Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Растения

Index Растения

Растенията (Plantae) са царство организми, включващо познати форми, като дървета, храсти, треви, лиани, папрати и мъхове, а според някои дефиниции и зелените водорасли.

79 отношения: Archaeplastida, Characeae, Chlorophyceae, Glaucophyta, Haptophyta, Heterokonta, Marattiaceae, Trebouxiophyceae, Ulvophyceae, Viridiplantae, Култивиране, Кръговрат на азота, Кръговрат на водата, Кристална решетка, Карл Линей, Класификация на организмите, Клетъчна стена, Псилотовидни, Папратовидни, Плауновидни, Плод, Покритосеменни, Органично съединение, Организъм, Овощарство, Архегоний, Аристотел, Антеридий, Наука, Растениевъдство, Рогоспорангиеви мъхове, Слънчева светлина, Спорови растения, Сперматозоид, Семенни растения, Тревисто растение, Физиология на растенията, Филогения, Хранителна верига, Харови водорасли, Хвощ, Цвят (ботаника), Цветарство, Цикасови, Целулоза, Центриола, Чернодробни мъхове, Мъхове, Масово измиране Перм-Триас, Митохондрия, ..., Морфология на растенията, Метаболизъм, Мембрана, Иглолистни, Животни, Зърнено-житни култури, Зеленчукови култури, Зелени водорасли, Земя, Земеделие, Билка, Биология, Ботаника, Безлистни, Васкуларни растения, Водорасли, Градинарство, Гнетови, Дърво, Еукариоти, Едноклетъчно, Ендосимбионтна теория, Листнати мъхове, Лозарство, Лесовъдство, Лекарство, 18 век, 20 век, 4 век пр.н.е.. Разширете индекс (29 Повече ▼) »

Archaeplastida

Archaeplastida са голяма група еукариоти, състояща се от червени и зелени водорасли и висши растения (Embryophyta), заедно с малка група, наречена на ''Glaucophyta''.

New!!: Растения и Archaeplastida · Виж повече »

Characeae

Characeae е единственото семейство в отдел Charophyta.

New!!: Растения и Characeae · Виж повече »

Chlorophyceae

Chlorophyceae е един от класовете на отдел Chlorophyta и включва повечето зелени водорасли.

New!!: Растения и Chlorophyceae · Виж повече »

Glaucophyta

Glaucophyta известни също като Glaucocystophytes или Glaucophytes са малка група от сладководни микроскопични водорасли.

New!!: Растения и Glaucophyta · Виж повече »

Haptophyta

Haptophyta (Хаптофити) или Prymnesiophyta (Примнезиофити) са отдел на водораслите.

New!!: Растения и Haptophyta · Виж повече »

Heterokonta

Heterokonta, Heterokontophyta или Stramenopiles са основен клон на еукариотите.

New!!: Растения и Heterokonta · Виж повече »

Marattiaceae

Marattiaceae е единственото семейство в разред Marattiales на клас Marattiopsida.

New!!: Растения и Marattiaceae · Виж повече »

Trebouxiophyceae

Trebouxiophyceae са клас зелени водорасли, от отдел Chlorophyta.

New!!: Растения и Trebouxiophyceae · Виж повече »

Ulvophyceae

Ulvophyceae или Ulvophytes са зелени водорасли, отличаващи се главно въз основа на морфологичната си ултраструктура.

New!!: Растения и Ulvophyceae · Виж повече »

Viridiplantae

Viridiplantae (буквално „зелени растения“), още Chlorobionta и Chloroplastida е еволюционен клон включващ зелени водорасли и сухоземни растения (Embryophyte).

New!!: Растения и Viridiplantae · Виж повече »

Култивиране

Чрез култивирането се постигат следните задачи.

New!!: Растения и Култивиране · Виж повече »

Кръговрат на азота

Кръговрат на азота се нарича комплексен биогеохимичен кръговрат, който описва трансформациите на азота и азотните съединения в природата.

New!!: Растения и Кръговрат на азота · Виж повече »

Кръговрат на водата

Схема на водния кръговрат Водният кръговрат е непрекъснат процес на преминаване на природните води в геосферите и техните фазови преходи (трансформация на състояния).

New!!: Растения и Кръговрат на водата · Виж повече »

Кристална решетка

Кристална решетка е спомагателен геометричен образ, който служи за анализ на симетрията в строежа на идеален кристал.

New!!: Растения и Кристална решетка · Виж повече »

Карл Линей

Карл Линей (латинизирано: Carolus Linnaeus), по-късно получил благородническа титла като Карл фон Линѐ, е шведски учен, положил основите на съвременната таксономия.

New!!: Растения и Карл Линей · Виж повече »

Класификация на организмите

464x464пкс Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми и ги класифицира по единен начин.

New!!: Растения и Класификация на организмите · Виж повече »

Клетъчна стена

Клетъчната стена е основен органел на микроорганизмите.

New!!: Растения и Клетъчна стена · Виж повече »

Псилотовидни

Псилотовидни (Psilotopsida) е клас в отдел Папратовидни (Psilotophyta).

New!!: Растения и Псилотовидни · Виж повече »

Папратовидни

Папратовидните (Pteridophyta) са отдел спорови васкуларни растения.

New!!: Растения и Папратовидни · Виж повече »

Плауновидни

Плауновидни (Lycopodiophyta) е отдел растения, най-древната оцеляла днес група васкуларни растения, наред с Псилотовидните.

New!!: Растения и Плауновидни · Виж повече »

Плод

В ботаниката плод (Fructus, – us) е узрелият яйчник, заедно със семената, на цъфтящото растение.

New!!: Растения и Плод · Виж повече »

Покритосеменни

Покритосеменните (Magnoliophyta) са отдел растения, притежаващи най-усложненото растително тяло в морфологично отношение.

New!!: Растения и Покритосеменни · Виж повече »

Органично съединение

Органични съединения се нарича група от химични съединения, чиито молекули съдържат въглерод.

New!!: Растения и Органично съединение · Виж повече »

Организъм

В биологията организмът (Gaeabionta, Biota, Vitae, Eobionti или Bionta) е съвкупност от съгласувани системи от органи.

New!!: Растения и Организъм · Виж повече »

Овощарство

Овощарството е наука, която изследва културите за производство на плодове, създаването и отглеждането на насаждения от тези култури.

New!!: Растения и Овощарство · Виж повече »

Архегоний

Архегоний е женски полов орган при мъхове и папрати.

New!!: Растения и Архегоний · Виж повече »

Аристотел

Аристотел (Ἀριστοτέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“.

New!!: Растения и Аристотел · Виж повече »

Антеридий

Антеридий (άνθηρός) - мъжки полов орган при алги, водорасли, покритосеменни растения, мъхове и папрати.

New!!: Растения и Антеридий · Виж повече »

Наука

Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително обяснено чрез логиката.

New!!: Растения и Наука · Виж повече »

Растениевъдство

Посеви с културни растения в Аваре, щат Сао Пауло, Бразилия Растениевъдството е приложна наука, която изучава всестранно културното растение.

New!!: Растения и Растениевъдство · Виж повече »

Рогоспорангиеви мъхове

Рогоспорангиевите мъхове (Anthocerotales) е разред неваскуларни растения, единствен в клас Anthocerotopsida и отдел Anthocerotophyta.

New!!: Растения и Рогоспорангиеви мъхове · Виж повече »

Слънчева светлина

#пренасочване Слънчево излъчване.

New!!: Растения и Слънчева светлина · Виж повече »

Спорови растения

Спорови растения (Pteridophyte) са васкуларни растения (растения с ксилем и флоем), които нямат цветове, нито семена и оттук се наричат васкулартни криптогами (тайно репродуцуращи се).

New!!: Растения и Спорови растения · Виж повече »

Сперматозоид

Сперматозоидът е мъжка полова клетка при растенията и животните.

New!!: Растения и Сперматозоид · Виж повече »

Семенни растения

Семенните растения (Spermatophyta) са група растения, които образуват семена.

New!!: Растения и Семенни растения · Виж повече »

Тревисто растение

Ливада с трева Тревисто растение (често за по-кратко трева) e общо название за растения със стъбло, което не вдървенява (по това се различават от дървесните).

New!!: Растения и Тревисто растение · Виж повече »

Физиология на растенията

Физиологията на растенията е дял от биологията, който се занимава с физиологичната организация на растителната клетка, растителния орган и цялото растение.

New!!: Растения и Физиология на растенията · Виж повече »

Филогения

Филогения или филогенеза се нарича схемата на произхода и еволюцията на организмите.

New!!: Растения и Филогения · Виж повече »

Хранителна верига

Примерна хранителна верига за езеро. Хранителната верига (или по-коректно хранителна мрежа) е поредица организми в дадена екосистема, която служи за пренос на хранителната енергия.

New!!: Растения и Хранителна верига · Виж повече »

Харови водорасли

Charophyta са отдел зелени водорасли, включващи на най-близките роднини на висшите растения.

New!!: Растения и Харови водорасли · Виж повече »

Хвощ

Хвощовете (Equisetum) са единственият съществуващ днес род от отдел Хвощовидни (Equisetophyta).

New!!: Растения и Хвощ · Виж повече »

Цвят (ботаника)

Цветове на растения от 12 различни семейства Цветът е размножителен орган при покритосеменните растения.

New!!: Растения и Цвят (ботаника) · Виж повече »

Цветарство

Саксия с цветя Цветарството е подотрасъл на растениевъдството, декоратично-приложно изкуство, което се състои в отглеждане, селекция, подреждане и съхраняване на цветя.

New!!: Растения и Цветарство · Виж повече »

Цикасови

Цикасови или Сагови (Cycadophyta) е отдел растения, включващ единствено разред Cycadales.

New!!: Растения и Цикасови · Виж повече »

Целулоза

Целулозата е полизахарид (природен полимер), изграден от глюкозни остатъци и е съставна част на клетъчните стени на растенията (съдържанието определя якостта и еластичността им).

New!!: Растения и Целулоза · Виж повече »

Центриола

Центриола съставена от девет тройки микротубули. Снимката е нправена с трансмисионен електронен микроскоп. Трийзмерен поглед към структурата на центриолата. На илюстрацията ясно се виждат деветте тройки микротубули изграждащи органела. Центриолата е цилиндричен клетъчен органел срещан в повечето животински еукариотни клетки.

New!!: Растения и Центриола · Виж повече »

Чернодробни мъхове

Чернодробните мъхове (Marchantiophyta) са отдел дребни растения, които често остават незабелязани.

New!!: Растения и Чернодробни мъхове · Виж повече »

Мъхове

Неваскуларните растения, известни още като мъхообразни растения или накратко мъхове (Bryophytes), са група растения, характеризиращи се с отсъствието на специални тъкани, предназначени за провеждане на вода.

New!!: Растения и Мъхове · Виж повече »

Масово измиране Перм-Триас

Масовото измиране Перм-Триас, понякога наричано Голямото измиране, е масово измиране настъпило преди 251,4 милиона години.

New!!: Растения и Масово измиране Перм-Триас · Виж повече »

Митохондрия

Митохондрия:1 Вътрешна мембрана;2 Външна мембрана;3 Кристи;4 Матрикс В клетъчната биология митохондрията (мн. митохондрии) (от гръцки: μίτος, mitos, нишка + χονδρίον, khondrion, гранула) е универсален клетъчен органел, срещан в почти всички еукариотни клетки.

New!!: Растения и Митохондрия · Виж повече »

Морфология на растенията

Морфология на растенията – дял от ботаниката изучаващ външната структура на растенията видима с просто око или при неголямо увеличение.

New!!: Растения и Морфология на растенията · Виж повече »

Метаболизъм

Структура на коензима аденозинтрифосфат, играещ важна роля в енергийния метаболизъм Метаболизмът (μεταβολή (метаболи) – смяна, или μεταβολισμός (метаболисмос) - прехвърляне) е начинът, по който се извършва обмяната на веществата в организма.

New!!: Растения и Метаболизъм · Виж повече »

Мембрана

Мембраната е тънка преграда, предотвратяваща напълно или частично (полупропусклива мембрана) преминаването на вещества.

New!!: Растения и Мембрана · Виж повече »

Иглолистни

Иглолистните (Pinopsida) са клас семенни растения, единственият в отдел Pinophyta.

New!!: Растения и Иглолистни · Виж повече »

Животни

Животните (Animalia) са организирани живи същества, притежаващи сетивност и способност за волеви движения и размножаване.

New!!: Растения и Животни · Виж повече »

Зърнено-житни култури

Зърнено-житните култури представляват растения, представители на семейство Житни, които са култивирани от човека и използвани днес за осигуряване на значителна част от прехраната на човечеството.

New!!: Растения и Зърнено-житни култури · Виж повече »

Зеленчукови култури

Зеленчукът представлява ядивната част от растение, която е различна от сладък плод или ядка.

New!!: Растения и Зеленчукови култури · Виж повече »

Зелени водорасли

Зелените водорасли са най-многобройната група водорасли, основната част от които влизат в отделите Chlorophyta и Charophyta.

New!!: Растения и Зелени водорасли · Виж повече »

Земя

Земята е третата планета в Слънчевата система.

New!!: Растения и Земя · Виж повече »

Земеделие

Земеделието е системата от процеси за отглеждане на културни растения.

New!!: Растения и Земеделие · Виж повече »

Билка

Босилек Билките, още наричани лечебни растения, лечебни треви, обхващат голяма група растения, които се използват в медицинската и ветеринарномедицинската практика за профилактика и лечение на болести.

New!!: Растения и Билка · Виж повече »

Биология

Биологията (βιολογία; βίος – живот и λόγος – учение, наука – „наука за живота“) е фундаментална природна наука, изучаваща живота и живите организми, включително тяхното устройство, начин на функциониране, растеж, разпространение, произход и развитие, таксономия и връзките между тях и неживата природа.

New!!: Растения и Биология · Виж повече »

Ботаника

Ботаниката, наричана още фитология, е наука за устройството, еволюцията, разпространението, значението и класификацията на растенията, за процесите в тях и за взаимоотношенията им със заобикалящата ги среда.

New!!: Растения и Ботаника · Виж повече »

Безлистни

Безлистните (Rhyniophyta) са отдел растения, съществували между силур и девон и известни днес от запазени фосили.

New!!: Растения и Безлистни · Виж повече »

Васкуларни растения

Васкуларните растения (Tracheophyta) (наречени още "Кормусни") са подцарство растения, характеризиращи се с наличието на специални тъкани, пригодени за провеждане на вода.

New!!: Растения и Васкуларни растения · Виж повече »

Водорасли

Талусните растения, още водорасли (на латински: Algae, в ед. ч. водорасло), са група нисши растения, обединяваща няколко подгрупи спорови растения, между които няма родствена връзка.

New!!: Растения и Водорасли · Виж повече »

Градинарство

Градинарство е отрасъл на растениевъдството и представлява изкуството и дейността по отглеждане на растения.

New!!: Растения и Градинарство · Виж повече »

Гнетови

Гнетови (Gnetopsida) е единственият клас в отдел Gnetophyta.

New!!: Растения и Гнетови · Виж повече »

Дърво

Секвоя (''S. sempervirens''), съвременното дърво, достигащо най-голяма височина Дърветата са многогодишни растения с голям ръст на стеблото, които, подобно на храстите и за разлика от тревистите растения, използват дървесината като своя структурна тъкан.

New!!: Растения и Дърво · Виж повече »

Еукариоти

Еукариотите (Eukaryota) са биологична империя организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал.

New!!: Растения и Еукариоти · Виж повече »

Едноклетъчно

''Valonia ventricosa'', вид водорасло с диаметър от 1 до 4 cm, е сред най-големите едноклетъчни видове. Едноклетъчни се наричат организмите, които се състоят от една клетка.

New!!: Растения и Едноклетъчно · Виж повече »

Ендосимбионтна теория

Схема на ендосимбиозата. Ендосимбионтната теория е теория, според която някои клетъчни органели на еукариотните клетки, а именно митохондриите и хлоропластите, произлизат от прокариотни клетки, попаднали в цитоплазмата на примитивната еукариотна клетка и установили с нея симбиоза.

New!!: Растения и Ендосимбионтна теория · Виж повече »

Листнати мъхове

ларви и др.) Листнати мъхове (Bryophyta) е отдел, включващ около 10 хиляди вида дребни растения, обикновено с височина 1-10 cm.

New!!: Растения и Листнати мъхове · Виж повече »

Лозарство

Грозде от сорта „Мискет“ Лозарството е приложна наука, която има за обект културната лоза (Vitis vinifera) и нейното отглеждане.

New!!: Растения и Лозарство · Виж повече »

Лесовъдство

Лесовъдството е научна област (дял от растениевъдството), която изучава развитието и отглеждането на горите.

New!!: Растения и Лесовъдство · Виж повече »

Лекарство

Лекарството е химически или биологически активен продукт или вещество, водещ до оздравяване.

New!!: Растения и Лекарство · Виж повече »

18 век

18 век започва на 1 януари 1701 г. и свършва на 31 декември 1800 г.

New!!: Растения и 18 век · Виж повече »

20 век

20 век започва на 1 януари 1901 г. и свършва на 31 декември 2000 г.

New!!: Растения и 20 век · Виж повече »

4 век пр.н.е.

Няма описание.

New!!: Растения и 4 век пр.н.е. · Виж повече »

Пренасочва тук:

Plant, Plantae, Растение, Воден режим на растенията.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »