Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Солна киселина

Index Солна киселина

Солната киселина (HCl) не е самостоятелно химично съединение.

21 отношения: CAS регистрационен номер, NFPA 704, Константа на киселинна дисоциация, Плътност, Показател на пречупване, Оптична спектроскопия, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Разтворимост, Съединени американски щати, Температура на топене, Температура на кипене, Фаза, Химическа формула, Масспектрометрия, Морфин, Моларна маса, Инфрачервена спектроскопия, Вискозитет, Диелектрична константа, Е507, Йохан Глаубер.

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Солна киселина и CAS регистрационен номер · Виж повече »

NFPA 704

fire diamond NFPA 704 е стандарт, поддържан от американската Национална асоциация за противопожарна защита.

New!!: Солна киселина и NFPA 704 · Виж повече »

Константа на киселинна дисоциация

За една киселина HA, която дисоциира до протон H+ и анион A- по уравнението HA \rightleftharpoons H^+ + A^- константата на киселинна дисоциация Ka е дефинирана по следния начин: K_a.

New!!: Солна киселина и Константа на киселинна дисоциация · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Солна киселина и Плътност · Виж повече »

Показател на пречупване

Показател на пречупване е физична величина, която представлява отношението на скоростта на светлината във вакуум и скоростта на светлината в дадената среда: n.

New!!: Солна киселина и Показател на пречупване · Виж повече »

Оптична спектроскопия

Оптичната спектроскопия е вид електромагнитна спектроскопия, при която се изследва взаимодействието между светлината и веществата.

New!!: Солна киселина и Оптична спектроскопия · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Солна киселина и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Солна киселина и Разтворимост · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: Солна киселина и Съединени американски щати · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Солна киселина и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Солна киселина и Температура на кипене · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: Солна киселина и Фаза · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Солна киселина и Химическа формула · Виж повече »

Масспектрометрия

Масспектрометрията (мас-спектроскопия, мас-спектрография, мас-спектрален анализ) е метод за анализ на веществото чрез определяне на отношението на масата към заряда (качествен анализ) и количеството заредени частици (количествен анализ), образуващи се при въздействие върху веществото с цел йонизация.

New!!: Солна киселина и Масспектрометрия · Виж повече »

Морфин

Ампула с морфин с игла за моментално използване от Втората световна война. Морфинът е алкалоид от изохинолиновата група.

New!!: Солна киселина и Морфин · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: Солна киселина и Моларна маса · Виж повече »

Инфрачервена спектроскопия

Инфрачервената спектроскопия (ИЧ) е дял от спектроскопията, обхващащ дълговълновата област на спектъра (>730 nm след червената граница на видимия спектър).

New!!: Солна киселина и Инфрачервена спектроскопия · Виж повече »

Вискозитет

Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други.

New!!: Солна киселина и Вискозитет · Виж повече »

Диелектрична константа

Диелектрична константа е относителната диелектрична проницаемост в случай на хомогенна среда, т.е с еднакви свойства във всички посоки.

New!!: Солна киселина и Диелектрична константа · Виж повече »

Е507

#пренасочване Солна киселина.

New!!: Солна киселина и Е507 · Виж повече »

Йохан Глаубер

Йохан Рудолф Глаубер (Johann Rudolf Glauber) е немско-холандски аптекар и химик.

New!!: Солна киселина и Йохан Глаубер · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »