Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Хроматин

Index Хроматин

Хроматинът е надмолекулен комплекс от ДНК и белтъци, които изграждат тънки дълги нишки.

12 отношения: Птици, Протисти, Прокариоти, Нуклеозома, Рибонуклеинова киселина, Репликация на ДНК, Сперматозоид, Транскрипция (биология), Ген, ДНК, Еукариоти, Еритроцит.

Птици

Птиците (Aves) са клас двукраки, яйцеснасящи, покрити с пера и с видоизменени в криле предни крайници гръбначни животни.

New!!: Хроматин и Птици · Виж повече »

Протисти

Протистите (Protista) са парафилетична група организми, включваща всички еукариоти, които не се причисляват към царствата на гъби, растения или животни.

New!!: Хроматин и Протисти · Виж повече »

Прокариоти

Прокариотите (Prokaryota) са организми, които нямат клетъчно ядро или какъвто и да е друг мембранно ограничен органел.

New!!: Хроматин и Прокариоти · Виж повече »

Нуклеозома

Нуклеозомата е основната структурна единица на опаковане на ДНК при еукариотите, съставена от ДНК, навита 1.75 пъти около всяко белтъчно телце, което от своя страна е изградено от 8 хистонови молекули.

New!!: Хроматин и Нуклеозома · Виж повече »

Рибонуклеинова киселина

Рибонуклеинова киселина (РНК) е нуклеинова киселина, състояща се от верига от ковалентно свързани нуклеотиди.

New!!: Хроматин и Рибонуклеинова киселина · Виж повече »

Репликация на ДНК

Репликация на ДНК се нарича удвояване на молекулите на ДНК (при някои вируси на РНК) при участието на специфични ензими и белтъци.

New!!: Хроматин и Репликация на ДНК · Виж повече »

Сперматозоид

Сперматозоидът е мъжка полова клетка при растенията и животните.

New!!: Хроматин и Сперматозоид · Виж повече »

Транскрипция (биология)

Транскрипция в генетиката е процесът, при който една ДНК-последователност се копира чрез ензимa РНК-полимераза образувайки комплементарна РНК.

New!!: Хроматин и Транскрипция (биология) · Виж повече »

Ген

Генът е участък от дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) с определена нуклеотидна последователност, която носи информация за изграждането на една или повече полипептидни вериги (ППВ) (протеин, белтък).

New!!: Хроматин и Ген · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Хроматин и ДНК · Виж повече »

Еукариоти

Еукариотите (Eukaryota) са биологична империя организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал.

New!!: Хроматин и Еукариоти · Виж повече »

Еритроцит

Еритроцитите са основна част от формените елементи на кръвта.

New!!: Хроматин и Еритроцит · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »