Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Телекомуникация

Index Телекомуникация

Телекомуникация или далекосъобщения е обмен на съобщения на значими разстояния с цел комуникация.

10 отношения: Кабелна телевизия, Предавател, Преносна среда, Навигация, Съкращения в телекомуникациите, Технология, Фиксиран оператор, Мобилен оператор, Интернет, Интернет доставчик.

Кабелна телевизия

Кабелна телевизия е придобилото широко разпространение название на системата за пренос на телевизионен сигнал през фиксиран коаксиален кабел (англ. Community Antenna Television — CATV, букв. „Телевизия с обща антена“).

New!!: Телекомуникация и Кабелна телевизия · Виж повече »

Предавател

Предавател е устройство, което разпространява (или подготвя за пренасяне) сигнал в определена преносна среда.

New!!: Телекомуникация и Предавател · Виж повече »

Преносна среда

Преносна среда се нарича всяко пространство или вещество (независимо от агрегатното състояние – твърдо, течно, газообразно, плазма или вакуум), в което могат да се разпространяват вълни енергия.

New!!: Телекомуникация и Преносна среда · Виж повече »

Навигация

Навигация е науката и техниката, позволяваща де се установи положението на движещ се обект спрямо дадена координатна система.

New!!: Телекомуникация и Навигация · Виж повече »

Съкращения в телекомуникациите

Списъкът не претендира за пълна изчерпателност, но е добро начало.

New!!: Телекомуникация и Съкращения в телекомуникациите · Виж повече »

Технология

Техноло̀гия (τέχνη – изкуство, майсторство, умение и λόγος – изучаване) – съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо.

New!!: Телекомуникация и Технология · Виж повече »

Фиксиран оператор

Фиксираният оператор е компания, която предоставя стационарни (фиксирани) телефонни услуги.

New!!: Телекомуникация и Фиксиран оператор · Виж повече »

Мобилен оператор

Мобилен оператор е компания, която предоставя телекомуникационни услуги предимно чрез безжична технология, без да се изключва и предоставянето на услуги с предимно наземни връзки.

New!!: Телекомуникация и Мобилен оператор · Виж повече »

Интернет

Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет (от англ. net, мрежа), е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят.

New!!: Телекомуникация и Интернет · Виж повече »

Интернет доставчик

Интернет доставчик (Internet Service Provider, ISP; на български: доставчик на интернет услуга) е организация (фирма, академична или правителствена институция), осигуряваща достъп до Интернет.

New!!: Телекомуникация и Интернет доставчик · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »