Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Уравнение

Index Уравнение

lang.

34 отношения: RSA, Кубично уравнение, Крайно поле, Квадратно уравнение, Комплексно число, Конично сечение, Права, Просто число, Производна, Променлива, Алгоритъм, Наклон (математика), Нилс Абел, Реално число, Редица, Рене Декарт, Ренесанс, Система линейни уравнения, Функционален анализ, Франсоа Виет, Цяло число, Матрица (математика), Математически анализ, Математика, Мохамед ал-Хорезми, Израз, Геометрия, Давид Хилберт, Динамична система, Диофантово уравнение, Еварист Галоа, Евклидова геометрия, Линейна алгебра, Линейно уравнение.

RSA

RSA е алгоритъм за шифриране на данни, при който се използват различни ключове за шифриране и дешифриране.

New!!: Уравнение и RSA · Виж повече »

Кубично уравнение

Уравнението 8x^3 + 7x^2 - 4x + 1 има един реален и два комплексни корена. Кубично уравнение в математиката е уравнение от трета степен от вида където a, b, c и d са параметри и В комплексната равнина кубичното уравнение може да има до 3 различни решения.

New!!: Уравнение и Кубично уравнение · Виж повече »

Крайно поле

Крайно поле (finite field) – в мат. крайно поле, или поле на Галоа представлява поле, което съдържа краен брой елементи.

New!!: Уравнение и Крайно поле · Виж повече »

Квадратно уравнение

В математиката квадратно уравнение е уравнение от втора степен от вида където a, b и c са параметри и лявата страна на това уравнение е полином от втора степен.

New!!: Уравнение и Квадратно уравнение · Виж повече »

Комплексно число

1.

New!!: Уравнение и Комплексно число · Виж повече »

Конично сечение

Конично сечение в математиката е алгебрична крива от втора степен, която може да се получи от сечението на правилна конична повърхнина с равнина.

New!!: Уравнение и Конично сечение · Виж повече »

Права

Махатма Ганди Карамчанд. Правата са юридически, социални или етични принципи на свобода и право.

New!!: Уравнение и Права · Виж повече »

Просто число

В математиката просто число се нарича всяко естествено число, по-голямо от 1, което има точно два естествени делителя – 1 и самото себе си.

New!!: Уравнение и Просто число · Виж повече »

Производна

Производна на функция е основно понятие в диференциалното смятане, което характеризира скоростта на изменение на функцията.

New!!: Уравнение и Производна · Виж повече »

Променлива

#пренасочване Променлива (пояснение).

New!!: Уравнение и Променлива · Виж повече »

Алгоритъм

Алгоритъм (от името на учения ал–Хорезми) е термин от математиката, информатиката, лингвистиката и други области, с който се означава крайна поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни.

New!!: Уравнение и Алгоритъм · Виж повече »

Наклон (математика)

#пренасочване Диференчно частно.

New!!: Уравнение и Наклон (математика) · Виж повече »

Нилс Абел

Нилс Хенрик Абел (Niels Henrik Abel) е норвежки математик.

New!!: Уравнение и Нилс Абел · Виж повече »

Реално число

В математиката реалните числа могат интуитивно да бъдат дефинирани като елементи на множество, съответстващи на всички точки на една права.

New!!: Уравнение и Реално число · Виж повече »

Редица

Изброяване на краен или безкраен брой числа в точно определен ред се нарича числова редица.

New!!: Уравнение и Редица · Виж повече »

Рене Декарт

Рене Декарт (René Descartes, Renatus Cartesius), известен още като Картезий, е френски философ, математик и физик.

New!!: Уравнение и Рене Декарт · Виж повече »

Ренесанс

Ренесансът (Renaissance, „възраждане“), наричан също Възраждане, е културно движение, продължило приблизително от 14.

New!!: Уравнение и Ренесанс · Виж повече »

Система линейни уравнения

равнина, а решението на системата съответства на пресечната точка между трите равнини Система линейни уравнения е набор от алгебрични уравнения от първа степен, включващи едни и същи променливи.

New!!: Уравнение и Система линейни уравнения · Виж повече »

Функционален анализ

Функционален анализ е дял от математиката, който се занимава с изучаването на векторни пространства и операторите действащи върху тях.

New!!: Уравнение и Функционален анализ · Виж повече »

Франсоа Виет

Франсоа Виет (на френски: François Viète, по-известен като Franciscus Vieta) е френски математик, който е известен с алгебричните формули, носещи неговото име.

New!!: Уравнение и Франсоа Виет · Виж повече »

Цяло число

Целите числа са числова област Z, която се получава чрез разширяване на множеството на естествените числа с изискването операцията изваждане a - b (като обратна операция на събирането) да може да се извършва в него еднозначно за всяка наредена двойка естествени числа (а,b).

New!!: Уравнение и Цяло число · Виж повече »

Матрица (математика)

Означение на елементите в матрица m × n В математиката, матрица представлява правоъгълна таблица от елементи, най-често числа (числова матрица).

New!!: Уравнение и Матрица (математика) · Виж повече »

Математически анализ

Математически анализ е клон от математиката, който се занимава с изследване на поведението на математическите функции.

New!!: Уравнение и Математически анализ · Виж повече »

Математика

Математика (от старогръцки език: μάθημα, матема – знание, изучаване, учене) е изучаването на области като количествата (т.е. числата) Определение за „математика“ от Оксфордския речник на английския език,, пространствените структури, типовете пространство и извършването на изчисления.

New!!: Уравнение и Математика · Виж повече »

Мохамед ал-Хорезми

Мохамед ибн Муса ал-Хорезми (محمد بن موسى الخوارزمي) е хорезмийски математик, астроном и географ, работил през по-голямата част от живота си в Багдад.

New!!: Уравнение и Мохамед ал-Хорезми · Виж повече »

Израз

Израз в езика, лингвистиката и науките за комуникацията може да означава няколко неща.

New!!: Уравнение и Израз · Виж повече »

Геометрия

Геометрията (γεωμετρία; geo- „земя“, -metri „измерване“) е клон на математиката, първоначално изучаващ отношенията в пространството, както и формата, големината и позицията на различни фигури.

New!!: Уравнение и Геометрия · Виж повече »

Давид Хилберт

Давѝд Хѝлберт (David Hilbert) е германски математик, нареждан сред най-влиятелните на 19 и 20 век.

New!!: Уравнение и Давид Хилберт · Виж повече »

Динамична система

Динамичната система е математическа абстракция, използвана в описанието на физични системи и тяхното изменение във времето.

New!!: Уравнение и Динамична система · Виж повече »

Диофантово уравнение

Диофантово се нарича всяко алгебрично уравнение с цели или рационални коефициенти, решенията на което се търсят отново в множествата на целите или на рационалните числа.

New!!: Уравнение и Диофантово уравнение · Виж повече »

Еварист Галоа

Еварист Галоа (25 октомври 1811 – 31 май 1832) е френски математик роден в Бур-ла-Рен.

New!!: Уравнение и Еварист Галоа · Виж повече »

Евклидова геометрия

Геометрията на Евклид е математическа система, разработена в Египет от древногръцкия математик Евклид от Александрия.

New!!: Уравнение и Евклидова геометрия · Виж повече »

Линейна алгебра

Триизмерното евклидово пространство '''R'''3 е линейно пространство, а правите и равнините, преминаващи през координатното начало са линейни подпространства в '''R'''3. Линейна алгебра е дял на математиката, изследващ линейните пространства, обикновено с краен или изброим брой измерения, както и линейните изображения (линейните категории) между такива пространства.

New!!: Уравнение и Линейна алгебра · Виж повече »

Линейно уравнение

Линейните уравнения са алгебрични уравнения от вида: Решение: Ако a и b са параметри, решаваме уравнението така: 1) a.

New!!: Уравнение и Линейно уравнение · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »