Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Електрически заряд

Index Електрически заряд

Електрически заряд (или количество електричество) е физическа характеристика на материята, водеща до поява на сила, когато се намира в близост до друга електрически заредена материя.

21 отношения: Аромат (физика), Нуклон, Радиоелектроника, Създаване на двойка, Статичен шум, Симеон Дени Поасон, Сол, Физика, Шум на Джонсън–Найкуист, Международна система единици, История на изчислителната техника, Закон на Кулон, Закони за запазване, Джоузеф Лармор, Ефект на Черенков, Електрична индукция, Електричество, Електромагнитно взаимодействие, Елементарна частица, Енрико Ферми, Лайденска стъкленица.

Аромат (физика)

Аромат във физиката на частиците се отнася за рода на елементарна частица.

New!!: Електрически заряд и Аромат (физика) · Виж повече »

Нуклон

Нуклон (nucleus - ядро) във физиката е общото наименование на частиците, изграждащи атомното ядро.

New!!: Електрически заряд и Нуклон · Виж повече »

Радиоелектроника

Радиоелектрониката е област от науката и техниката, чиято основна цел е да изучава и използва електрическите заряди във вакуум, газова среда или проводник, свързани преди всичко с информационни процеси.

New!!: Електрически заряд и Радиоелектроника · Виж повече »

Създаване на двойка

Създаване на двойка е образуването на елементарна частица и нейната античастица от неутрален бозон.

New!!: Електрически заряд и Създаване на двойка · Виж повече »

Статичен шум

Статичния шум (Shot noise - шум на изстрели или пукане, дробовой шум - шум на разсипващи се сачми) е тип електронен шум получаващ се когато краен брои частици носещи енергия (такива като електрони в електрическа верига или фотони в оптично устройство) не е достатъчен да възбуди детектируема статистическа флуктуация в измерването.

New!!: Електрически заряд и Статичен шум · Виж повече »

Симеон Дени Поасон

Симеон Дени Поасон (Siméon Denis Poisson) е френски учен, математик, геометър и физик, един от основоположниците на математическата физика.

New!!: Електрически заряд и Симеон Дени Поасон · Виж повече »

Сол

Кристали на солта меден сулфат с характерния син цвят Солите са химични съединения, които са съставени от йони, свързани помежду си с йонни връзки.

New!!: Електрически заряд и Сол · Виж повече »

Физика

Физиката (от гръцки: φυσικός (фисикос) – естествен, φύσις (фисис) – природа) е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи структурата и еволюцията на материалния свят.

New!!: Електрически заряд и Физика · Виж повече »

Шум на Джонсън–Найкуист

Шумът на Джонсън–Найкуист (термичен шум, Шум на Джонсън (John B. Johnson) или Шум на Найкуист (Harry Nyquist)) е електронен шум образуван от термичното възбуждане на зарядните носители (обикновено електрони) във вътрешността на електрически проводник в равновесие, което се случва независимо от това дали е приложено напрежение.

New!!: Електрически заряд и Шум на Джонсън–Найкуист · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Електрически заряд и Международна система единици · Виж повече »

История на изчислителната техника

Историята на изчислителната техника е тясно свързана с човешкото развитие от древността до днес и обхваща развитието на методите за изчисление и на техническите средства от първите най-прости устройства за пресмятане до съвременните най-модерни компютърни системи.

New!!: Електрически заряд и История на изчислителната техника · Виж повече »

Закон на Кулон

Илюстрация на закона на Кулон, два отрицателни или два положителни заряда се отблъскват, докато отрицателен и положителен заряд се привличат Законът на Кулон е закон от електростатиката.

New!!: Електрически заряд и Закон на Кулон · Виж повече »

Закони за запазване

Закони за запазването може да се отнася за.

New!!: Електрически заряд и Закони за запазване · Виж повече »

Джоузеф Лармор

Сър Джоузеф Лармор (11 юли 1857 – 19 май 1942) е северноирландски физик и математик, който въвежда иновации в разбирането на електричеството, динамиката, термодинамиката и електронната теория на материята.

New!!: Електрически заряд и Джоузеф Лармор · Виж повече »

Ефект на Черенков

Черенково излъчване от активната зона на реактор TRIGA. Пластът вода над горивните пръти е достатъчен да защити наблюдателя от радиацията. Ефект на Черенков или излъчване на Черенков се нарича излъчването на светлина (излъчване на Черенков) когато заредена частица се движи през среда със скорост, по-голяма от фазовата скорост на светлината в тази среда.

New!!: Електрически заряд и Ефект на Черенков · Виж повече »

Електрична индукция

Електричната индукция е векторно поле, чиято величина е свързана с интензитета на електричното поле по формулата: където εr е относителната диелектрична проницаемост на средата, ε0 е абсолютната диелектрична проницаемост на вакуума, а E е интензитета на електричното поле.

New!!: Електрически заряд и Електрична индукция · Виж повече »

Електричество

Светкавиците са сред най-зрелищните електрически явления Електричество е обобщаващо наименование за явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди.

New!!: Електрически заряд и Електричество · Виж повече »

Електромагнитно взаимодействие

Електромагнитното взаимодействие е едно от четирите фундаментални взаимодействия във физиката, възникващо между обектите с електрически заряд.

New!!: Електрически заряд и Електромагнитно взаимодействие · Виж повече »

Елементарна частица

Във физиката на елементарните частици под елементарна частица се разбира частица, за която няма експериментални доказателства за наличието на вътрешна структура, т.е. не е съставена от други, по-малки частици.

New!!: Електрически заряд и Елементарна частица · Виж повече »

Енрико Ферми

Енрѝко Фѐрми (Enrico Fermi) e изтъкнат италиански физик.

New!!: Електрически заряд и Енрико Ферми · Виж повече »

Лайденска стъкленица

Лайденската стъкленица е експериментален уред (впоследствие се оказва първият изобретен кондензатор), който съхранява статично електричество в стъкленица.

New!!: Електрически заряд и Лайденска стъкленица · Виж повече »

Пренасочва тук:

Електричен заряд.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »