Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Просто число

Index Просто число

В математиката просто число се нарича всяко естествено число, по-голямо от 1, което има точно два естествени делителя – 1 и самото себе си.

42 отношения: Прости числа близнаци, Решето на Ератостен, Списък на първите 1000 прости числа, Хипотеза на Риман, Хипотеза на Голдбах, Числа на Фибоначи, Мерсеново просто число, Ернст Кумер, Евклид, Елементи, Леонард Ойлер, 1 (число), 101 (число), 103 (число), 107 (число), 109 (число), 11 (число), 113 (число), 13 (число), 17 (число), 19 (число), 2 (число), 23 (число), 29 (число), 3 (число), 31 (число), 37 (число), 41 (число), 43 (число), 47 (число), 5 (число), 53 (число), 59 (число), 61 (число), 67 (число), 7 (число), 71 (число), 73 (число), 79 (число), 83 (число), 89 (число), 97 (число).

Прости числа близнаци

Прости числа близнаци са двойка прости числа с разлика помежду им 2.

New!!: Просто число и Прости числа близнаци · Виж повече »

Решето на Ератостен

Решето на Ератостен е алгоритъм за намиране на всички прости числа в интервала, където n е произволно естествено число.

New!!: Просто число и Решето на Ератостен · Виж повече »

Списък на първите 1000 прости числа

За да намерите всички прости числа в даден диапазон на броя, можете да използвате на алгоритъм наречен ситото на Ератостен.

New!!: Просто число и Списък на първите 1000 прости числа · Виж повече »

Хипотеза на Риман

Хипотезата на Риман е известна нерешена задача от алгебричната теория на числата, свързана със свойствата на Римановата ζ-функция и разпределението на простите числа.

New!!: Просто число и Хипотеза на Риман · Виж повече »

Хипотеза на Голдбах

Хипотезата на Голдбах (Goldbach's conjecture) е един от най-старите и най-известни неразрешени проблеми в Теорията на числата, и в математиката като цяло.

New!!: Просто число и Хипотеза на Голдбах · Виж повече »

Числа на Фибоначи

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин.

New!!: Просто число и Числа на Фибоначи · Виж повече »

Мерсеново просто число

Мерсеново се нарича всяко число от вида Интерес за теория на числата представляват тези мерсенови числа, които са прости.

New!!: Просто число и Мерсеново просто число · Виж повече »

Ернст Кумер

Ернст Едуард Кумер (Ernst Eduard Kummer) е германски математик.

New!!: Просто число и Ернст Кумер · Виж повече »

Евклид

Евклид (Εὐκλείδης) е древногръцки математик живял в египетския град Александрия при управлението на Птолемей I (323 – 283 година пр.н.е.). Често определян като баща на геометрията, той е автор на книгата „Елементи“, един от най-влиятелните трудове в историята на математиката, служил като основен учебник при преподаването на математика и най-вече на геометрия от времето на своята поява до края на XIX век и началото на XX век.

New!!: Просто число и Евклид · Виж повече »

Елементи

Илюстрация към превод на ''„Елементи“'', 1309 – 1316 „Елементи“ е математически трактат, състоящ се от 13 книги.

New!!: Просто число и Елементи · Виж повече »

Леонард Ойлер

Леонард Ойлер (Leonhard Euler) е швейцарски математик, физик и астроном, работил през голяма част от живота си в Русия и Прусия.

New!!: Просто число и Леонард Ойлер · Виж повече »

1 (число)

Едно е естествено число, следващо нула и предхождащо две.

New!!: Просто число и 1 (число) · Виж повече »

101 (число)

101 е естествено число.

New!!: Просто число и 101 (число) · Виж повече »

103 (число)

103 (сто и три) е просто, естествено, цяло число, следващо 102 и предхождащо 104.

New!!: Просто число и 103 (число) · Виж повече »

107 (число)

107 (сто и седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 106 и предхождащо 108.

New!!: Просто число и 107 (число) · Виж повече »

109 (число)

109 (сто и девет) е просто, естествено, цяло число, следващо 108 и предхождащо 110.

New!!: Просто число и 109 (число) · Виж повече »

11 (число)

Единадесет (често наричано „единайсет“) е естествено число, следващо 10 десет и предхождащо 12 дванадесет.

New!!: Просто число и 11 (число) · Виж повече »

113 (число)

113 (сто и тринадесет) е просто естествено число, следващо 112 и предхождащо 114.

New!!: Просто число и 113 (число) · Виж повече »

13 (число)

Тринадесет (често наричано тринайсет) е естествено число, следващо дванадесет и предхождащо четиринадесет.

New!!: Просто число и 13 (число) · Виж повече »

17 (число)

Седемнадесет (често наричано седемнайсет) е естествено число, следващо шестнадесет и предхождащо осемнадесет.

New!!: Просто число и 17 (число) · Виж повече »

19 (число)

Деветнадесет (често наричано деветнайсет) е естествено число, следващо осемнадесет и предхождащо двадесет.

New!!: Просто число и 19 (число) · Виж повече »

2 (число)

Две е естествено число, следващо едно и предхождащо три.

New!!: Просто число и 2 (число) · Виж повече »

23 (число)

Двадесет и три (известно и като двайсет и три) е естествено число, следващо 22 (двадесет и две) и предхождащо 24 (двадесет и четири).

New!!: Просто число и 23 (число) · Виж повече »

29 (число)

Двадесет и девет (често наричано двайсет и девет) е естествено число, следващо двадесет и осем и предхождащо тридесет.

New!!: Просто число и 29 (число) · Виж повече »

3 (число)

Три е естествено просто число, следващо две и предхождащо четири.

New!!: Просто число и 3 (число) · Виж повече »

31 (число)

Тридесет и едно (често наричано трийсет и едно) е естествено число, следващо тридесет и предхождащо тридесет и две.

New!!: Просто число и 31 (число) · Виж повече »

37 (число)

37 (тридесет и седем, често наричано трийсет и седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 36 и предхождащо 38.

New!!: Просто число и 37 (число) · Виж повече »

41 (число)

41 (четиридесет и едно) е просто, естествено, цяло число, следващо 40 и предхождащо 42.

New!!: Просто число и 41 (число) · Виж повече »

43 (число)

43 (четиридесет и три) е просто, естествено, цяло число, следващо 42 и предхождащо 44.

New!!: Просто число и 43 (число) · Виж повече »

47 (число)

47 (четиридесет и седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 46 и предхождащо 48.

New!!: Просто число и 47 (число) · Виж повече »

5 (число)

5 (пет) е цифра и естествено нечетно цяло число.

New!!: Просто число и 5 (число) · Виж повече »

53 (число)

53 (петдесет и три) е просто, естествено, цяло число, следващо 52 и предхождащо 54.

New!!: Просто число и 53 (число) · Виж повече »

59 (число)

59 (петдесет и девет) е просто, естествено, цяло число, следващо 58 и предхождащо 60.

New!!: Просто число и 59 (число) · Виж повече »

61 (число)

61 (шестдесет и едно) е просто, естествено, цяло число, следващо 60 и предхождащо 62.

New!!: Просто число и 61 (число) · Виж повече »

67 (число)

67 (шестдесет и седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 66 и предхождащо 68.

New!!: Просто число и 67 (число) · Виж повече »

7 (число)

7 (седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 6 и предхождащо 8.

New!!: Просто число и 7 (число) · Виж повече »

71 (число)

71 (седемдесет и едно) е просто, естествено, цяло число, следващо 70 и предхождащо 72.

New!!: Просто число и 71 (число) · Виж повече »

73 (число)

73 (седемдесет и три) е просто, естествено, цяло число, следващо 72 и предхождащо 74.

New!!: Просто число и 73 (число) · Виж повече »

79 (число)

79 (седемдесет и девет) е просто естествено, цяло число, следващо 78 и предхождащо 80.

New!!: Просто число и 79 (число) · Виж повече »

83 (число)

Осемдесет и три е естествено число, следващо 82 и предхождащо 84.

New!!: Просто число и 83 (число) · Виж повече »

89 (число)

89 (осемдесет и девет) е просто, естествено, цяло число, следващо 88 и предхождащо 90.

New!!: Просто число и 89 (число) · Виж повече »

97 (число)

97 (деветдесет и седем) е просто, естествено, цяло число, следващо 96 и предхождащо 98.

New!!: Просто число и 97 (число) · Виж повече »

Пренасочва тук:

Прости числа.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »