Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Течност

Index Течност

Течността е едно от трите класически агрегатни състояния на веществото.

15 отношения: Керосин, Повърхностно активно вещество, Повърхностно напрежение, Разтворимост, Механика на флуидите, Механика на непрекъснатите среди, Международна система единици, Закон на Паскал, Земя, Вискозитет, Воденица, Двигателно масло, Дифузия, Дилатантна течност, Емулсия.

Керосин

сини бутилки или в бутилки със сини етикети. Керосинът е запалима въглеводородна течност.

New!!: Течност и Керосин · Виж повече »

Повърхностно активно вещество

#пренасочване Повърхностно активни вещества.

New!!: Течност и Повърхностно активно вещество · Виж повече »

Повърхностно напрежение

Повърхностното напрежение (бележи се с гръцката буква сигма) е термодинамична характеристика, проявяваща се в граничния слой, разделящ две среди в контакт.

New!!: Течност и Повърхностно напрежение · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Течност и Разтворимост · Виж повече »

Механика на флуидите

Механика на флуидите или хидрогазодинамика е учението за макроскопичното физическо поведение на флуидите.

New!!: Течност и Механика на флуидите · Виж повече »

Механика на непрекъснатите среди

Механика на непрекъснатите среди е клон на механиката, който се занимава с анализа на кинематиката на механичното поведение на материали, моделирани като непрекъсната маса, а не като отделни частици.

New!!: Течност и Механика на непрекъснатите среди · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Течност и Международна система единици · Виж повече »

Закон на Паскал

Законът на Паскал в хидродинамиката гласи, че налягането, упражнявано от външни сили върху течности или газове (флуиди), се предава равномерно във всички посоки.

New!!: Течност и Закон на Паскал · Виж повече »

Земя

Земята е третата планета в Слънчевата система.

New!!: Течност и Земя · Виж повече »

Вискозитет

Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други.

New!!: Течност и Вискозитет · Виж повече »

Воденица

Воденица е хидротехническо съоръжение, вид мелница, използваща енергията на водата, която се генерира с помощта на водно колело.

New!!: Течност и Воденица · Виж повече »

Двигателно масло

225px Двигателно масло или моторно масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазват възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене.

New!!: Течност и Двигателно масло · Виж повече »

Дифузия

Дифузия е процес на пренос на субстанция или енергия (напр. атом, йон или молекула) от област с по-висока концентрация към област с по-ниска концентрация.

New!!: Течност и Дифузия · Виж повече »

Дилатантна течност

Дилатантна течност е вид ненютонова течност при която вискозитетът се увеличава с увеличаване на скоростта на деформацията, т.е. вискозитетът зависи и от температурата.

New!!: Течност и Дилатантна течност · Виж повече »

Емулсия

дясно Емулсия се нарича смес от две взаимно несмесващи се течности – например зехтин и вода.

New!!: Течност и Емулсия · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »