Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Същински многоклетъчни

Index Същински многоклетъчни

Същинските многоклетъчни (Eumetazoa от εὖ-μετά-ζῷον истински-след-животно, наричат се и Еуметазоа) е клон, включващ всички по-големи групи животни, освен водни гъби, плакозоа, както и няколко други неясни или изчезнали форми на живот, като Dickinsonia.

42 отношения: Ecdysozoa, Hyolitha, Lophotrochozoa, Mesozoa, Platyzoa, Кръгли червеи, Кореморесничести, Първичноустни, Приапулиди, Прешленести червеи, Плоски червеи, Полухордови, Ортонектиди, Онихофори, Ацеломорфи, Немертини, Радиалносиметрични, Раменоноги, Ротифери, Ромбични животни, Сипункулиди, Форониди, Хордови, Хоботопридвижващи се, Циклиофори, Членестоноги, Четинкочелюстни, Челюстноустни, Мешести, Мекотели, Живи влакна, Животни, Бавноходки, Бодлоглави червеи, Вторичноустни, Гребенести, Двустранно симетрични, Еукариоти, Ехиура, Ектопрокти, Ентопрокти, Лорицефери.

Ecdysozoa

Ecdysozoa е група от първичноустни животни, включваща Arthropoda (насекоми, паякообразни, ракообразни и многоножки), Nematoda (кръгли червеи), както и няколко по-малки типа.

New!!: Същински многоклетъчни и Ecdysozoa · Виж повече »

Hyolitha

Hyolitha e група изкопаеми морски безгръбначни животни класифицирани като клас мекотели и дори отделен типBabcock, L. E., Robison, R. A. (1988).

New!!: Същински многоклетъчни и Hyolitha · Виж повече »

Lophotrochozoa

Lophotrochozoa са основната група животни от първичноустните.

New!!: Същински многоклетъчни и Lophotrochozoa · Виж повече »

Mesozoa

#пренасочване Мезозоа.

New!!: Същински многоклетъчни и Mesozoa · Виж повече »

Platyzoa

Platyzoa (гръцки πλατύς — плосък, ζῷον — животно) са група на първичноустни животни, предложени като отделна група от Томас Кавалиър-Смит през 1998 г.

New!!: Същински многоклетъчни и Platyzoa · Виж повече »

Кръгли червеи

Кръглите червеи (Nematoda или нематоди) са таксономичен тип безгръбначни животни, едни от най-разпространените със значителен процент от тях паразити по растения, хора и животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Кръгли червеи · Виж повече »

Кореморесничести

Кореморесничести (Gastrotricha, на гръцки: γαστερ, gaster – „стомах“, „корем“ и θριξ, thrix – „косъм“, „ресна“) са тип безцветни червеобразни животни живеещи изцяло във водна среда.

New!!: Същински многоклетъчни и Кореморесничести · Виж повече »

Първичноустни

Първичноустните (Protostomia, protostomia „устата на първо място“) са клон на животните.

New!!: Същински многоклетъчни и Първичноустни · Виж повече »

Приапулиди

Приапулиди (Priapulida, на гръцки πριάπος, priāpos "пенис" от Приап, древногръцки бог на плодородието и ida - суфикс) са червеообразни морски безгръбначни животни с цилиндрично, несегментирано тяло.

New!!: Същински многоклетъчни и Приапулиди · Виж повече »

Прешленести червеи

Прешленести (Annelida) са типът най-сложно организирани червеи.

New!!: Същински многоклетъчни и Прешленести червеи · Виж повече »

Плоски червеи

Тип Плоските червеи (Platyhelminthes от гръцки platy: равнина и helminth: червей) са най-нисшите трипластни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Плоски червеи · Виж повече »

Полухордови

Полухордови (Hemichordata от гръцки ἡμι - половина и χορδή - струна), известни още като Неяснохордови, са тип безгръбначни организми от царството на животните.

New!!: Същински многоклетъчни и Полухордови · Виж повече »

Ортонектиди

Ортонектиди (Orthonectida, на гръцки ortos "прав" и nectus "плувам") са малък биологичен тип морски многоклетъчни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Ортонектиди · Виж повече »

Онихофори

Онихофори (Onychophora, на гръцки: onyx – „нокът“ и pherein – „нося“) са червеообразни влаголюбиви безгръбначни животни с дълго цилиндрично тяло.

New!!: Същински многоклетъчни и Онихофори · Виж повече »

Ацеломорфи

Acoelomorpha са дискутируем тип на животните с подобни на планула характеристики.

New!!: Същински многоклетъчни и Ацеломорфи · Виж повече »

Немертини

Немертините (Nemertea) са тип многоклетъчни животни, обхващащ малка група червеи включваща около 700 – 800 вида.

New!!: Същински многоклетъчни и Немертини · Виж повече »

Радиалносиметрични

Радиалносиметричните (Radiata) са радиално симетрични животни от подцарство Eumetazoa (Същински многоклетъчни).

New!!: Същински многоклетъчни и Радиалносиметрични · Виж повече »

Раменоноги

Раменоноги (Brachiopoda, на гръцки brachion - ръка от плешка до китка, pous, podos - крак) са водни безгръбначни животни с несегментирано тяло и външна двуделна черупка.

New!!: Същински многоклетъчни и Раменоноги · Виж повече »

Ротифери

Ротифери или Ротатории (Rotifera, Rotatoria, от rota – „корона“, „венец“ и fera – „нося“) са тип сладководни микроскопични червеи с билатерална симетрия.

New!!: Същински многоклетъчни и Ротифери · Виж повече »

Ромбични животни

Ромбичните животни (Dicyemida или Rhombozoa) са тип малки паразити, които живеят в бъбреците на главоноги.

New!!: Същински многоклетъчни и Ромбични животни · Виж повече »

Сипункулиди

Сипункулиди (Sipuncula или Sipunculida, на латински: siphunculus – „слаб сифон“) са тип безгръбначни морски несегментирани червеобразни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Сипункулиди · Виж повече »

Форониди

Форониди (Phoronida, на гръцки phoros, нося + nidus, гнездо) са тип безгръбначни червеобразни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Форониди · Виж повече »

Хордови

Хордови (Chordata) са тип животни, обединени в една група поради наличието на хорда.

New!!: Същински многоклетъчни и Хордови · Виж повече »

Хоботопридвижващи се

Хоботопридвижващи се (Kinorhyncha, на гръцки: κίνηω, kīneō – „движа се“ и ρυνχος, rhynchos – „хобот“) са билатерални, червеобразни, бентосни животни с начленено тяло.

New!!: Същински многоклетъчни и Хоботопридвижващи се · Виж повече »

Циклиофори

Циклиофорите (Cycliophora) са тип организми от царство Животни (Animalia).

New!!: Същински многоклетъчни и Циклиофори · Виж повече »

Членестоноги

Членестоногите (Arthropoda) са тип безгръбначни животни, чиито клетки образуват три пласта на тялото.

New!!: Същински многоклетъчни и Членестоноги · Виж повече »

Четинкочелюстни

Четинкочелюстни или Власинкочелюстни (Chaetognatha, на гръцки — χαίτη, chaitae "дълги косми, четинки" и γνάθος, gnathos "челюст") са тип водни животни с несегментирано прозрачно тяло.

New!!: Същински многоклетъчни и Четинкочелюстни · Виж повече »

Челюстноустни

Челюстноустни (Gnathostomulida, на гръцки: gnath – „челюст“ и stoma – „уста“) са билатерално симетрични, несегментирани, полупрозрачни, цилиндрични, червеобразни морски животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Челюстноустни · Виж повече »

Мешести

Мешестите (Cnidaria) са тип безгръбначни животни, чието тяло е съставено от два пласта, между които има безструктурно пихтиесто вещество, наречено мезоглея.

New!!: Същински многоклетъчни и Мешести · Виж повече »

Мекотели

Мекотелите (Mollusca) са огромен тип обединени в морфологично отношение безгръбначни трипластни животни, които отстъпват само на членестоногите по разнообразие и численост на видовете.

New!!: Същински многоклетъчни и Мекотели · Виж повече »

Живи влакна

Живи влакна (Nematomorpha, на гръцки: nema – „косъм“ и morphe – „форма“) са предимно водни безгръбначни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Живи влакна · Виж повече »

Животни

Животните (Animalia) са организирани живи същества, притежаващи сетивност и способност за волеви движения и размножаване.

New!!: Същински многоклетъчни и Животни · Виж повече »

Бавноходки

Бавноходки (Tardigrada, от латински tardigradus, „стъпващ бавно“, от tarde „бавно“ и gradior „стъпвам“) са билатерално симетрични, микроскопични безгръбначни организми.

New!!: Същински многоклетъчни и Бавноходки · Виж повече »

Бодлоглави червеи

Бодлоглави червеи (Acanthocephala, на гръцки: ακανθος, akanthos – „бодли“ и κεφαλη, kephale – „глава“) са тип паразитни червеобразни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Бодлоглави червеи · Виж повече »

Вторичноустни

Вторичноустни (таксономично: Deuterostomia от гръцки: "втора уста") са надтип в царството на Животните.

New!!: Същински многоклетъчни и Вторичноустни · Виж повече »

Гребенести

Гребенести (Ctenophora, на гръцки: ktenos – „гребен“ и phoros – „нося“) са морски многоклетъчни животни с бирадиална симетрия.

New!!: Същински многоклетъчни и Гребенести · Виж повече »

Двустранно симетрични

Двустранно симетрични (Bilateria, наричат се и Билатерално симетрични) са всички животни с двустранна симетрия, т.е. те имат преден и заден край, както и горен и долен.

New!!: Същински многоклетъчни и Двустранно симетрични · Виж повече »

Еукариоти

Еукариотите (Eukaryota) са биологична империя организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал.

New!!: Същински многоклетъчни и Еукариоти · Виж повече »

Ехиура

Ехиура (Echiura, от гр. echis — змия, ura — опашка) са малка група от морски животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Ехиура · Виж повече »

Ектопрокти

Ектопрокти (Ectoprocta или Bryozoa, на гръцки: bryo – „мъх“ и zoon – „животно“) са билатерални, несеметрични водни безгръбначни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Ектопрокти · Виж повече »

Ентопрокти

Ентопрокти (Entoprocta, на гръцки entos, ἐντός "вътре" и πρωκτός, proktos "анус") са водни безгръбначни животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Ентопрокти · Виж повече »

Лорицефери

Лорицеферите (Loricifera, lorica - броня, корсет; fere - нося) са тип микроскопични морски седиментно-живеещи животни.

New!!: Същински многоклетъчни и Лорицефери · Виж повече »

Пренасочва тук:

Еуметазоа.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »