Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Списък на земеделски теми

Index Списък на земеделски теми

Тази статия представя списък на някои земеделски теми.

149 отношения: Културно растение, Култивационни съоръжения, Култивиране, Казанлъшка роза, Канелени горски почви, Ким, Кимион, Климат, Климатични области в България, Климатични пояси, Коста Гоцов, Кориандър, Кореноплодни култури, Колорадски бръмбар, Комбайн, Компостиране, Контрол върху метеорологичните фактори в земеделието, Псевдоподзолисти почви, Пшеница, Просо, Предшественик (земеделие), Памук, Панайот Щерев, Плевел, Почва, Почвообразуване, Почвена вода, Почвено плодородие, Полевки, Полезащитни горски пояси в Добруджа, Поносимост между земеделските култури, Попово прасе, Пестицид, Петър Иванов (агроном), Петко Иванов (учен), Отглеждане на тютюн, Отглеждане на фъстъци, Оран, Органичен състав на почвата, Ориз, Общи физични свойства на почвата, Общо земеделие, Обработка на почвата, Облак, Овощарство, Абиотичен фактор, Аграрни науки, Аграрен университет, Агрохимия, Агроклиматична оценка на топлообезпечеността, ..., Агроклиматична оценка на влагообезпечеността, Агроклиматични изисквания на земеделските култури, Агроклиматично райониране на земеделските култури, Агрометеорология, Агроекология, Александър Караиванов, Анемометър, Национален център за аграрни науки, Неблагоприятни агрометеорологични условия, Ръж, Растениевъдство, Разсад, Сусам, Строеж на почвата, Стоян Цветков, Стопански класификации на културните растения, Сиви горски почви, Скакалци, Скала на Бофорт, Слънчоглед, Слънчево излъчване, Слама, Смолници, Соя, Сорго, Сеитба, Сеитбообращение, Селско стопанство, Сено, Тютюн, Твърдокрили, Тодор Рачински, Технически култури, Технология за отглеждане на пшеница, Технология на отглеждане на културни растения, Температура на въздуха, Температура на почвата, Учен, Уплътнено използване на земята, Фъстък, Фрезуване (земеделие), Фитопатология, Физико-механични свойства на почвата, Физиология на растенията, Фенология, Хумус, Христо Контев, Хибрид (биология), Черноземни почви, Шампанско вино, Маслодайни култури, Марокански скакалец, Микроклимат, Морфологични признаци на почвата, Методи за агрометеорологични проучвания, Метеорологична станция, Механичен състав на почвата, Италиански скакалец, Иван Гърбучев, Изветряне, Измерване на температурата на въздуха, Инфекциозни болести по растенията, Жътва, Зърнено-бобови култури, Зърнено-житни култури, Засаждане, Захарно цвекло, Зимна пшеница, Зелен скакалец, Зеленчукови култури, Зеленчукопроизводство, Земеделие, Брануване, Биотични екологични условия, Биохимия на растенията, Биологична характеристика на зърнено-бобовите култури, Борба с почвената ерозия, Болести по растенията, Вятър, Валиране, Валеж, Вино, Влажност на въздуха, Влакнодайни култури, Водна ерозия на почвата, Водни свойства на почвата, Ветрова ерозия на почвата, Горски скакалец, Дълбоко разрохкване, Дискуване, Диканя, Добруджански земеделски институт, Етерично-маслени култури, Ечемик, Ерозия на почвата, Ентомология, Лавандула, Лозарство, Лен. Разширете индекс (99 Повече ▼) »

Културно растение

Културни растения или съкратено култури са растения, чието развитие е съществено повлияно от човека за задоволяване на различни нужди.

New!!: Списък на земеделски теми и Културно растение · Виж повече »

Култивационни съоръжения

Култивационните съоръжения са такива съоръжения, в които се постига контрол върху някои или много метеорологични елементи.

New!!: Списък на земеделски теми и Култивационни съоръжения · Виж повече »

Култивиране

Чрез култивирането се постигат следните задачи.

New!!: Списък на земеделски теми и Култивиране · Виж повече »

Казанлъшка роза

Казанлъшката роза (Rosa damascena Mill. f. trigintipetala Dieck), известна още като „червена маслодайна роза“ е вид маслодайна роза.

New!!: Списък на земеделски теми и Казанлъшка роза · Виж повече »

Канелени горски почви

Канелените горски почви са най-големият по заемана площ почвен тип в България.

New!!: Списък на земеделски теми и Канелени горски почви · Виж повече »

Ким

Кимът (Carum carvi) е растение от семейството на моркова и магданоза — Сенникоцветни (Apiaceae).

New!!: Списък на земеделски теми и Ким · Виж повече »

Кимион

Кимионът (Cuminum cyminum) е растение и подправка, култивирана първоначално в Средиземноморието.

New!!: Списък на земеделски теми и Кимион · Виж повече »

Климат

Климатична карта Климатът (κλίμα (klimatos) — наклон) е многогодишен статистически режим на времето, характерен за дадена местност в зависимост от географското и́ положение.

New!!: Списък на земеделски теми и Климат · Виж повече »

Климатични области в България

В зависимост от териториалното проявление на климатичните елементи и влиянието на климатичните фактори - България се поделя на пет климатични области.

New!!: Списък на земеделски теми и Климатични области в България · Виж повече »

Климатични пояси

#пренасочване Климатична класификация на Алисов.

New!!: Списък на земеделски теми и Климатични пояси · Виж повече »

Коста Гоцов

Коста Гоцов е български учен в областта на селекцията на зърнено-житни култури.

New!!: Списък на земеделски теми и Коста Гоцов · Виж повече »

Кориандър

Кориандърът (Coriandrum sativum) едногодишно тревисто растение, което се използва широко като подправка в средиземноморската, индийската, латиноамериканската и близко- и далекоизточната кухня.

New!!: Списък на земеделски теми и Кориандър · Виж повече »

Кореноплодни култури

Към подгрупата Кореноплодни култури спадат.

New!!: Списък на земеделски теми и Кореноплодни култури · Виж повече »

Колорадски бръмбар

Ларви на колорадския бръмбар Колорадският бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) е бръмбар от семейство Chrysomelidae.

New!!: Списък на земеделски теми и Колорадски бръмбар · Виж повече »

Комбайн

Комбайн (combine) като термин в българския език се възприема от руски език.

New!!: Списък на земеделски теми и Комбайн · Виж повече »

Компостиране

Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост (от латински componere – събирам заедно), в някои случаи наричан биотор.

New!!: Списък на земеделски теми и Компостиране · Виж повече »

Контрол върху метеорологичните фактори в земеделието

Контрол върху нивата на метеорологичните фактори може да се осъществи на различни нива.

New!!: Списък на земеделски теми и Контрол върху метеорологичните фактори в земеделието · Виж повече »

Псевдоподзолисти почви

Псевдоподзолистите почви заемат около 3,3 млн.

New!!: Списък на земеделски теми и Псевдоподзолисти почви · Виж повече »

Пшеница

Пшеница (наричана и зимница или жито) е сборно понятие за няколко вида растения, ботанически обединени в род (Triticum), представители на семейство Житни.

New!!: Списък на земеделски теми и Пшеница · Виж повече »

Просо

Просото се отглежда заради зърното, а предназначението на тази суровина в различните части на земното кълбо е твърде различно.

New!!: Списък на земеделски теми и Просо · Виж повече »

Предшественик (земеделие)

Понятието предшественик в земеделската наука и практика означава културата, която предшества по време и/или по място в ротацията дадена култура.

New!!: Списък на земеделски теми и Предшественик (земеделие) · Виж повече »

Памук

Памукът е ценна влакнодайна култура, добивана от семепъпката на няколко вида от растителния род Памук (Gossypium) – G. arboreum, G. barbadense, G. herbaceum и G. hirsutum.

New!!: Списък на земеделски теми и Памук · Виж повече »

Панайот Щерев

Панайот Щерев е български учен, експерт в областта на аграрната икономика.

New!!: Списък на земеделски теми и Панайот Щерев · Виж повече »

Плевел

Понятието плевел в земеделието се отнася до всеки див или полукултурен вид, който се намира в посева (насаждението) от културни растения въпреки волята на човека (производителя).

New!!: Списък на земеделски теми и Плевел · Виж повече »

Почва

---- Почвата е повърхностният рохкав изветрен пласт на земната кора.

New!!: Списък на земеделски теми и Почва · Виж повече »

Почвообразуване

Почвообразуването започва със заселването на живи организми върху почвообразуващата скала.

New!!: Списък на земеделски теми и Почвообразуване · Виж повече »

Почвена вода

Водата постъпва в почвата главно чрез валежите и по-малко от подземни води.

New!!: Списък на земеделски теми и Почвена вода · Виж повече »

Почвено плодородие

Почвеното плодородие е това свойство на почвата да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и продуктивността им.

New!!: Списък на земеделски теми и Почвено плодородие · Виж повече »

Полевки

Полевките (Arvicolinae) са подсемейство гризачи от семейство Хомякови.

New!!: Списък на земеделски теми и Полевки · Виж повече »

Полезащитни горски пояси в Добруджа

#пренасочване Полезащитни горски пояси в Южна Добруджа.

New!!: Списък на земеделски теми и Полезащитни горски пояси в Добруджа · Виж повече »

Поносимост между земеделските култури

Поносимостта между земеделските култури е средна оценка, която изразява дали отглеждането на някоя култура след друга (неин предшественик) е подходящо или не.

New!!: Списък на земеделски теми и Поносимост между земеделските култури · Виж повече »

Попово прасе

Поповото прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) е вид крилато насекомо от семейство Попови прасета (Gryllotalpidae).

New!!: Списък на земеделски теми и Попово прасе · Виж повече »

Пестицид

Пестицидите са отровни химични съединения, специално създадени от човека за борба срещу вредителите.

New!!: Списък на земеделски теми и Пестицид · Виж повече »

Петър Иванов (агроном)

Петър Иванов е български аграрен учен, специалист в областта на растителните биотехнологии.

New!!: Списък на земеделски теми и Петър Иванов (агроном) · Виж повече »

Петко Иванов (учен)

Петко Иванов е български аграрен учен, специалист в областта на агрохимията и торенето.

New!!: Списък на земеделски теми и Петко Иванов (учен) · Виж повече »

Отглеждане на тютюн

Тютюнът е култура с добре изразена самопоносимост, поради което може да се отглежда успешно продължително време след себе си, т.е. като монокултура.

New!!: Списък на земеделски теми и Отглеждане на тютюн · Виж повече »

Отглеждане на фъстъци

Най-подходящ предшественик на фъстъците са зърнено-житните култури със слята повърхност (пшеница, ечемик и др.). В поливните райони се допуска и отглеждане на фъстъци след памук, но при строго спазване на агротехниката.

New!!: Списък на земеделски теми и Отглеждане на фъстъци · Виж повече »

Оран

Оран се нарича вид основна обработка на почвата, при която става обръщане на почвения слой, на дълбочината на която тя се извършва, като за целта се използва плуг.

New!!: Списък на земеделски теми и Оран · Виж повече »

Органичен състав на почвата

Органичният състав на почвата се състои от.

New!!: Списък на земеделски теми и Органичен състав на почвата · Виж повече »

Ориз

Оризът (Oryza sativa) е вид едносемеделно растение от семейство Житни (Poaceae).

New!!: Списък на земеделски теми и Ориз · Виж повече »

Общи физични свойства на почвата

Към общите физични свойства на почвата се отнасят.

New!!: Списък на земеделски теми и Общи физични свойства на почвата · Виж повече »

Общо земеделие

Общото земеделие е най-старата аграрна наука.

New!!: Списък на земеделски теми и Общо земеделие · Виж повече »

Обработка на почвата

Обработката на почвата е основна практика, заедно със сеитбата, която се прилага от възникването на земеделското производство.

New!!: Списък на земеделски теми и Обработка на почвата · Виж повече »

Облак

Облак Облак е видима маса кондензирани капчици или ледени кристали висящи в атмосферата над повърхността на Земята или друга планета.

New!!: Списък на земеделски теми и Облак · Виж повече »

Овощарство

Овощарството е наука, която изследва културите за производство на плодове, създаването и отглеждането на насаждения от тези култури.

New!!: Списък на земеделски теми и Овощарство · Виж повече »

Абиотичен фактор

В екологията абиотичен фактор се наричат параметрите (стойности) на неживата природа, които оказват влияние върху организмите.

New!!: Списък на земеделски теми и Абиотичен фактор · Виж повече »

Аграрни науки

#пренасочване Агрономия.

New!!: Списък на земеделски теми и Аграрни науки · Виж повече »

Аграрен университет

Аграрният университет е висше училище в гр.

New!!: Списък на земеделски теми и Аграрен университет · Виж повече »

Агрохимия

Агрохимията е наука за взаимодействието между растенията, почвата и торовете в процеса на отглеждане на селскостопански култури; за кръговрата на веществата в земеделието и за целесъобразното използване на торовете в производствения процес.

New!!: Списък на земеделски теми и Агрохимия · Виж повече »

Агроклиматична оценка на топлообезпечеността

Агроклиматичната оценка на топлообезпечността на даден регион включва анализ върху три показателя.

New!!: Списък на земеделски теми и Агроклиматична оценка на топлообезпечеността · Виж повече »

Агроклиматична оценка на влагообезпечеността

Влагообезпечеността e важен фактор за земеделското производство в България, тъй като недостигът на влага е по-лимитиращ от топлината за поникването, растежа и добива на традиционните култури при нашите условия.

New!!: Списък на земеделски теми и Агроклиматична оценка на влагообезпечеността · Виж повече »

Агроклиматични изисквания на земеделските култури

За нуждите на агроклиматичното райониране не е необходимо да се знаят само изискванията на културите към отделните метеорологични елементи, но и те да се формулират количествено.

New!!: Списък на земеделски теми и Агроклиматични изисквания на земеделските култури · Виж повече »

Агроклиматично райониране на земеделските култури

Развитието на аграрната наука показва, че разделянето на територията на страната на климатични области не е достатъчно за нуждите на земеделието.

New!!: Списък на земеделски теми и Агроклиматично райониране на земеделските култури · Виж повече »

Агрометеорология

Агрометеорологията изучава метеорологичните, климатичните, хидрологичните и почвените условия в тяхното взаимодействие с обектите и процесите на селскостопанското производство.

New!!: Списък на земеделски теми и Агрометеорология · Виж повече »

Агроекология

Агроекологията е приложен дял от общата екология, със съществено място за развитието и рационалната организация на аграрното производство.

New!!: Списък на земеделски теми и Агроекология · Виж повече »

Александър Караиванов

Александър Иванов Караиванов е роден на 14 ноември 1925 г. в с. Хърсово, Разградско.

New!!: Списък на земеделски теми и Александър Караиванов · Виж повече »

Анемометър

Ветромери или анемометри (от гръцкото anemos, вятър) са уреди за измерване силата на вятъра.

New!!: Списък на земеделски теми и Анемометър · Виж повече »

Национален център за аграрни науки

#пренасочване Селскостопанска академия.

New!!: Списък на земеделски теми и Национален център за аграрни науки · Виж повече »

Неблагоприятни агрометеорологични условия

В България се засяват повече от 16 млн.дка есенници (в т.ч.смески).

New!!: Списък на земеделски теми и Неблагоприятни агрометеорологични условия · Виж повече »

Ръж

Ръжта (Secale cereale) е продоволствена селскостопанска култура, от зърното на която се приготвя хляб.

New!!: Списък на земеделски теми и Ръж · Виж повече »

Растениевъдство

Посеви с културни растения в Аваре, щат Сао Пауло, Бразилия Растениевъдството е приложна наука, която изучава всестранно културното растение.

New!!: Списък на земеделски теми и Растениевъдство · Виж повече »

Разсад

Разсад са млади растения от зеленчукови и полски култури, произведени в култивационни съоръжения или в градини, които се разсаждат за доотглеждане и получаване на продукция на полето или в други градини.

New!!: Списък на земеделски теми и Разсад · Виж повече »

Сусам

Сусамът (от турски – susam) (Sesamum indicum) е едногодишно тревисто растение от семейство Сусамови.

New!!: Списък на земеделски теми и Сусам · Виж повече »

Строеж на почвата

Строежът на почвата представлява вертикалното разположение на генетичните ѝ хоризонти (слоеве).

New!!: Списък на земеделски теми и Строеж на почвата · Виж повече »

Стоян Цветков

Стоян Маринов Цветков е български агроном, селекционер-генетик, доктор на селскостопанските науки, ст.н.с. I ст.

New!!: Списък на земеделски теми и Стоян Цветков · Виж повече »

Стопански класификации на културните растения

Основната група културни растения, отглеждани в България, са зърнено-житните култури.

New!!: Списък на земеделски теми и Стопански класификации на културните растения · Виж повече »

Сиви горски почви

Сивите горски почви заемат обща площ 18 млн дка и са разположени географски на юг от черноземната зона, в Лудогорието, Южнодобруджанското плато и в Предбалкана с надморска височина до 700–800 м, където граничат с псевдоподзолисти почви.

New!!: Списък на земеделски теми и Сиви горски почви · Виж повече »

Скакалци

Скакалците (Caelifera) са подразред, отнасящ се към разред Правокрили (Orthoptera).

New!!: Списък на земеделски теми и Скакалци · Виж повече »

Скала на Бофорт

Ска̀ла на Бофо̀рт или Бофо̀ртова ска̀ла (пълно наименование Скала на Бофорт за сила на вятъра) е сравнителна таблица за силата на вятъра.

New!!: Списък на земеделски теми и Скала на Бофорт · Виж повече »

Слънчоглед

Слънчогледът (Helianthus annuus) е едногодишно културно растение.

New!!: Списък на земеделски теми и Слънчоглед · Виж повече »

Слънчево излъчване

облаците, предизвиквайки крепускуларни лъчи. Слънчевото излъчване е съвкупността от електромагнитното и корпускулярното излъчване на Слънцето, което е основен източник на енергия и дневна светлина за Земята.

New!!: Списък на земеделски теми и Слънчево излъчване · Виж повече »

Слама

Слама е вторичен продукт, остатъчна суровина, получена от изсушените стъбла на житни растения и бобови зърнени култури (ориз, ръж, пшеница, ечемик) след отстраняване на зърното.

New!!: Списък на земеделски теми и Слама · Виж повече »

Смолници

Смолниците заемат обща площ около 7 млн дка и са разпространени в равнинните и котловинните полета на.

New!!: Списък на земеделски теми и Смолници · Виж повече »

Соя

Соята (Glycine max) е едногодишно растение от семейство Бобови, срещащо се в диво състояние в Източна Азия.

New!!: Списък на земеделски теми и Соя · Виж повече »

Сорго

Соргото (Sorghum) е род тревисти растения от семейство Житни (Poaceae).

New!!: Списък на земеделски теми и Сорго · Виж повече »

Сеитба

Сеитбата е важно агротехническо мероприятие, при което става полагане на семето в почвата при определен и специфичен за всяка култура начин, срок, дълбочина и посевна норма.

New!!: Списък на земеделски теми и Сеитба · Виж повече »

Сеитбообращение

Сеитбообръщението е обосновано редуване на културите по време и по място върху определена обработваема площ.

New!!: Списък на земеделски теми и Сеитбообращение · Виж повече »

Селско стопанство

Интензивно отглеждане на картофи Секторен модел на Кларк от 1950 г.: Делът на населението, заето в първичния сектор (синята линия), включително в селското стопанство, намалява с времето Селското стопанство е отрасъл на икономиката, включващ отглеждането на домашни животни и растения, от които се произвеждат храна, влакна, биогорива, лекарства и други продукти.

New!!: Списък на земеделски теми и Селско стопанство · Виж повече »

Сено

Събрано на купи сено от планинска ливада Сенокос във Видинско, първата половина на ХХ век Сеното е изсушена трева, събирана, складирана и използвана за животински фураж (храна), предимно за животни от рода на говеда, коне, кози и овце.

New!!: Списък на земеделски теми и Сено · Виж повече »

Тютюн

Тютюн е растение от род Nicotiana на семейство Картофови (Solanaceae).

New!!: Списък на земеделски теми и Тютюн · Виж повече »

Твърдокрили

Твърдокрилите (Coleoptera), наричани още бръмбари, са насекоми с твърди предни криле (надкрилия, елитри).

New!!: Списък на земеделски теми и Твърдокрили · Виж повече »

Тодор Рачински

Тодор Николов Рачински е български агроном, селекционер на пшеница.

New!!: Списък на земеделски теми и Тодор Рачински · Виж повече »

Технически култури

Понятието технически култури е възприето за 4 групи от култури, продукцията от които служи за суровина на хранителната и други леки промишлености.

New!!: Списък на земеделски теми и Технически култури · Виж повече »

Технология за отглеждане на пшеница

; Място в сеитбообращението: Пшеницата е култура със слаба самопоносимост, поради което изборът на предшественик е важен елемент от технологията на отглеждане.

New!!: Списък на земеделски теми и Технология за отглеждане на пшеница · Виж повече »

Технология на отглеждане на културни растения

Технологията на отглеждане на всяка култура се състои от технологични звена, а звената — от технологични елементи.

New!!: Списък на земеделски теми и Технология на отглеждане на културни растения · Виж повече »

Температура на въздуха

Атмосферният въздух се нагрява слабо непосредствено от слънчевата радиация.

New!!: Списък на земеделски теми и Температура на въздуха · Виж повече »

Температура на почвата

Слънчевата радиация, достигнала повърхността на земята, се трансформира в топлина.

New!!: Списък на земеделски теми и Температура на почвата · Виж повече »

Учен

Понятието учен в България се използва най-често за определяне на принадлежност на интелектуалци, които са високо образовани и се занимават с научна – преподавателска (във висшето образование) и/или изследователска дейност.

New!!: Списък на земеделски теми и Учен · Виж повече »

Уплътнено използване на земята

Интензивното сеитбообращение има за цел да се увеличи вегетационния потенциал на полето, т.е уплътняването на сеитбообращението с междинни култури.

New!!: Списък на земеделски теми и Уплътнено използване на земята · Виж повече »

Фъстък

Фъстъкът (Arachis hypogaea; fıstık) е вид едногодишно тревисто растение от едноименния род Фъстък (Arachis) от семейство Бобови.

New!!: Списък на земеделски теми и Фъстък · Виж повече »

Фрезуване (земеделие)

Фрезуването е механична обработка на почвата, извършвана с машини, които имат „активни“ органи, а движението им се предава от отводния вал на трактора.

New!!: Списък на земеделски теми и Фрезуване (земеделие) · Виж повече »

Фитопатология

Фитопатологията е наука, изучаваща болестите по растенията; причините, които ги пораждат, и борбата срещу тях.

New!!: Списък на земеделски теми и Фитопатология · Виж повече »

Физико-механични свойства на почвата

Основните физико-механични свойства на почвата са.

New!!: Списък на земеделски теми и Физико-механични свойства на почвата · Виж повече »

Физиология на растенията

Физиологията на растенията е дял от биологията, който се занимава с физиологичната организация на растителната клетка, растителния орган и цялото растение.

New!!: Списък на земеделски теми и Физиология на растенията · Виж повече »

Фенология

Фенологията като клон на науката агрометеорология се занимава с установяване на взаимните връзки между сезонните явления в живота на растенията (техния растеж, развитие и продуктивност) и агрометеорологичните и агроклиматичните условия.

New!!: Списък на земеделски теми и Фенология · Виж повече »

Хумус

Хумусът е много важна органична част на почвата, която до голяма степен определя естественото почвено плодородие.

New!!: Списък на земеделски теми и Хумус · Виж повече »

Христо Контев

#пренасочване Христо Контев (ентомолог).

New!!: Списък на земеделски теми и Христо Контев · Виж повече »

Хибрид (биология)

#пренасочване Хибрид.

New!!: Списък на земеделски теми и Хибрид (биология) · Виж повече »

Черноземни почви

Черноземите са най-плодородни и обработваеми почви.

New!!: Списък на земеделски теми и Черноземни почви · Виж повече »

Шампанско вино

В съвременния живот шампанското е неразделна част от тържествата Шампанското вино или само шампанско е пенливо вино, произведено чрез вторична ферментация.

New!!: Списък на земеделски теми и Шампанско вино · Виж повече »

Маслодайни култури

Маслодайните култури са растения, които се отглеждат главно за семената или плодовете, отличаващи се с високо съдържание на мазнини.

New!!: Списък на земеделски теми и Маслодайни култури · Виж повече »

Марокански скакалец

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) е повсеместно разпространен в България и се среща едновременно с италианския скакалец.

New!!: Списък на земеделски теми и Марокански скакалец · Виж повече »

Микроклимат

Микроклимат се нарича климатът на неголяма територия от земната повърхност, който се различава от климатите на съседните територии и се обуславя от микромащабни особености на релефа като наличието на водоеми, малки форми на релефа като хълмове и долини, почви и растително разнообразие, жилищни постройки и други.

New!!: Списък на земеделски теми и Микроклимат · Виж повече »

Морфологични признаци на почвата

Основните морфологични признаци, които характеризират '''почвените''' условия, са:; Мощност на почвените хоризонти: Определя се в см, а зависи най-вече от растителността, под влияние на която са образувани.

New!!: Списък на земеделски теми и Морфологични признаци на почвата · Виж повече »

Методи за агрометеорологични проучвания

Агрометеорологията използва редица методи на науките, с които тя се намира във взаимодействие.

New!!: Списък на земеделски теми и Методи за агрометеорологични проучвания · Виж повече »

Метеорологична станция

Метеорологичните станции са съоръжения, снабдени с инструменти за извършване на наблюдения и измервания на атмосферните условия с цел изготвянето на прогнози за времето и изследване на закономерностите в климата.

New!!: Списък на земеделски теми и Метеорологична станция · Виж повече »

Механичен състав на почвата

Почвата е съставена от различни по големина агрегати, наречени още механични елементи, които не могат да се раздробяват по механичен път.

New!!: Списък на земеделски теми и Механичен състав на почвата · Виж повече »

Италиански скакалец

Италианският скакалец (Calliptamus italicus) има повсеместно разпространение в нашите географски ширини, обитавайки най-често необработваеми затревени участъци с по-бедна растителност.

New!!: Списък на земеделски теми и Италиански скакалец · Виж повече »

Иван Гърбучев

Иван Гърбучев е български аграрен учен, професор.

New!!: Списък на земеделски теми и Иван Гърбучев · Виж повече »

Изветряне

Арка в Юта, САЩ – пример за физично изветряне. Изветряне на скалите в околността на Санкт Петербург, Русия. Изветрянето е природен процес, при който се осъществява промяна във физичната структура или химичния състав на скалите и минералите от земната кора.

New!!: Списък на земеделски теми и Изветряне · Виж повече »

Измерване на температурата на въздуха

В метеорологичните обсерватории и станции в България за измерване на температурата на въздуха се използват течностни термометри и термографи.

New!!: Списък на земеделски теми и Измерване на температурата на въздуха · Виж повече »

Инфекциозни болести по растенията

Сиво гниене на домата Инфекциозните болести по растенията са раздел на болести по растенията.

New!!: Списък на земеделски теми и Инфекциозни болести по растенията · Виж повече »

Жътва

Жътва в България с комбайн ДОН Жътвата е селскостопанска кампания по прибирането на зърнените култури.

New!!: Списък на земеделски теми и Жътва · Виж повече »

Зърнено-бобови култури

Зърнено-бобовите култури са група културни растения от семейство Бобови, които се отглеждат преди всичко заради зърното (семената) си с високо белтъчно съдържание.

New!!: Списък на земеделски теми и Зърнено-бобови култури · Виж повече »

Зърнено-житни култури

Зърнено-житните култури представляват растения, представители на семейство Житни, които са култивирани от човека и използвани днес за осигуряване на значителна част от прехраната на човечеството.

New!!: Списък на земеделски теми и Зърнено-житни култури · Виж повече »

Засаждане

Ако със сеитбата се създава посев чрез заравяне (инкорпориране) на семето в почвата на определена дълбочина, то чрез засаждането се създава посев или насаждение чрез заравяне на клубени, кореноплоди, предварително произведен разсад или посадъчен материал.

New!!: Списък на земеделски теми и Засаждане · Виж повече »

Захарно цвекло

Захарното цвекло (Beta vulgaris L.) е вид двусемеделно растение от семейство Щирови (Amaranthaceae).

New!!: Списък на земеделски теми и Захарно цвекло · Виж повече »

Зимна пшеница

Зимната пшеница (Triticum aestivum), наричана още обикновена (Triticum vulgaris), мека или хлебна пшеница, а също така Кутрулица, е едногодишно житно растение от род пшеница.

New!!: Списък на земеделски теми и Зимна пшеница · Виж повече »

Зелен скакалец

Зеленият скакалец (Tettigonia viridissima) е най-едрият скакалец, срещан в нашите ширини.

New!!: Списък на земеделски теми и Зелен скакалец · Виж повече »

Зеленчукови култури

Зеленчукът представлява ядивната част от растение, която е различна от сладък плод или ядка.

New!!: Списък на земеделски теми и Зеленчукови култури · Виж повече »

Зеленчукопроизводство

Зеленчукопроизводство е важен подотрасъл на земеделското производство.

New!!: Списък на земеделски теми и Зеленчукопроизводство · Виж повече »

Земеделие

Земеделието е системата от процеси за отглеждане на културни растения.

New!!: Списък на земеделски теми и Земеделие · Виж повече »

Брануване

Брануването е вид механична обработка на почвата, чрез която се постига наситняване и разрохкване на повърхностния почвен слой (до 6–7 см).

New!!: Списък на земеделски теми и Брануване · Виж повече »

Биотични екологични условия

Факторите, които определят биотичните екологични условия за отглеждане на културните растения имат биологичен произход.

New!!: Списък на земеделски теми и Биотични екологични условия · Виж повече »

Биохимия на растенията

Биохимията на растенията е дял от общата биохимия и изучава химичните съединения и техните превръщания в растителния организъм.

New!!: Списък на земеделски теми и Биохимия на растенията · Виж повече »

Биологична характеристика на зърнено-бобовите култури

Кореновата система се състои от главен корен и излизащи от него странични разклонения.

New!!: Списък на земеделски теми и Биологична характеристика на зърнено-бобовите култури · Виж повече »

Борба с почвената ерозия

Почвената ерозия е проблем за всички територии на света, поради което повсеместно се води борба с почвената ерозия, както на селскостопанския поземлен фонд, така и на горския.

New!!: Списък на земеделски теми и Борба с почвената ерозия · Виж повече »

Болести по растенията

Според формулировката на Наумов болестта (заболяването) при растенията е резултат от продължителни или постоянни изменения, предизвикани най-често от друг растителен организъм с чужда природа при определени причини и при наличие на определен и специфичен за всеки случай процес.

New!!: Списък на земеделски теми и Болести по растенията · Виж повече »

Вятър

Вятърът представлява движение на въздушите маси от места с високо към места с ниско атмосферно налягане.

New!!: Списък на земеделски теми и Вятър · Виж повече »

Валиране

Противно на останалите обработки, с валирането не се цели разрохкване, а уплътняване на почвата.

New!!: Списък на земеделски теми и Валиране · Виж повече »

Валеж

Под валеж в метеорологията се разбира както падналата от облаците вода, така и водата, отложена (кодензирана) по земната повърхност и предметите.

New!!: Списък на земеделски теми и Валеж · Виж повече »

Вино

Виното е алкохолна напитка, получавана чрез ферментация на грозде.

New!!: Списък на земеделски теми и Вино · Виж повече »

Влажност на въздуха

Влажността на въздуха (още влажност на атмосферата) е мярка за количеството водна пара във въздуха и е една от най-съществените характеристики на времето и климата.

New!!: Списък на земеделски теми и Влажност на въздуха · Виж повече »

Влакнодайни култури

Влакнодайните култури се отглеждат за добиване на влакна.

New!!: Списък на земеделски теми и Влакнодайни култури · Виж повече »

Водна ерозия на почвата

Водната ерозия на почвата е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода.

New!!: Списък на земеделски теми и Водна ерозия на почвата · Виж повече »

Водни свойства на почвата

Основните водни свойства на почвата са влагоемност и водопропускливост.

New!!: Списък на земеделски теми и Водни свойства на почвата · Виж повече »

Ветрова ерозия на почвата

Особеностите на ветровата ерозия на почвата са.

New!!: Списък на земеделски теми и Ветрова ерозия на почвата · Виж повече »

Горски скакалец

Горският скакалец (Isophya speciosa) е най-дребният скакалец, разпространен в нашите ширини.

New!!: Списък на земеделски теми и Горски скакалец · Виж повече »

Дълбоко разрохкване

Дълбокото разрохкване е начин за обработка на почвата, който се използва за периодичното ѝ разрохкване на дълбочина 60–80 см, без обръщане на почвения пласт.

New!!: Списък на земеделски теми и Дълбоко разрохкване · Виж повече »

Дискуване

Дискуването е механична обработка на почвата, чрез която се постига нейното добро разрохкване, без да се извършва обръщане на обработваемия пласт.

New!!: Списък на земеделски теми и Дискуване · Виж повече »

Диканя

Диканята е земеделски уред за вършитба.

New!!: Списък на земеделски теми и Диканя · Виж повече »

Добруджански земеделски институт

Добруджанският земеделски институт в гр.

New!!: Списък на земеделски теми и Добруджански земеделски институт · Виж повече »

Етерично-маслени култури

Етеричномаслените растения са широко застъпени в растителния свят — около 30 % от ботаническите семейства включват видове с етеричномаслено съдържание.

New!!: Списък на земеделски теми и Етерично-маслени култури · Виж повече »

Ечемик

Ечемикът (Hordéum vulgáre) е важна фуражна, техническа, а в някои страни — и продоволствена култура.

New!!: Списък на земеделски теми и Ечемик · Виж повече »

Ерозия на почвата

Почвената ерозия е процес на механично разрушаване и отнасяне на почвата под влияние на водата или вятъра.

New!!: Списък на земеделски теми и Ерозия на почвата · Виж повече »

Ентомология

Ентомологията е дял на биологията, който изучава насекомите.

New!!: Списък на земеделски теми и Ентомология · Виж повече »

Лавандула

Лавандула (Lavandula) е род растения от семейство Устноцветни.

New!!: Списък на земеделски теми и Лавандула · Виж повече »

Лозарство

Грозде от сорта „Мискет“ Лозарството е приложна наука, която има за обект културната лоза (Vitis vinifera) и нейното отглеждане.

New!!: Списък на земеделски теми и Лозарство · Виж повече »

Лен

Лен (Linum) е род едногодишни и многогодишни тревисти растения и полухрасти от семейство Ленови (Linaceae).

New!!: Списък на земеделски теми и Лен · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »