Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Съд (право)

Index Съд (право)

Съд или съдилище е място, където съдии решават по закон и съвест съдебни спорове.

15 отношения: Конституционен съд, Правова държава, Окръжен съд, Апелативен съд, Народно събрание, Народен представител, Разделение на властите, Районен съд, Съдия, Сила на присъдено нещо, Министерски съвет на България, Върховен административен съд, Върховен касационен съд, Висш съдебен съвет, Военен съд.

Конституционен съд

Конституционният съд (или конституционен съвет) е държавен орган, който се изказва в съответствие със законите учредени в конституцията на страната.

New!!: Съд (право) и Конституционен съд · Виж повече »

Правова държава

Правовата държава (Rechtsstaat) е способ за организиране на обществото за реализация на следните задачи.

New!!: Съд (право) и Правова държава · Виж повече »

Окръжен съд

Окръжният съд разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон, а като въззивна инстанция дела, образувани по жалби и протести срещу съдебни актове на районните съдилища.

New!!: Съд (право) и Окръжен съд · Виж повече »

Апелативен съд

Апелативният съд е вид съд - правораздавателен орган на съдебната власт.

New!!: Съд (право) и Апелативен съд · Виж повече »

Народно събрание

#пренасочване Народно събрание на България.

New!!: Съд (право) и Народно събрание · Виж повече »

Народен представител

#пренасочване Народен представител (България).

New!!: Съд (право) и Народен представител · Виж повече »

Разделение на властите

Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията.

New!!: Съд (право) и Разделение на властите · Виж повече »

Районен съд

Районният съд е основен първоинстанционен съд в правосъдната система на Република България.

New!!: Съд (право) и Районен съд · Виж повече »

Съдия

международния съд на ООН Съдия е длъжностно лице, влизащо в състава на съд и раздаващо правосъдие.

New!!: Съд (право) и Съдия · Виж повече »

Сила на присъдено нещо

#пренасочване Сила на пресъдено нещо.

New!!: Съд (право) и Сила на присъдено нещо · Виж повече »

Министерски съвет на България

Министерският съвет (Правителството) е централен, колективен орган на изпълнителната власт с обща компетентност в Република България.

New!!: Съд (право) и Министерски съвет на България · Виж повече »

Върховен административен съд

Върховният административен съд (ВАС) е държавна институция в България, която осъществява върховен съдебен надзор в държавата по прилагане на законите в административното правораздаване.

New!!: Съд (право) и Върховен административен съд · Виж повече »

Върховен касационен съд

Върховният касационен съд (ВКС) на България (от френската casation, през руската касация, със значения на «отмяна, анулиране») осъществява върховен съдебен надзор в държавата върху гражданските, наказателните, военните и търговските дела.

New!!: Съд (право) и Върховен касационен съд · Виж повече »

Висш съдебен съвет

Висшият съдебен съвет (ВСС) е висш административен орган на съдебната власт в Република България, установен в конституцията от 1991 г. В края на 1991 г. е избран първият му състав.

New!!: Съд (право) и Висш съдебен съвет · Виж повече »

Военен съд

Военният съд е съд, действащ в рамките на армията, чиято функция е да съди войници и цивилни, които са подчинени на армията, само за престъпления.

New!!: Съд (право) и Военен съд · Виж повече »

Пренасочва тук:

Съдилища.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »