Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Пропан

Index Пропан

Пропанът е безцветен горим газ и се числи към въглеводородите.

10 отношения: CAS регистрационен номер, Плътност, Налягане, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Температура, Температура на топене, Температура на кипене, Химическа формула, Молекулна маса, Бутан (алкан).

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Пропан и CAS регистрационен номер · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Пропан и Плътност · Виж повече »

Налягане

Налягането (с означение p) е физична величина, характеризираща големината на натиска (нормалната съставяща на силата), който действа върху единица площ.

New!!: Пропан и Налягане · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Пропан и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Температура

Температурата (означава се със символа T) (temperatura – правилно смесване, нормално състояние) е физична величина, характеризираща средната кинетична енергия на частиците от дадена макроскопична система, намираща се в състояние на термодинамично равновесие.

New!!: Пропан и Температура · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Пропан и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Пропан и Температура на кипене · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Пропан и Химическа формула · Виж повече »

Молекулна маса

Молекулната маса (М) на дадено вещество е масата на една молекула от това вещество, изразена в единици за атомна маса (U), (равна на 1/12 масата на един атом на изотоп въглерод 12 12С).

New!!: Пропан и Молекулна маса · Виж повече »

Бутан (алкан)

Бутан /C4H10/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 4 въглердни атома.

New!!: Пропан и Бутан (алкан) · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »