Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Рибоза

Index Рибоза

Рибоза е органично съединение с химична формула C5H10O5; в часност, монозахарид, при който всички хидроксилни групи са от една страна при Фишерова проекция.

15 отношения: CAS регистрационен номер, Проекция на Фишер, Плътност, Аденозинтрифосфат, НАДФ, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, РНК, Разтворимост, Температура на топене, Температура на кипене, Фаза, Химическа формула, Моларна маса, Глицералдехид, ДНК.

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Рибоза и CAS регистрационен номер · Виж повече »

Проекция на Фишер

Проекцията на фишер, създадена от Херман Емил Фишер през 1891 г., е двуизмерно представяне на триизмерна органична молекула чрез проекция.

New!!: Рибоза и Проекция на Фишер · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Рибоза и Плътност · Виж повече »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфорната киселина (аденозинтрифосфат или АТФ, англ. ATP) представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки.

New!!: Рибоза и Аденозинтрифосфат · Виж повече »

НАДФ

Никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфатът, (съкратено НАДФ+) е коензим използван в редица анаболитни и катаболитни процеси както в растителните така и в животинските клетки.

New!!: Рибоза и НАДФ · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Рибоза и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Рибоза и РНК · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Рибоза и Разтворимост · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Рибоза и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Рибоза и Температура на кипене · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: Рибоза и Фаза · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Рибоза и Химическа формула · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: Рибоза и Моларна маса · Виж повече »

Глицералдехид

Глицералдехидът е триоза, монозахарид с химична формула C3H6O3.

New!!: Рибоза и Глицералдехид · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Рибоза и ДНК · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »