Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Теория на вероятностите

Index Теория на вероятностите

Теорията на вероятностите е приложна математическа дисциплина, която изучава оценката за възможността да се случи дадено събитие.

19 отношения: Кристиан Хюйгенс, Празно множество, Пиер дьо Ферма, Обединение (теория на множествата), Андрей Колмогоров, Нормално разпределение, Стохастичен процес, Сечение (теория на множествата), Триъгълник на Паскал, Химия, Якоб Бернули, Множество, Биология, Блез Паскал, Вероятност, Естествознание, 17 век, 1968, 20 век.

Кристиан Хюйгенс

Кристиан Хюйгенс (Christiaan Huygens) е нидерландски механик, физик, астроном и математик, създател на вълновата теория на светлината.

New!!: Теория на вероятностите и Кристиан Хюйгенс · Виж повече »

Празно множество

Празно множество е термин в математиката, използван за множество, което не съдържа нито един елемент.

New!!: Теория на вероятностите и Празно множество · Виж повече »

Пиер дьо Ферма

Пиер дьо Ферма (Pierre de Fermat) е френски юрист в Парламента на Тулуза и математик с голям принос в развитието на съвременния математически анализ и теорията на числата.

New!!: Теория на вероятностите и Пиер дьо Ферма · Виж повече »

Обединение (теория на множествата)

Обединение на две множества:~A \cup B Под обединение на две множества А и В се разбира множеството C.

New!!: Теория на вероятностите и Обединение (теория на множествата) · Виж повече »

Андрей Колмогоров

Андрей Николаевич Колмогоров (на руски Андрей Николаевич Колмогоров) е руски математик със значим принос в областта на теорията на вероятностите и топологията.

New!!: Теория на вероятностите и Андрей Колмогоров · Виж повече »

Нормално разпределение

Функция на плътност на вероятността за нормалното разпределение. Червената линия е стандартно нормално разпределие В теория на вероятностите и статистиката нормалното разпределение или разпределението на Гаус e непрекъснато разпределение на вероятност, което често дава добър опис на пробите, групиращи се около средна стойност.

New!!: Теория на вероятностите и Нормално разпределение · Виж повече »

Стохастичен процес

В теория на вероятностите стохастичен процес или случаен процес е противоположност на детерминистичен процес (или детерминистична система).

New!!: Теория на вероятностите и Стохастичен процес · Виж повече »

Сечение (теория на множествата)

Сечение на две множества:~A \cap B Под сечение на две множества А и В разбираме множеството C.

New!!: Теория на вероятностите и Сечение (теория на множествата) · Виж повече »

Триъгълник на Паскал

Триъгълникът на Паскал е аритметичен триъгълник, съдържащ биномните коефициенти.

New!!: Теория на вероятностите и Триъгълник на Паскал · Виж повече »

Химия

Химията е наука, която изучава състава, структурата и свойствата на веществата (химичните елементи и техните съединения), както и превръщането на едни вещества в други в хода на различни химични реакции.

New!!: Теория на вероятностите и Химия · Виж повече »

Якоб Бернули

Якоб Бернули (Jakob Bernoulli, срещан и като Jacob, Jacques, и James) e швейцарски математик от холандски произход, най-възрастният член на математическата династия Бернули и по-голям брат на Йохан Бернули.

New!!: Теория на вероятностите и Якоб Бернули · Виж повече »

Множество

В математиката множеството представлява съвкупност от различни обекти, наричани още елементи, която се разглежда като едно цяло.

New!!: Теория на вероятностите и Множество · Виж повече »

Биология

Биологията (βιολογία; βίος – живот и λόγος – учение, наука – „наука за живота“) е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

New!!: Теория на вероятностите и Биология · Виж повече »

Блез Паскал

Блез Паскал (Blaise Pascal, Blasius Pascalis) е френски математик, физик, религиозен философ, теолог и писател.

New!!: Теория на вероятностите и Блез Паскал · Виж повече »

Вероятност

Плътност на вероятността на нормално разпределение Вероятността е степента на вярата или знанието, че дадено събитие е настъпило или ще настъпи.

New!!: Теория на вероятностите и Вероятност · Виж повече »

Естествознание

Илюстрация към статията „Естествена история“ от Cyclopaedia 1728 г. Естествознание (също природознание, естествена история natural history) е област на науката, изучаваща съвкупността на естествените науки, разглеждани като едно цяло.

New!!: Теория на вероятностите и Естествознание · Виж повече »

17 век

17 век започва на 1 януари 1601 г. и свършва на 31 декември 1700 г.

New!!: Теория на вероятностите и 17 век · Виж повече »

1968

Няма описание.

New!!: Теория на вероятностите и 1968 · Виж повече »

20 век

20 век започва на 1 януари 1901 г. и свършва на 31 декември 2000 г.

New!!: Теория на вероятностите и 20 век · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »