Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Търговско дружество

Index Търговско дружество

Търговското дружество, наричано също компания или корпорация, е юридическо лице, създадено за извършването на търговска дейност.

12 отношения: Командитно дружество, Командитно дружество с акции, Предприятие, Акционерно дружество, Събирателно дружество, Субект на правото, Скандинавия, Търговец, България, Дружество с ограничена отговорност, 14 век, 17 век.

Командитно дружество

Командитното дружество (КД) е вид персонално търговско дружество, обединяващо 2 или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма.

New!!: Търговско дружество и Командитно дружество · Виж повече »

Командитно дружество с акции

Командитното дружество с акции (КДА) е хибридно капиталово дружество.

New!!: Търговско дружество и Командитно дружество с акции · Виж повече »

Предприятие

Предприятието (понякога неправилно наричано фирма) в икономиката е организационна форма (обикновено юридически обособена) на стопанска дейност.

New!!: Търговско дружество и Предприятие · Виж повече »

Акционерно дружество

Акционерно дружество (АД) е една от разновидностите на стопанското сдружаване.

New!!: Търговско дружество и Акционерно дружество · Виж повече »

Събирателно дружество

Събирателното дружество(СД) е персонално търговско дружество(ТД) учредено от две или повече лица(юридически или физически) с цел обща стопанска дейност и печалба.Въпреки възможността съдружник в СД да бъде юридическо лице това не се среща в практиката.Обикновено съдружниците са близки роднини,въпреки тенденциите към разширяване на кръга от възможни участници, нямащи връзка помежду си.В повечето случаи това са наследници събрали се да продължат търговската дейност на своя наследодател.

New!!: Търговско дружество и Събирателно дружество · Виж повече »

Субект на правото

Субект на правото е отделна човешка личност или друго емпирично единство (от хора, дейност или имущество), на които правният ред признава правото да участват в правния живот.

New!!: Търговско дружество и Субект на правото · Виж повече »

Скандинавия

Скандинавия през зимата, видяна от космоса Старинна морска карта на Скандинавия Скандинавия се нарича регионът с обща култура и история, разположен на Скандинавския полуостров плюс Дания.

New!!: Търговско дружество и Скандинавия · Виж повече »

Търговец

Понятието търговец има 2 различни по обхват значения.

New!!: Търговско дружество и Търговец · Виж повече »

България

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.

New!!: Търговско дружество и България · Виж повече »

Дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от дружествените им вноски.

New!!: Търговско дружество и Дружество с ограничена отговорност · Виж повече »

14 век

14 век започва на 1 януари 1301 г. и свършва на 31 декември 1400 г.

New!!: Търговско дружество и 14 век · Виж повече »

17 век

17 век започва на 1 януари 1601 г. и свършва на 31 декември 1700 г.

New!!: Търговско дружество и 17 век · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »