Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Системи единици

Index Системи единици

Физичните величини могат да се подразделят на категории по такъв начин, че всяка такива категория да съдържа величини, които могат взаимно да се сравняват.

8 отношения: ISO 31, Карл Фридрих Гаус, Система сантиметър-грам-секунда, Физична величина, Международна система единици, Международен съюз за чиста и приложна физика, Генерална конференция по мерки и теглилки, 1960.

ISO 31

Международният стандарт ISO 31 „Величини и единици“ (издание на Международната организация по стандартизация, 1992) е най-авторитетното ръководство за използване на единиците за измерване и за формулите, които ги определят, в научните и образователни документи в целия свят.

New!!: Системи единици и ISO 31 · Виж повече »

Карл Фридрих Гаус

Йохан Карл Фридрих Гаус (Johann Carl Friedrich Gauß) е германски математик и физик със значителен принос в различни области като теория на числата, статистика, математически анализ, диференциална геометрия, геодезия, геофизика, електростатика, астрономия и оптика.

New!!: Системи единици и Карл Фридрих Гаус · Виж повече »

Система сантиметър-грам-секунда

Системата CGS (сантиметър-грам-секунда) е кохерентна система единици, която през 19 век постепенно се налага при измерванията в физиката.

New!!: Системи единици и Система сантиметър-грам-секунда · Виж повече »

Физична величина

Физична величина e физическа характеристика на обект или явление, която е възможно да се измери или преброи и резултатът да се сравни с подобна характеристика на друг обект (например маса, обем, температура, концентрация и др.). Физичната величина Q обикновено се изразява като произведение от числена стойност по съответната измерителна единица.

New!!: Системи единици и Физична величина · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Системи единици и Международна система единици · Виж повече »

Международен съюз за чиста и приложна физика

Международният съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics, съкр. IUPAP) е международна неправителствена организация за насърчаване развитието на физиката, със седалище в Швейцария.

New!!: Системи единици и Международен съюз за чиста и приложна физика · Виж повече »

Генерална конференция по мерки и теглилки

Генералната конференция по мерки и теглилки (на френски Conférence générale des poids et mesures, CGPM) е орган, създаден от дипломатическия договор Конвенция за метъра (Convention du Mètre) с цел да организира и координира работата по поддържане на международната метрична система SI в съответствие с развитието на науката и технологиите.

New!!: Системи единици и Генерална конференция по мерки и теглилки · Виж повече »

1960

Няма описание.

New!!: Системи единици и 1960 · Виж повече »

Пренасочва тук:

Мерна единица, Единица.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »