълни) и Часовник · Виж повече »

Мравки

Мравките (Formicidae) са семейство насекоми с пълно превръщане от разред Ципокрили (Hymenoptera).

New!!: Поляризация (вълни) и Мравки · Виж повече »

Магнитно задържане

Магнитното задържане е принцип, който се използва при разработването на термоядрения реактор през 1946 г.

New!!: Поляризация (вълни) и Магнитно задържане · Виж повече »

Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей (Michael Faraday) е английски физик и химик, известен предимно с откритията и приносите си в областта на електромагнетизма и електрохимията.

New!!: Поляризация (вълни) и Майкъл Фарадей · Виж повече »

Жан-Батист Био

Жан-Батист Био (Jean-Baptiste Biot; 21 април 1774 - 3 февруари 1862) е френски физик, астроном и математик, избран за академик на 4 академии.

New!!: Поляризация (вълни) и Жан-Батист Био · Виж повече »

Закон на Снелиус

показатели на пречупване Законът на Снелиус описва пречупването на светлината на границата между две прозрачни среди.

New!!: Поляризация (вълни) и Закон на Снелиус · Виж повече »

Вълнова оптика

Вълнова оптика, понякога наричана физична оптика е раздел на оптиката, който изучава вълновите явления на светлината като дифракция, интерференция, поляризация, с други думи тези явления, при които геометричната оптика е неприложима.

New!!: Поляризация (вълни) и Вълнова оптика · Виж повече »

Гравитон

---- Гравитонът е хипотетична елементарна частица, квант - носител на гравитационното взаимодействие.

New!!: Поляризация (вълни) и Гравитон · Виж повече »

Генерация на перпендикулярно-поляризирана вълна

Генерацията на напречно (перпендикулярно) поляризирана вълна е процес на честотно изродено четиривълново смесване, което може да се реализира в нелинейни среди, чиито нелинейни възприемчивости от трети ред са анизотропни.

New!!: Поляризация (вълни) и Генерация на перпендикулярно-поляризирана вълна · Виж повече »

Двойно лъчепречупване

пречупена под различен ъгъл. Калцитов кристал, положен върху разграфен лист, където сините линии показват двойното пречупване. Двойно пречупено изображение, погледнато през калцитов кристал, погледнат през въртящ се поляризиращ филтър, илюстриращ противоположните поляризирани състояния на двете изображения. Двойно лъчепречупване е оптичното свойство на материалите, имащи показател на пречупване, зависещо от поляризацията и посоката на разпространение на светлината.

New!!: Поляризация (вълни) и Двойно лъчепречупване · Виж повече »

Джордж Гейбриъл Стокс

Джордж Гейбриъл Стокс (George Gabriel Stokes) е ирландски физик и математик, работил дълги години в Кеймбриджкия университет.

New!!: Поляризация (вълни) и Джордж Гейбриъл Стокс · Виж повече »

Ефект на Зееман

Ефектът на Зееман е физическо явление, намиращо приложение в спектроскопията.

New!!: Поляризация (вълни) и Ефект на Зееман · Виж повече »

Луи Пастьор

Луи Жан Пастьор (Louis Jean Pasteur) е френски химик и биолог, един от основоположниците на микробиологията, наред с Фердинанд Кон и Роберт Кох.

New!!: Поляризация (вълни) и Луи Пастьор · Виж повече »

Йохан Готлиб Ньоремберг

Йохан Готлиб Ньоремберг (Johann Gottlieb Nörremberg) е германски физик.

New!!: Поляризация (вълни) и Йохан Готлиб Ньоремберг · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »