Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Право

Index Право

Традиционно Темида е символът на съдилищата“Символът на юридическата система, който може да бъде видян в съдебните зали в САЩ, е Темида с превръзка на очите.” (Hamilton, Marci. ''http://books.google.com/books?id.

80 отношения: Карл Шмит, Квебек, Китайската народна република, Клинописно право, Коран, Конституционно право, Правни системи, Право и икономика, Плурализъм, Петокнижие, Обичайно право, Атина, Аристотел, Абсолютна монархия, Адам Смит, Административно право, Наполеонов кодекс, Римска империя, Роналд Коуз, Съюз на съветските социалистически републики, Съединени американски щати, Стар завет, Средновековие, Световна търговска организация, Сингапур, Справедливост, Тома Аквински, Томас Хобс, Темида, Теория на правото, Теодосий II, Утилитаризъм, Франция, Фридрих Ницше, Философия на правото, Хуго Гроций, Халаха, Хамурапи, Ханс Келзен, Хонконг, Цин (17-20 век), Чан Кайшъ, Чикагска школа по икономика, Шарл дьо Монтескьо, Шотландия, Юстиниан I, Маат, Макс Вебер, Малайзия, Ману-смрити, ..., Мао Дзъдун, Милтън Фридман, Международно право, История на Китай, Имануел Кант, Индуизъм, Жан-Жак Русо, За духа на законите, За обществения договор, Законник на Ур-Наму, Бруней, Британска империя, Власт (обществено отношение), Гери Бекър, Германски граждански законник, Германия, Древна Индия, Древна Гърция, Древен Египет, Два трактата за управлението, Дж. Л. Остин, Джон Лок, Джереми Бентъм, Договор, Дейвид Хюм, Европейски съюз, Европейски съд, Луизиана, Левиатан (Томас Хобс), 18 век. Разширете индекс (30 Повече ▼) »

Карл Шмит

Карл Шмит (Carl Schmitt) е германски юрист и философ.

New!!: Право и Карл Шмит · Виж повече »

Квебек

Квѐбек (le Québec, на английски: Куебѐк, на френски Кебѐк) е най-голямата по площ провинция в Канада и втората по население (7 509 928 души през 2004) след Онтарио.

New!!: Право и Квебек · Виж повече »

Китайската народна република

#пренасочване Китай.

New!!: Право и Китайската народна република · Виж повече »

Клинописно право

Кодексът Хамурапи е типичен източник на клинописното право и първият систематизиран в историята на правото. Клинописното право е правната система, основана на законовите кодекси, използващи клинописно писмо, създадени в древния Близък изток от шумери, вавилонци, асирийци, еламити, хурити, касити и хети.

New!!: Право и Клинописно право · Виж повече »

Коран

Коранът (от арабски: أَلْقُرآن, qur'ān – „четиво, лекция“) е свещената книга на исляма, съставена в писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман ибн Афан.

New!!: Право и Коран · Виж повече »

Конституционно право

Конституционното право е отрасъл на правото регламентиращ обществените отношения между гражданите и държавата и инкорпориращ в себе си конституционните характеристики на публичното образувание установени по силата на нейния основен закон, както и организацията на държавната власт и устройство, ведно с всички други правоотношения от конституционно-правно естество.

New!!: Право и Конституционно право · Виж повече »

Правни системи

Правните системи, срещани понякога и като правови системи, са начинът на организиране, структуриране и прилагане на правото посредством системата на правото.

New!!: Право и Правни системи · Виж повече »

Право и икономика

Право и икономика (или икономически анализ на правото) е подход към правната теория, който прилага методи на икономиката към правото.

New!!: Право и Право и икономика · Виж повече »

Плурализъм

Плурализъм (от латински pluralis) означава потвърждение или допускане на множество мнения, възгледи или гледни точки по даден въпрос.

New!!: Право и Плурализъм · Виж повече »

Петокнижие

Петокнижието (от гръцки: Πεντάτευχος) е първата и основна част на Библията.

New!!: Право и Петокнижие · Виж повече »

Обичайно право

Обичаите (обичайните норми) се признават за източници на правото не навсякъде, не във всички държави, и при това в ограничен кръг на правните отношения.

New!!: Право и Обичайно право · Виж повече »

Атина

Атѝна (Αθήνα) е столица на Гърция и седалище на областта Атика.

New!!: Право и Атина · Виж повече »

Аристотел

Аристотел (Ἀριστοτέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“.

New!!: Право и Аристотел · Виж повече »

Абсолютна монархия

Абсолютната монархия е монархическа форма на управление, при която цялата власт в страната (законодателна, изпълнителна, съдебна, a понякога и духовната власт), de facto и de jure, е съсредоточена в ръцете на монарха.

New!!: Право и Абсолютна монархия · Виж повече »

Адам Смит

Адам Смит (Adam Smith) е шотландски социален философ и един от основоположниците на политическата икономия.

New!!: Право и Адам Смит · Виж повече »

Административно право

Административно право e отрасъл в правото, регулиращ обществените отношения в сферата на дейностите по държавно управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури.

New!!: Право и Административно право · Виж повече »

Наполеонов кодекс

Френският граждански кодекс (Code Civil des Français), известен още и като Наполеонов кодекс (Code Napoléon) е първата съвременна кодификация на гражданското право в историята на правото.

New!!: Право и Наполеонов кодекс · Виж повече »

Римска империя

Римска империя (Imperium Romanum, Res publica Romana,; 27 г. пр. Хр. – 476/1453 г.) обикновено се нарича римската държава през столетията след реорганизацията при Октавиан Август.

New!!: Право и Римска империя · Виж повече »

Роналд Коуз

Ро̀налд Ха̀ри Ко̀уз (//) е британски икономист, удостоен с Нобелова награда за икономика през 1991 г. за откриването и изясняването на важността на разходите за транзакции и на правата върху имотите относно институционалната структура и функционирането на икономиката.

New!!: Право и Роналд Коуз · Виж повече »

Съюз на съветските социалистически републики

Съю̀зът на съвѐтските социалистѝчески репу̀блики (СССР) (Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик, СССР), наричан още Съвѐтски съю̀з (Сове́тский Сою́з) е първата социалистическа държава в света.

New!!: Право и Съюз на съветските социалистически републики · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: Право и Съединени американски щати · Виж повече »

Стар завет

Старият завет (според българоезичната традиция Ветхий завет) е първата от двете (наред с Новия завет), по-стара част от християнската Библия, включваща древното еврейско Свещено писание (Танах) – общ свещен текст на юдаизма и християнството.

New!!: Право и Стар завет · Виж повече »

Средновековие

Средновековие, или Средни векове, е средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време.

New!!: Право и Средновековие · Виж повече »

Световна търговска организация

Членове на Световната търговска организация (основателите са в тъмнозелено) Световната търговска организация (СТО; Organisation mondiale du commerce, OMC; World Trade Organization, WTO) е международна организация, създадена на 1 януари 1995 година с договора от Маракеш, подписан на 15 април 1994 г., с цел да координира либерализацията на международната търговия.

New!!: Право и Световна търговска организация · Виж повече »

Сингапур

Република Сингапур е островен град-държава в Югоизточна Азия, разположена в южната част на Малайския полуостров.

New!!: Право и Сингапур · Виж повече »

Справедливост

Справедливостта е понятие за моралната правота.

New!!: Право и Справедливост · Виж повече »

Тома Аквински

Свети Тома Аквински (Thomas Aquinas,Tomasso di Aquino) е италиански теолог и схоластически философ.

New!!: Право и Тома Аквински · Виж повече »

Томас Хобс

Томас Хобс (Thomas Hobbes) е английски философ-емпирик.

New!!: Право и Томас Хобс · Виж повече »

Темида

Темида (на гръцки: Θέμις) (други имена: Урания, Юстиция) е богиня на правосъдието, въплъщение на божествения ред, закон и обичай в древногръцката митология.

New!!: Право и Темида · Виж повече »

Теория на правото

Теорията на правото е клон на правото, както и научна и учебна правна дисциплина в юридическите факултети.

New!!: Право и Теория на правото · Виж повече »

Теодосий II

Флавий Теодосий или Теодосий II (Flavius Theodosius Junior) е източноримски, ранновизантийски император от 408 до 450 година, син и приемник на Аркадий.

New!!: Право и Теодосий II · Виж повече »

Утилитаризъм

Джереми Бентам, считан за основоположник на утилитаризма Утилитаризъм (от латински utilitas - полза, удобство) е направление и категория в етиката, според която моралната стойност на дадено действие или поведение се определя основно от неговата полза.

New!!: Право и Утилитаризъм · Виж повече »

Франция

Франция (на френски) е държава в Западна Европа, включваща също няколко отвъдморски територии, разположени на други континенти.

New!!: Право и Франция · Виж повече »

Фридрих Ницше

Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, произнесено) е класически филолог, философ и писател.

New!!: Право и Фридрих Ницше · Виж повече »

Философия на правото

Философията на правото или правната философия е раздел на философията и юриспруденцията, който има за предмет изследването на смисъла на правото, неговата същност, както и понятието за него; възникването, неговото място и ролята му в съвременния свят; ценността, значимостта и ролята му в и за живота на човека, обществото и държавата, за съдбата на народите и бъдещето на човечеството.

New!!: Право и Философия на правото · Виж повече »

Хуго Гроций

Хуго Гроций (Hugo Grotius) или Хуго де Гроот (Hugo de Groot или Huig de Groot) е холандски юрист.

New!!: Право и Хуго Гроций · Виж повече »

Халаха

Халаха (иврит: הלכה; на български се среща и вариантът Халака) се отнася до корпуса от юдейски религиозни закони, сред които библейските закони (613-те заповеди), по-късните равински закони от Талмуда, както и различни практики от обичаите и традициите.

New!!: Право и Халаха · Виж повече »

Хамурапи

Хамурапи (род. 1792; †1750 г. пр. Хр.) бил петият цар от първата династия във Вавилон.

New!!: Право и Хамурапи · Виж повече »

Ханс Келзен

Hans Kelsen (Hans Kelsen) е австрийски юрист и философ, работил дълго време в Съединените щати.

New!!: Право и Ханс Келзен · Виж повече »

Хонконг

Хонконг отвисоко Специален административен район Хонконг (香港特別行政區, Hong Kong Special Administrative Region), съкратено Хонконг или Сянган, е специален административен район на Народна република Китай, зависима територия, бивша колония на Великобритания, разположена в Югоизточен Китай, на брега на Южнокитайско море.

New!!: Право и Хонконг · Виж повече »

Цин (17-20 век)

Династията Цин (пинин,; 12px, дайцин гурун), наричана също Манджурска династия, е последната императорска династия на Китай, управлявала от падането на династията Мин през 1644 година до установяването на Република Китай през 1912 година.

New!!: Право и Цин (17-20 век) · Виж повече »

Чан Кайшъ

Чан Кайшъ на конференцията в Кайро, 1943 г. Генералисимус Чан Кайшъ (изговаряно още Дзян Дзиешъ, в повечето български и руски стари източници се среща като Чан Кайши) е китайски политик и държавник, партиен лидер и офицер – маршал и генералисимус.

New!!: Право и Чан Кайшъ · Виж повече »

Чикагска школа по икономика

Диаграма, демонстрираща ефекта на митата върху вноса Чикагската школа по икономика описва неокласическата школа вътре в общността от икономисти, със силен фокус около факултета на Чикагския университет, някои от които са конструирали и популяризирали нейните принципи.

New!!: Право и Чикагска школа по икономика · Виж повече »

Шарл дьо Монтескьо

Шарл Луи де Секонда, барон дьо Ла Бред и дьо Монтескьо (Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brède et de Montesquieu) е френски висш аристократ, писател, юрист, социолог.

New!!: Право и Шарл дьо Монтескьо · Виж повече »

Шотландия

Шотландия (на английски Scotland; на шотландски келтски Alba) е историко-географски район на Великобритания в Северозападна Европа, една от четирите съставни части на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

New!!: Право и Шотландия · Виж повече »

Юстиниан I

Юстиниан I Велики (Iustinianus I) (483 – 565) е император на Източната римска империя (Византия) от 1 април 527 до 11 ноември 565 г. С управлението на Юстиниан започва трансформацията на късноантичната Източна Римска Империя в ранносредновековна Византия.

New!!: Право и Юстиниан I · Виж повече »

Маат

Маат е древноегипетска богиня на правосъдието, представяна като жена с перо на главата.

New!!: Право и Маат · Виж повече »

Макс Вебер

Максимилиан Карл Емил Вебер (Maximilian Carl Emil Weber) e германски юрист, икономист и социолог.

New!!: Право и Макс Вебер · Виж повече »

Малайзия

Малайзия е държава в югоизточната част на Азия.

New!!: Право и Малайзия · Виж повече »

Ману-смрити

Ма́ну-смри́ти (मनुस्मृति, manusmṛti), известни също и като Ману-самхи́та, Манава-дхармашастра (मानवधर्मशास्त्र) и Законите на Ману, са паметник на древноиндийската литература, представляващ сборник с предписания за благочестие на индийците от времето на Ведическата цивилизация.

New!!: Право и Ману-смрити · Виж повече »

Мао Дзъдун

Мао Дзъдун (в по-стари източници се среща и като Мао Дзедун) (毛泽东) е китайски революционер, политик и теоретик на комунизма.

New!!: Право и Мао Дзъдун · Виж повече »

Милтън Фридман

Милтън Фридман (Milton Friedman) е американски икономист, статистик, известен най-вече с работата си в областта на макроикономиката и своята защита на свободния пазар.

New!!: Право и Милтън Фридман · Виж повече »

Международно право

Междунаро́дното пра́во е най-общият термин, обхващащ цялата съвкупност от правоотношения с участието на чуждестранни елементи и нормативни актове, регулиращи тези отношения.

New!!: Право и Международно право · Виж повече »

История на Китай

Китайската цивилизация произлиза от различни градове държави по поречието на Жълтата река (китайски: 黃河; пинин: Huáng Hé) през епохата на Неолита, а писмената история на Китай (за изображение на териториите, заемани от различни династии, както и модерни типове държава виж) започва с династия Шан (около 1550 пр.н.е. – около 1046 пр.н.е.).

New!!: Право и История на Китай · Виж повече »

Имануел Кант

Имануел Кант (Immanuel Kant; 22 април 1724 – 12 февруари 1804) е немски философ от 18 век от пруския град Кьонигсберг.

New!!: Право и Имануел Кант · Виж повече »

Индуизъм

Индуизмът е религия, разпространена главно в Индия и Непал.

New!!: Право и Индуизъм · Виж повече »

Жан-Жак Русо

Жан-Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau) е швейцарски философ, писател и музиколог, работил през голяма част от живота си във Франция.

New!!: Право и Жан-Жак Русо · Виж повече »

За духа на законите

„За духът на законите“ (De l'esprit des lois, също така понякога се нарича „Духът на законите“) е трактат по политическа теория, публикуван за пръв път анонимно от Шарл дьо Секонда, барон дьо Монтескьо през 1748 с помощта на Клодина Герен дьо Тансен.

New!!: Право и За духа на законите · Виж повече »

За обществения договор

„За обществения договор, или принципи на политическото право“ (Du contrat social ou Principes du droit politique) е най-значимата книга на Жан-Жак Русо, написана през 1762 година, в която той теоретизира относно най-добрия начин за основаване на политическо общество в лицето на проблемите на търговското общество, които той вече идентифицира в своята „Беседа за неравенството“ (1754).

New!!: Право и За обществения договор · Виж повече »

Законник на Ур-Наму

Законникът на Ур-Наму е един от най-старите писани законници и датира около 2000 г. пр.

New!!: Право и Законник на Ур-Наму · Виж повече »

Бруней

Султанство Бруней, официално название Бруней Даруссалам (на малайски: ﻧ ﮕ ﺎ ﺭ ﺍ بروني دارالسلام / Negara Brunei Darussalam) е суверенна държава, разположена на северния бряг на остров Борнео в Югоизточна Азия.

New!!: Право и Бруней · Виж повече »

Британска империя

Британската империя (British Empire) е историческо образувание, съставено от доминионите, колониите, протекторатите и други зависими територии, управлявани или администрирани от Обединеното кралство.

New!!: Право и Британска империя · Виж повече »

Власт (обществено отношение)

Властта е силно влияние, изразено в правото и възможността за разпореждане, контрол и подчиняване на волята.

New!!: Право и Власт (обществено отношение) · Виж повече »

Гери Бекър

Гари Стенли Бекър (английски: Gary Stanley Becker) е американски икономист и нобелов лауреат.

New!!: Право и Гери Бекър · Виж повече »

Германски граждански законник

#пренасочване Граждански законник.

New!!: Право и Германски граждански законник · Виж повече »

Германия

Герма̀ния (Deutschland), официално име Федерална република Германия (Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD), е федерална парламентарна република в Централна Европа.

New!!: Право и Германия · Виж повече »

Древна Индия

#пренасочване Древна Индия (пояснение).

New!!: Право и Древна Индия · Виж повече »

Древна Гърция

Древна Гърция или древногръцка цивилизация е период в историята на Гърция, но и на източното Средиземноморие, който започва след края на бронзовата епоха и преминава в елинистическа епоха след смъртта на Александър III Македонски (323 г. пр. Хр.). Политическите, философските и научните постижения на древните гърци са в основата на развитието на западната цивилизация, на съвременната демокрация и на Олимпийските игри.

New!!: Право и Древна Гърция · Виж повече »

Древен Египет

Пирамидите в Гиза, най-популярният символ на цивилизацията на Древен Египет Карта на Древен Египет с главните градове и обекти от Династическия период (ок. 3150 година пр.н.е. до 30 година пр.н.е.) Древен Египет е антична цивилизация в източната част на Северна Африка, по долното течение на река Нил на територията на днешната държава Египет.

New!!: Право и Древен Египет · Виж повече »

Два трактата за управлението

„Два трактата за управление на държава” е дело на политическа философия публикувано анонимно през 1689 г. от Джон Лок.

New!!: Право и Два трактата за управлението · Виж повече »

Дж. Л. Остин

Джон Лангсоу Остин (John Langshaw Austin; 26 март 1911 – 8 февруари 1960) е британски философ на езика, роден в Ланкастър и образован в Шрусбъри институт и Балиол Колидж, Оксфордски университет.

New!!: Право и Дж. Л. Остин · Виж повече »

Джон Лок

Джон Лок (John Locke) е английски философ и лекар, смятан за един от най-влиятелните мислители на Просвещението и наричан Баща на класическия либерализъм.

New!!: Право и Джон Лок · Виж повече »

Джереми Бентъм

Джереми Бентъм (Jeremy Bentham) е английски философ, социолог, юрист, един от крупните теоретици на политическия либерализъм, родоначалник на утилитаризма.

New!!: Право и Джереми Бентъм · Виж повече »

Договор

Договорът е съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения.

New!!: Право и Договор · Виж повече »

Дейвид Хюм

Дейвид Хюм (David Hume) е шотландски икономист, философ и историк.

New!!: Право и Дейвид Хюм · Виж повече »

Европейски съюз

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г. Европейският съюз е международна организация без аналог (sui generis). Държавите членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително в областта на външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС области (напр.

New!!: Право и Европейски съюз · Виж повече »

Европейски съд

Европейският съд (Court of Justice), накратко Съдът, е една от общо трите юрисдикции на Съда на Европейския съюз – върховен съд на Европейския съюз по отношение на европейското право.

New!!: Право и Европейски съд · Виж повече »

Луизиана

Луизиана (Louisiana, Louisiane, Luisiana) е щат в САЩ, чийто пощенски код е LA, а столицата се казва Батън Руж.

New!!: Право и Луизиана · Виж повече »

Левиатан (Томас Хобс)

„Левиатан“ или „Материя и форма на държавната власт: църковна и гражданска.“" е трактат на английския философ Томас Хобс, посветен на проблемите на философията на правото и на същността и ролята на държавата в обществения живот.

New!!: Право и Левиатан (Томас Хобс) · Виж повече »

18 век

18 век започва на 1 януари 1701 г. и свършва на 31 декември 1800 г.

New!!: Право и 18 век · Виж повече »

Пренасочва тук:

Правист, Правна теория.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »