Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Хектар

Index Хектар

Хектарът (hectare) е единица за измерване на площ, кратна на ар (използвана е SI-представката „hecto“).

6 отношения: Конвент, Символ, Международна система единици, Международно бюро за мерки и теглилки, Международен комитет за мерки и теглилки, България.

Конвент

Национален Конвент (Convention nationale) е висш законодателен и изпълнителен орган по време на Великата Френска революция и Първата френска република.

New!!: Хектар и Конвент · Виж повече »

Символ

Везната като символ на закона и правдата Символ (от гръцки σύμβoλoν) е знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея.

New!!: Хектар и Символ · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Хектар и Международна система единици · Виж повече »

Международно бюро за мерки и теглилки

Международното бюро за мерки и теглилки (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) е стандартизационна организация, една от трите организации, създадени да поддържат системата SI по силата на Конвенцията за метъра (Metre Convention).

New!!: Хектар и Международно бюро за мерки и теглилки · Виж повече »

Международен комитет за мерки и теглилки

#пренасочване Международен комитет по мерки и теглилки.

New!!: Хектар и Международен комитет за мерки и теглилки · Виж повече »

България

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.

New!!: Хектар и България · Виж повече »

Пренасочва тук:

Ha, Ха.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »