Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Полиграф

Index Полиграф

Полигра́ф (polygraph, от πολύ — много и γράφω — пиша, синоним: "детектор на лъжата") е техническо средство, използвано за инструментално психофизиологическо изследване и синхронна регистрация на параметрите на дишане, сърдечно-съдовата дейност, електрическото съпротивление на кожата, а също и на други физиологични параметри с последващо представяне на резултатите от изменението на тези параметри в аналогов или цифров вид, предназначен за оценка на истинността на съобщената от изследвания човек информация Государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации „Специалист по проведению инструментальных психофизиологических опросов“.

0 отношения.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »