Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Политика

Index Политика

Политическа реч Политиката (от старогръцки: πολιτικός, гръцки: πόλις – град, държава, свързано с жителите на града или държавата) е умението да се управлява полисът и действието по управлението, осъществява се организиран контрол над населението.

71 отношения: Кафяв цвят, Карл Маркс, Космополитизъм, Комунизъм, Консерватизъм, Конрад Лоренц, Пьотър Кропоткин, Пацифизъм, Плутокрация, Платон, Политическа география, Политическа партия, Политическа етика, Политика (Аристотел), Политология, Аристотел, Авторитаризъм, Адам Смит, Александър Галкин, Анархизъм, Националсоциализъм, Национализъм, Николо Макиавели, Революция, Съединени американски щати, Самодържавие, Социализъм, Социална стратификация, Тимокрация, Тоталитаризъм, Томас Соуел, Томас Хобс, Телеология, Теокрация, Френска революция, Фашизъм, Харолд Ласуел, Червен цвят, Шарл дьо Монтескьо, Швеция, Марксизъм, Макс Вебер, Михаил Бакунин, Милитаризъм, Италия, Интернет, Жан-Жак Русо, Зелен цвят, Зелена партия, Бог, ..., Бенито Мусолини, Вътрешна политика, Външна политика, Власт (обществено отношение), Владимир Ленин, Волтер, Геостратегия, Геополитика, Държава, Давид Рикардо, Джордж Лакоф, Джон Лок, Диктатура, Доминиканска република, Дейвид Хюм, Демокрация, Едмънд Бърк, Лао Дзъ, Либерализъм, Либерална партия, Лесе-фер. Разширете индекс (21 Повече ▼) »

Кафяв цвят

Кафявото е второстепенен цвят от бялата слънчева светлина, намиращ се в амплитудата на червения тон, разпознаваем от човека предимно в кафето (от където произлиза името на цвета), дървесината и почвата.

New!!: Политика и Кафяв цвят · Виж повече »

Карл Маркс

Карл Хайнрих Маркс (Karl Heinrich Marx) е германски философ, социолог, политикономист, политически журналист, обществен деец и идеолог.

New!!: Политика и Карл Маркс · Виж повече »

Космополитизъм

Космополитизмът (κοσμοπολίτης, „гражданин на света“) е възглед за света, според който всички хора, независимо от етническата си принадлежност, са част от общност, основана на споделени морални ценности.

New!!: Политика и Космополитизъм · Виж повече »

Комунизъм

Комунизъм (commùnis, „общ“, „обществен“) е социално и политическо движение, поставящо си за цел създаването на безкласово общество, основано на общата собственост на средствата за производство, свободен достъп до предметите за потребление, премахване на наемния труд и на държавата.

New!!: Политика и Комунизъм · Виж повече »

Консерватизъм

Консерватизмът е политическа доктрина, възникнала след големите обществени сътресения в Европа, предизвикани от Френската революция и последвалите Наполеонови войни.

New!!: Политика и Консерватизъм · Виж повече »

Конрад Лоренц

Конрад Захариас Лоренц (Konrad Lorenz) е австрийски зоолог и орнитолог.

New!!: Политика и Конрад Лоренц · Виж повече »

Пьотър Кропоткин

Княз Пьотр Алексеевич Кропоткин (Пётр Алексе́евич Кропо́ткин) е руски учен-географ, писател, революционер и теоретик на анархизма.

New!!: Политика и Пьотър Кропоткин · Виж повече »

Пацифизъм

Знак на пацифизма. Световен ден на молитвата за мир, Асизи, Италия, 2011 г. Пацифизмът (от лат. pacificus – творящ / мир pax – мир и facio – правя), е антивоенно движение, чиито участници се борят за предотвратяване на войните главно чрез осъждането им.

New!!: Политика и Пацифизъм · Виж повече »

Плутокрация

Плутокрация (πλουτος – богатство, κράτος – управление) е форма на държавно управление, при която решенията на правителството се базират не на мнението на народа, а се вземат от влиятелен кръг на висшето общество, съставен от богати хора.

New!!: Политика и Плутокрация · Виж повече »

Платон

Пла̀тон (Πλάτων) е древногръцки философ, математик, ученик на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия, която е първата институция за висше образование в Западния свят.

New!!: Политика и Платон · Виж повече »

Политическа география

Политическата география е обществено-географска научна дисциплина, изучаваща взаимодействието между географското пространство и политическите процеси.

New!!: Политика и Политическа география · Виж повече »

Политическа партия

Политическите партии (– изкуство за управление на държавата; pars – част) са свободни сдружения на граждани, създадени с цел да формират и изразяват политическата воля на народа чрез избори или по друг демократичен начин.

New!!: Политика и Политическа партия · Виж повече »

Политическа етика

Политическа етика (също политически морал) е областта от науката етика, която разглежда кое е добро, благородно, приемливо, разумно и правилно, заради добрите си качества, както и обратното, кое не е такова, в областта на политиката.

New!!: Политика и Политическа етика · Виж повече »

Политика (Аристотел)

„Политика“ (Πολιτικά) е произведение на Аристотел, което е в допълнение към неговите разработки по етика, отнасящи се към индивида, Аристотел разглежда и града.

New!!: Политика и Политика (Аристотел) · Виж повече »

Политология

Политологията е социална наука, която изучава теорията и практиката на политиката, анализира политическите системи и политическото поведение.

New!!: Политика и Политология · Виж повече »

Аристотел

Аристотел (Ἀριστοτέλης) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“.

New!!: Политика и Аристотел · Виж повече »

Авторитаризъм

Авторитаризмът е форма на държавно управление, налагаща сериозни ограничения върху свободата на членовете на обществото и подчинение на една, често неизменна авторитарна структура, като понякога използва потиснически мерки върху населението, обикновено без да прави опит за спечелването на действително обществено съгласие, но налагайки управление чрез насилие или определена форма на пропаганда.

New!!: Политика и Авторитаризъм · Виж повече »

Адам Смит

Адам Смит (Adam Smith) е шотландски социален философ и един от основоположниците на политическата икономия.

New!!: Политика и Адам Смит · Виж повече »

Александър Галкин

Александър Галкин е руски шахматист, гросмайстор от 2000 година.

New!!: Политика и Александър Галкин · Виж повече »

Анархизъм

Анархизмът е политическа философия, мотивирала анархистките движения по света.

New!!: Политика и Анархизъм · Виж повече »

Националсоциализъм

Националсоциализмът (Nationalsozialismus), също наричан и нацизъм, е тоталитарна идеология, която се оформя в Германия през 1920-те и 1930-те год.

New!!: Политика и Националсоциализъм · Виж повече »

Национализъм

Национализмът е политическа идеология, построена около силната идентификация на дадена група индивиди с определена нация.

New!!: Политика и Национализъм · Виж повече »

Николо Макиавели

Николо̀ Макиавѐли (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) е италиански философ, държавник и историк от епохата на Ренесанса.

New!!: Политика и Николо Макиавели · Виж повече »

Революция

Революцията е исторически период на насилствена смяна на политическия режим, последван от преустройство на политическия, социалния и икономическия ред.

New!!: Политика и Революция · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: Политика и Съединени американски щати · Виж повече »

Самодържавие

#пренасочване Автокрация.

New!!: Политика и Самодържавие · Виж повече »

Социализъм

Понятието социализъм се отнася до голяма група теории за организацията на икономиката и обществото, основана на активна намека на държавата в икономиката и социалните отношения, защита на интересите на работниците или важна роля на публичната собственост и управление на средствата за производство и разпределение на благата.

New!!: Политика и Социализъм · Виж повече »

Социална стратификация

Социалната стратификация е термин от социологията, в чието съдържание се влага най-общо идеята за разделянето на хората в групи по социално-икономически признаци.

New!!: Политика и Социална стратификация · Виж повече »

Тимокрация

Тимокрацията (τῑμοκρᾰτία, от τῑμή, „цена, чест“ и κράτος, «власт, сила») е форма на управление при която държавната власт е в привилегировано малцинство, като правило богато.

New!!: Политика и Тимокрация · Виж повече »

Тоталитаризъм

Тоталитаризмът (или тоталитарно управление) е политическа система, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот, като цели преди всичко налагане на контрол и ограничения върху вътрешната свобода на индивида.

New!!: Политика и Тоталитаризъм · Виж повече »

Томас Соуел

Томас Соуъл (Thomas Sowell) е американски икономист, философ, политически коментатор, социален критик и автор.

New!!: Политика и Томас Соуел · Виж повече »

Томас Хобс

Томас Хобс (Thomas Hobbes) е английски философ-емпирик.

New!!: Политика и Томас Хобс · Виж повече »

Телеология

Телеологията (от старогръцки: teleos – достигнал целта; logos – учение, наука) е идеалистическо учение, според което всичко в света е целесъобразно.

New!!: Политика и Телеология · Виж повече »

Теокрация

Теокрацията е форма на управление, при която религиозната и държавната власт са обединени.

New!!: Политика и Теокрация · Виж повече »

Френска революция

Френската революция, наричана също Великата френска революция, протича във Франция между 1789 и 1799 г. и има като резултат мащабни политически и социални промени, сред които е премахването на абсолютната монархия, промяна на ролята на църквата в държавата и отмяна на феодалните, аристократически и църковни привилегии.

New!!: Политика и Френска революция · Виж повече »

Фашизъм

Фашизмът (fascismo) е радикална, авторитарна и националистическа политическа идеология.

New!!: Политика и Фашизъм · Виж повече »

Харолд Ласуел

Харолд Дуайт Ласуел (Harold Dwight Lasswell) е водещ американски политолог и теоретик на комуникациите.

New!!: Политика и Харолд Ласуел · Виж повече »

Червен цвят

Червеният цвят е основен цвят от спектъра на светлината, намиращ се между оранжевия цвят в по-късовълновата област и инфрачервените лъчи в по-дълговълновата.

New!!: Политика и Червен цвят · Виж повече »

Шарл дьо Монтескьо

Шарл Луи де Секонда, барон дьо Ла Бред и дьо Монтескьо (Charles-Louis de Seconda, Baron de La Brède et de Montesquieu) е френски висш аристократ, писател, юрист, социолог.

New!!: Политика и Шарл дьо Монтескьо · Виж повече »

Швеция

Кра̀лство Швеция или просто Швѐция (шв.) е скандинавска държава, конституционна монархия, намираща се в Северна Европа.

New!!: Политика и Швеция · Виж повече »

Марксизъм

Марксизмът е икономически и обществено-политически възглед за света и метод за обществено-икономическо изследване, който се основава на материалистичната интерпретация на историята, на диалектически възгледи за обществените промени и на критичния анализ на развитието на капитализма.

New!!: Политика и Марксизъм · Виж повече »

Макс Вебер

Максимилиан Карл Емил Вебер (Maximilian Carl Emil Weber) e германски юрист, икономист и социолог.

New!!: Политика и Макс Вебер · Виж повече »

Михаил Бакунин

Михаил Александрович Бакунин (Михаи́л Алекса́ндрович Баку́нин) е руски революционер, теоретик на анархизма, един от идеолозите на народничеството.

New!!: Политика и Михаил Бакунин · Виж повече »

Милитаризъм

Военни разходи по страни към 2007 г. Севернокорейски пропаганден плакат. Милитаризъм е държавна идеология и политика, имащи за цел значително увеличаване на военната мощ на държавата и активна война като главен инструмент на външната политика.

New!!: Политика и Милитаризъм · Виж повече »

Италия

Италия (официално название Repubblica Italiana – Италианска република) е държава в Европа. Разположена е на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. Включва двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, и много по-малки в Тиренско и Адриатическо море. Площта ѝ е 301 338 km², от които 7200 km² водна площ. Италия е членка на Европейския съюз и на Еврозоната и е част от Шенгенското пространство. Рим е столица на Италия от 1870 г. Преди него столици на Кралство Италия са били Торино и Флоренция. Карта на Италия.

New!!: Политика и Италия · Виж повече »

Интернет

Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет (от англ. net, мрежа), е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят.

New!!: Политика и Интернет · Виж повече »

Жан-Жак Русо

Жан-Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau) е швейцарски философ, писател и музиколог, работил през голяма част от живота си във Франция.

New!!: Политика и Жан-Жак Русо · Виж повече »

Зелен цвят

Зеленото е основен цвят от бялата слънчева светлина, намиращ се между синьото и жълтото в небесната дъга, разпознаваем от човека предимно в растенията.

New!!: Политика и Зелен цвят · Виж повече »

Зелена партия

Зелена партия или партия на зелените се наричат редица политически партии по света, които обявяват за свои приоритети обикновено екологията, справедливостта, демокрацията и мира.

New!!: Политика и Зелена партия · Виж повече »

Бог

''„Сътворението на Адам“'', Сикстинска капела, Микеланджело Буонароти Бог е най-висшата реалност в монотеистичните, а и в някои политеистични религии (тук се разбира върховният Бог създател, затова думата се изписва с главна буква).

New!!: Политика и Бог · Виж повече »

Бенито Мусолини

Бенито Амилкаре Андреа Мусолини (Benito Amilcare Andrea Mussolini) е италиански политик и журналист, лидер на Националната фашистка партия (Partito Nazionale Fascista, PNF).

New!!: Политика и Бенито Мусолини · Виж повече »

Вътрешна политика

Вътрешна политика се отнася до политическото поведение на една държава в нейните граници.

New!!: Политика и Вътрешна политика · Виж повече »

Външна политика

Външната политика включва политическите цели, които определят как една държава си взаимодейства с другите държави по света.

New!!: Политика и Външна политика · Виж повече »

Власт (обществено отношение)

Властта е силно влияние, изразено в правото и възможността за разпореждане, контрол и подчиняване на волята.

New!!: Политика и Власт (обществено отношение) · Виж повече »

Владимир Ленин

Владимир Илич Улянов, по-известен като Владимир Илич Ленин или само Ленин, е руски и съветски политик и държавен деятел, революционер и един от главните организатори и ръководители на Октомврийската революция.

New!!: Политика и Владимир Ленин · Виж повече »

Волтер

Франсоа-Мари Аруе (François-Marie Arouet), известен повече под псевдонима си Волтѐр (Voltaire), е френски писател и философ, един от символите на епохата на Просвещението.

New!!: Политика и Волтер · Виж повече »

Геостратегия

Геостратегията (от гръцки: γεω, geo, „Земя“ и стратегия), подполе на геополитиката, е тип външна политика, направлявана принципно от географски фактори.

New!!: Политика и Геостратегия · Виж повече »

Геополитика

Европейският съюз е политическо и икономическо обединение, базирано на географски принцип Геополитиката е изследването на ефектите на географията върху международните отношения.

New!!: Политика и Геополитика · Виж повече »

Държава

Левиатан'' от Томас Хобс Държава (или разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политически организирана общност, заемаща дадена територия, имаща правителство (система за управление) и притежаваща вътрешен и външен суверенитет.

New!!: Политика и Държава · Виж повече »

Давид Рикардо

Давид Рикардо или Дейвид Рикардо (David Ricardo) е английски икономист, един от най-видните представители на зрелия класицизъм в икономическата наука, последовател и същевременно опонент на Адам Смит.

New!!: Политика и Давид Рикардо · Виж повече »

Джордж Лакоф

#пренасочване Джордж Лейкъф.

New!!: Политика и Джордж Лакоф · Виж повече »

Джон Лок

Джон Лок (John Locke) е английски философ и лекар, смятан за един от най-влиятелните мислители на Просвещението и наричан Баща на класическия либерализъм.

New!!: Политика и Джон Лок · Виж повече »

Диктатура

Карта на света, в червено са показаните авторитарните режими Диктатурата (dictatura) е автократична форма на управление, при която властта е концентрирана в една личност (диктатор) или ограничена група от хора (партия, хунта, семейство и други).

New!!: Политика и Диктатура · Виж повече »

Доминиканска република

Доминиканската република или Доминикана (República Dominicana, МФА) е страна, която заема две-трети от остров Испаньола и граничеща с Хаити.

New!!: Политика и Доминиканска република · Виж повече »

Дейвид Хюм

Дейвид Хюм (David Hume) е шотландски икономист, философ и историк.

New!!: Политика и Дейвид Хюм · Виж повече »

Демокрация

Демокрацията (δημοκρατία, „народовластие“) или народовластието е форма на управление, при която държавната власт произтича от народа чрез консенсус (консенсусна демокрация), референдуми (пряка демокрация) или избрани представители (представителна демокрация).

New!!: Политика и Демокрация · Виж повече »

Едмънд Бърк

Едмънд Бърк (Edmund Burke, Edmundus Burke) е ирландски политик и философ от 18 век, с голям принос в сферата на политиката и естетиката.

New!!: Политика и Едмънд Бърк · Виж повече »

Лао Дзъ

Лао Дзъ (老子) е китайски философ от древността, централна фигура в даоизма, една от трите главни китайски религиозно-философски системи.

New!!: Политика и Лао Дзъ · Виж повече »

Либерализъм

Либерализмът (от латинската дума liberalis, означаваща "присъщ на свободата", "благовъзпитан", "учтив", "щедър") е морална концепция и политическа философия, също идеологическо течение, което се отстоява свободата и равенството като основни човешки ценности.

New!!: Политика и Либерализъм · Виж повече »

Либерална партия

Либералната партия е българска политическа партия, съществувала от 1879 до около 1887.

New!!: Политика и Либерална партия · Виж повече »

Лесе-фер

В икономиката лесе-фер, от френското laissez-faire (както и на английски, с английско произношение /ˌlɛseɪˈfɛər/, френски), е икономическа среда, в която сделките между икономическите субекти са свободни от държавни регулации (държавна интервенция) под формата на държавно регулирани цени, държавни субсидии, държавно наложени монополи, като се допуска само такава държавна намеса, която да гарантира правото на частна собственост (закони против кражбата и агресията/насилието) и другите основни човешки права.

New!!: Политика и Лесе-фер · Виж повече »

Пренасочва тук:

Политически.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »