Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Честота

Index Честота

Честотата е физична величина, основна характеристика на периодичните явления, която измерва броя повторения на едно събитие за единица време.

4 отношения: Стробоскоп, Скорост, Хайнрих Херц, Международна система единици.

Стробоскоп

Стробоскопи Стробоскоп (στρόβος — въртене, безпорядъчно движение и σκοπέω — гледам) е устройство, произвеждащо бързо повтарящи се светлинни импулси и позволяващо с помощта на цветовото светлинно излъчване да се наблюдават в забавен ход бързо движещи се обекти в тъмнината.

New!!: Честота и Стробоскоп · Виж повече »

Скорост

Скоростта (бележи се с \vec v, velocity или vitesse) е векторна физична величина в кинематиката, която показва колко бързо се променя пространственото положение на една материална точка с времето относно избрана отправна система.

New!!: Честота и Скорост · Виж повече »

Хайнрих Херц

Хайнрих Рудолф Херц (Heinrich Rudolf Hertz), е германски физик, експериментално доказал наличието на теоретично обоснованите от Джеймс Максуел електромагнитни вълни.

New!!: Честота и Хайнрих Херц · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Честота и Международна система единици · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »