Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Универсална газова константа

Index Универсална газова константа

Универсалната газова константа (R) е физична константа, представляваща работата, която извършва 1 mol идеален газ при изобарно (при постоянно налягане) изменение на температурата му с един градус (вж. закон на Клапейрон-Менделеев).

4 отношения: Число на Авогадро, Мол, Идеален газ, Градус Целзий.

Число на Авогадро

Числото на Авогадро (константа на Авогадро) определя броя на структурните (градивни) частици в 1 mol субстанция.

New!!: Универсална газова константа и Число на Авогадро · Виж повече »

Мол

Мол (означение mol, moles – количество, маса, изброимо множество) е единица за измерване на количество вещество в Международната система от единици (SI), една от седемте основни единици на SI.

New!!: Универсална газова константа и Мол · Виж повече »

Идеален газ

Идеален газ е теоретичен модел на газ, в който се пренебрегват силите на взаимодействие между частиците, от които е изграден (атоми, молекули), а самите частици се разглеждат като материални точки.

New!!: Универсална газова константа и Идеален газ · Виж повече »

Градус Целзий

---- Градус Целзий (означение °C) е единица за измерване на температура.

New!!: Универсална газова константа и Градус Целзий · Виж повече »

Пренасочва тук:

Газова константа.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »