Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Твърдо тяло

Index Твърдо тяло

Модел на разположение на атомите в кристална решетка на твърдо тяло Твърди тела се наричат тези вещества, които могат да запазват непроменени формата и обема си достатъчно дълго време.

29 отношения: Кристал, Козметика, Колоидна химия, Планета, Органично съединение, Атина, Атом, Руда, Рентгенография, Скала, Слънчева система, София, Спътник, Тяло (геометрия), Троян, Твърдо тяло, Титан (елемент), Физика на кондензираната материя, Химично съединение, Химичен елемент, Материалознание, Желязо, Земна кора, Геология, Геометрия, Електрическо съпротивление, Елементарна частица, Литий, Лед.

Кристал

Кристалите са твърди тела, при които съставящите ги атоми, молекули или йони са подредени в правилна, повтаряща се структура в трите пространствени измерения.

New!!: Твърдо тяло и Кристал · Виж повече »

Козметика

Козметика (от гръцката дума κοσμητική, което означава изкуството да се разкрасяваш) или още грим са субстанциите, използвани за подсилване на красотата на човешкото тяло.

New!!: Твърдо тяло и Козметика · Виж повече »

Колоидна химия

Колоидната химия е дял от физикохимията за дисперсните системи и повърхностните явления на междуфазовата граница.

New!!: Твърдо тяло и Колоидна химия · Виж повече »

Планета

250px 250px Планета (πλανήτης – странник, пътешественик) е тяло с достатъчна маса, за да приеме кръгла форма под действието на силата на гравитацията, което обикаля около звезда и не произвежда енергия чрез термоядрени реакции.

New!!: Твърдо тяло и Планета · Виж повече »

Органично съединение

Органични съединения се нарича група от химични съединения, чиито молекули съдържат въглерод.

New!!: Твърдо тяло и Органично съединение · Виж повече »

Атина

Атѝна (Αθήνα) е столица на Гърция и седалище на областта Атика.

New!!: Твърдо тяло и Атина · Виж повече »

Атом

хелиев атом, показваща ядрото (розово) и разпределението на електронния облак (черно). Ядрото (уголемено горе вдясно) на хелий-4 в действителност е сферично симетрично и силно наподобява електронния облак, макар че при по-сложни ядра това може да не е така. Черната линия долу вляво е мащабът – един ангстрьом (10-10 m или 100 pm). Атомът (ἄτομος – „неделим“) е основната градивна частица на веществото и се състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от облак отрицателно заредени електрони.

New!!: Твърдо тяло и Атом · Виж повече »

Руда

Рудата е природна минерална суровина, добивана за извличане на метали чрез специфични технологии.

New!!: Твърдо тяло и Руда · Виж повече »

Рентгенография

диафрагмата. Рентгеногра́фия (projection radiography, plain film radiography, roentgenography) е метод за изследване на вътрешната структура на предмети, които се облъчват с рентгеново лъчение и преминалото лъчение се регистрира.

New!!: Твърдо тяло и Рентгенография · Виж повече »

Скала

Базалт Скала̀та представлява твърдо вещество, което е агрегат от минерали със сравнително постоянен състав, съществуващи в природата.

New!!: Твърдо тяло и Скала · Виж повече »

Слънчева система

своята атмосфера) Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него — планети, планети джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ.

New!!: Твърдо тяло и Слънчева система · Виж повече »

София

Со̀фия е столицата и най-големият град в България.

New!!: Твърдо тяло и София · Виж повече »

Спътник

Спътник в Космоса, в най-общия смисъл, се нарича обект, който е в орбита на друг обект.

New!!: Твърдо тяло и Спътник · Виж повече »

Тяло (геометрия)

Тяло в стереометрията е ограничено множество от точки в тримерното пространство, което отвсякъде е заградено с краен брой повърхнинни области, които могат да бъдат.

New!!: Твърдо тяло и Тяло (геометрия) · Виж повече »

Троян

Троя̀н е град в област Ловеч, Централна Северна България.

New!!: Твърдо тяло и Троян · Виж повече »

Твърдо тяло

Модел на разположение на атомите в кристална решетка на твърдо тяло Твърди тела се наричат тези вещества, които могат да запазват непроменени формата и обема си достатъчно дълго време.

New!!: Твърдо тяло и Твърдо тяло · Виж повече »

Титан (елемент)

Титанът е химичен елемент с означение Ti, преходен метал от 4 група в периодичната таблица и атомно число 22.

New!!: Твърдо тяло и Титан (елемент) · Виж повече »

Физика на кондензираната материя

Физика на кондензираната материя (също на кондензираните среди) е дял от физиката, който изучава макроскопичните физически свойства на веществото и по-точно на неговата кондензирана фаза (без газове и плазма).

New!!: Твърдо тяло и Физика на кондензираната материя · Виж повече »

Химично съединение

Химично съединение е съединение на атомите на два и повече химични елемента, при което се получава ново вещество с определени химични свойства.

New!!: Твърдо тяло и Химично съединение · Виж повече »

Химичен елемент

Периодична система на елементите Химичен елемент се нарича всяка група от атоми, които имат еднакъв брой протони в ядрата си.

New!!: Твърдо тяло и Химичен елемент · Виж повече »

Материалознание

Материалознание е научна дисциплина, която има отношение към няколко дяла на науката и изучава връзката между структурата на материалите (на атомно ниво) и техните свойства, както и приложенията им в различни инженерни и научни области.

New!!: Твърдо тяло и Материалознание · Виж повече »

Желязо

Желязото е химичен елемент, метал, с атомен номер 26 и символ Fe (ferrum).

New!!: Твърдо тяло и Желязо · Виж повече »

Земна кора

Земната кора е най-горния слой на Земята, разположен между земната повърхност и Граница на Мохоровичич (наричана границата Мохо).

New!!: Твърдо тяло и Земна кора · Виж повече »

Геология

Базалтови шестоъгълни колони в Турция Геологията (γῆ-, „земя“, и λόγος, „наука, учение“) е природна наука, изучаваща състава, строежа, произхода и развитието на Земята и процесите, които формират скалите и минералите.

New!!: Твърдо тяло и Геология · Виж повече »

Геометрия

Геометрията (γεωμετρία; geo- „земя“, -metri „измерване“) е клон на математиката, първоначално изучаващ отношенията в пространството, както и формата, големината и позицията на различни фигури.

New!!: Твърдо тяло и Геометрия · Виж повече »

Електрическо съпротивление

Електрическото съпротивление е физична величина, характеризираща способността на материалите да се съпротивляват на електрическия ток, който протича през тях.

New!!: Твърдо тяло и Електрическо съпротивление · Виж повече »

Елементарна частица

Във физиката на елементарните частици под елементарна частица се разбира частица, за която няма експериментални доказателства за наличието на вътрешна структура, т.е. не е съставена от други, по-малки частици.

New!!: Твърдо тяло и Елементарна частица · Виж повече »

Литий

Литият е химичен елемент със символ Li и атомен номер 3.

New!!: Твърдо тяло и Литий · Виж повече »

Лед

Ледът е твърдото агрегатно състояние на водата.

New!!: Твърдо тяло и Лед · Виж повече »

Пренасочва тук:

Твърди тела, Твърдо вещество.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »