Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Членуване

Index Членуване

Членуването в езика има за цел да изрази граматическата категория определеност/неопределеност.

20 отношения: Китайски език, Падеж (граматика), Португалски език, Определителен член в българския език, Руски език, Рупски говори, Род (граматика), Родителен падеж, Съществително име, Френски език, Число (граматика), Японски език, Македонски език, Именителен падеж, Индонезийски език, Западна Европа, Български език, Винителен падеж, Дателен падеж, Латински език.

Китайски език

Китайският език (汉语/漢語, пинин: Hànyǔ; 中文, Huáyǔ или 中文, Zhōngwén) може да бъде разглеждан като отделен език, но също и като езиково семейство, тъй като представлява съвкупност от местните езици, говорени от китайската етническа група хан.

New!!: Членуване и Китайски език · Виж повече »

Падеж (граматика)

Падежът (на латински: casus) е граматична (морфологична) категория, която изразява различни отношения на предмет, обозначаван от дадена дума (име или местоимение), спрямо съдържанието на изречението.

New!!: Членуване и Падеж (граматика) · Виж повече »

Португалски език

Португалският език (português или língua portuguesa) е романски език, единствен официален език в Португалия, Бразилия, Мозамбик, Ангола, Кабо Верде, Гвинея-Бисау и Сау Томе и Принсипи и един от официалните езици на Екваториална Гвинея и Източен Тимор.

New!!: Членуване и Португалски език · Виж повече »

Определителен член в българския език

Определителният член в българския език е наставка, която се добавя след корена (или основата) на дадена дума в изречение, за да се посочи или отличи предметът или явлението, което тя назовава, като вече познато или срещано в текста, тоест да се изрази категорията определеност.

New!!: Членуване и Определителен член в българския език · Виж повече »

Руски език

Ру̀ски езѝк – географски най-разпространеният език в Евразия, също така е и най-използваният славянски език в света, говорен от около 260 000 000 души.

New!!: Членуване и Руски език · Виж повече »

Рупски говори

Рупските говори са източни български говори, заемащи обширната географска територия от Странджа, Горнотракийската низина, Одринска Тракия, Беломорска Тракия, Родопите, районите на Разлог и Гоце Делчев, както и на Солун, Сяр, Драма и др.

New!!: Членуване и Рупски говори · Виж повече »

Род (граматика)

Родът е граматическа категория на имената в някои езици.

New!!: Членуване и Род (граматика) · Виж повече »

Родителен падеж

Родителният падеж или генитивът (casus genitivus, γενική) е падежна форма, която в зависимост от езика може да се съчетава с различни части на речта: глагол, име (съществително, прилагателно, числително), наречие (в сравнителна степен), предлози и в най-общ смисъл изразява значение на обект, принадлежност, количество, материал, произход и др.

New!!: Членуване и Родителен падеж · Виж повече »

Съществително име

Съществителното име, наричано понякога за краткост само съществително, а също и субстантив, е част на речта, която означава конкретни или абстрактни понятия.

New!!: Членуване и Съществително име · Виж повече »

Френски език

Френският език (le français, la langue française) е трети сред романските езици по отношение на броя на хората, които го говорят като роден език, след испанския и португалския. Френският е майчин език на 109 милиона души, а на други 264 милиона е втори език. Официален език е на Франция и още 28 страни. Говори се в Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург, Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други. Той е както официален, така и административен език на много общности и международни организации като Европейския съюз (един от шестте официални езика), Международния олимпийски комитет, Организацията на обединените нации и други.

New!!: Членуване и Френски език · Виж повече »

Число (граматика)

В лингвистиката числото е граматическа категория, която е присъща на съществителните, прилагателните, местоименията, числителните имена и глаголите.

New!!: Членуване и Число (граматика) · Виж повече »

Японски език

Япо̀нският езѝк (日本語 nihongo) е език, говорен от около 125 милиона души главно в Япония, където той е националният език.

New!!: Членуване и Японски език · Виж повече »

Македонски език

#пренасочване Македонска литературна норма.

New!!: Членуване и Македонски език · Виж повече »

Именителен падеж

Именителният падеж или номинативът (на латински: casus nominativus) е падеж, който обичайно обозначава подлога на изречението.

New!!: Членуване и Именителен падеж · Виж повече »

Индонезийски език

Индонезийският език (Bahasa Indonesia, Бахаса Индонезия) е малайско-полинезийски език, говорен от почти цялото население на Индонезия, което наброява над 200 милиона.

New!!: Членуване и Индонезийски език · Виж повече »

Западна Европа

Западна Европа според общоприетата дефиниция. Западна Европа е регионът, включващ западните страни в Европа.

New!!: Членуване и Западна Европа · Виж повече »

Български език

Бъ̀лгарският езѝк е индоевропейски език от групата на южнославянските езици.

New!!: Членуване и Български език · Виж повече »

Винителен падеж

Винителният падеж или акузативът (casus accusativus) е падежна форма, която се съчетава с преходен глагол или с дума, означаваща състояние.

New!!: Членуване и Винителен падеж · Виж повече »

Дателен падеж

Дателният падеж или дативът (casus dativus, δοτική) е падежна форма, която се съчетава с глагол, съществително и прилагателно име и изразява обектни, определителни и други отношения.

New!!: Членуване и Дателен падеж · Виж повече »

Латински език

Латинският език (lingua latīna) е древен италийски език, говорен първоначално от латините в областта Лацио и в Древен Рим.

New!!: Членуване и Латински език · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »