Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Площ

Index Площ

Общата площ на трите показани фигури е между 15 и 16 единични квадрата Площта е величина, изразяваща големината на даден двуизмерен обект.

10 отношения: Квадратен метър, Правоъгълник, Архимед, Триъгълник, Умножение, Формула, Математически анализ, Международна система единици, Детерминанта, Линейна алгебра.

Квадратен метър

Квадратен метър е единица за измерване на площ, равна на площта на квадрат със страна 1 метър.

New!!: Площ и Квадратен метър · Виж повече »

Правоъгълник

Правоъгълникът е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура.

New!!: Площ и Правоъгълник · Виж повече »

Архимед

Архимед (Αρχιμήδης) е древногръцки математик, астроном, физик и инженер.

New!!: Площ и Архимед · Виж повече »

Триъгълник

Триъгълникът е една от основните фигури в геометрията.

New!!: Площ и Триъгълник · Виж повече »

Умножение

Умножението е едно от четирите елементарни аритметични действия.

New!!: Площ и Умножение · Виж повече »

Формула

В областта на математиката, формулата се изписва чрез използването на символите и правилата за формиране, които са налични в даден логически език.

New!!: Площ и Формула · Виж повече »

Математически анализ

Математически анализ е клон от математиката, който се занимава с изследване на поведението на математическите функции.

New!!: Площ и Математически анализ · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Площ и Международна система единици · Виж повече »

Детерминанта

Детерминанта в алгебрата е функция, съпоставяща на квадратна матрица над комутативен пръстен с единица K елемент от пръстена – многочлен, в който всеки едночлен е произведение от по един множител от всеки ред и стълб на матрицата с определен знак в зависимост от четността на пермутацията от елементи.

New!!: Площ и Детерминанта · Виж повече »

Линейна алгебра

Триизмерното евклидово пространство '''R'''3 е линейно пространство, а правите и равнините, преминаващи през координатното начало са линейни подпространства в '''R'''3. Линейна алгебра е дял на математиката, изследващ линейните пространства, обикновено с краен или изброим брой измерения, както и линейните изображения (линейните категории) между такива пространства.

New!!: Площ и Линейна алгебра · Виж повече »

Пренасочва тук:

Лице (геометрия).

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »