Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Синоним

Index Синоним

Синонимите са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно.

4 отношения: Книжовен език, Словообразуване, Идеограма, Диалект.

Книжовен език

Книжовният (литературният) език е кодифицирана (тоест с правен, юридически или квази-правен статус) разновидност на езика, за разлика от наречията, диалектите, говорите, жаргона и т.н. Това е езикова форма, която се смята за правилна и за това е преподавана например в училищата и се използва за водене на делата на държавата, предприятията и други организации.

New!!: Синоним и Книжовен език · Виж повече »

Словообразуване

Образуването на думи от представки, наставки, и корени (основи).

New!!: Синоним и Словообразуване · Виж повече »

Идеограма

Идеограмата (от гръцки ἰδέα "идея" + γράφω "да пиша") е графичен символ или знак, който изразява идея или цялостна концепция.

New!!: Синоним и Идеограма · Виж повече »

Диалект

Диалектът (от гръцки διάλεκτος) е разновидност на езика, която не е кодифицирана (за разлика от книжовния език) и която се използва за неформално общуване (устно, а понякога и писмено) между хората от дадена териториално или социално обусловена езикова общност.

New!!: Синоним и Диалект · Виж повече »

Пренасочва тук:

Синоними.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »