Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Оцетна киселина

Оцетната киселина (CH3COOH), позната още като етанова киселина, е органично химическо съединение, най-известно с това, че на него оцетът дължи киселия си вкус и острата си миризма.

62 отношения: BASF, CAS регистрационен номер, Monsanto, NFPA 704, Карбоксилна киселина, Константа на киселинна дисоциация, Кондензация, Пропионова киселина, Плътност, Показател на пречупване, Оцет, Оптична спектроскопия, Ацетат, Ацеталдехид, Ацетамид, Алкохол, Натриев ацетат, Натриев бикарбонат, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Разтворимост, Ренесанс, Съединени американски щати, Сайдер, Самсунг, Туршия, Тон (единица), Течност, Температура на топене, Температура на кипене, Теофраст, Фаза, Химическа формула, Япония, Мравчена киселина, Масспектрометрия, Мастна киселина, Маслена киселина, Магнезий, Моларна маса, Медуза (животно), Международен съюз за чиста и приложна химия, Инфрачервена спектроскопия, Бритиш Петролиъм, Въглероден диоксид, Въглероден оксид, Вискозитет, Вода, Водород, Водороден показател, Газ, ..., Германия, Древна Гърция, Древен Рим, Дизелово гориво, Диелектрична константа, Естер, Етанол, Европа, Латекс, Йодоводород, Йон, 3 век пр.н.е.. Разширете индекс (12 Повече ▼) »

BASF

BASF SE (SE, Societas Europaea – „европейско дружество“) е немска компания и най-големият химически концерн в света.

New!!: Оцетна киселина и BASF · Виж повече »

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: Оцетна киселина и CAS регистрационен номер · Виж повече »

Monsanto

Monsanto Company (Монса̀нто) е многоотраслова транснационална компания, световен лидер в биотехнологията на растенията.

New!!: Оцетна киселина и Monsanto · Виж повече »

NFPA 704

fire diamond NFPA 704 е стандарт, поддържан от американската Национална асоциация за противопожарна защита.

New!!: Оцетна киселина и NFPA 704 · Виж повече »

Карбоксилна киселина

Карбоксилните киселини са органични киселини, характеризиращи се с присъствието на карбоксилна група, чиято формула е -C(.

New!!: Оцетна киселина и Карбоксилна киселина · Виж повече »

Константа на киселинна дисоциация

За една киселина HA, която дисоциира до протон H+ и анион A- по уравнението HA \rightleftharpoons H^+ + A^- константата на киселинна дисоциация Ka е дефинирана по следния начин: K_a.

New!!: Оцетна киселина и Константа на киселинна дисоциация · Виж повече »

Кондензация

Кондензацията е преминаване от газообразно към течно агрегатно състояние на веществото.

New!!: Оцетна киселина и Кондензация · Виж повече »

Пропионова киселина

Пропионова киселина (от гръцкиːпротос означава "първи", а пион означава "мазнина"; наричана е и пропанова киселина) е карбоксилна киселина имаща в състава си 3 въглеродни атома.

New!!: Оцетна киселина и Пропионова киселина · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Оцетна киселина и Плътност · Виж повече »

Показател на пречупване

Показател на пречупване е физична величина, която представлява отношението на скоростта на светлината във вакуум и скоростта на светлината в дадената среда: n.

New!!: Оцетна киселина и Показател на пречупване · Виж повече »

Оцет

Оцетът е кисела на вкус течност, получена при окисляване на етанола във вино, бира, ферментирал плодов сок или почти всяка друга течност, съдържаща алкохол.

New!!: Оцетна киселина и Оцет · Виж повече »

Оптична спектроскопия

Оптичната спектроскопия е вид електромагнитна спектроскопия, при която се изследва взаимодействието между светлината и веществата.

New!!: Оцетна киселина и Оптична спектроскопия · Виж повече »

Ацетат

Ацетатът е производно на оцетната киселина.

New!!: Оцетна киселина и Ацетат · Виж повече »

Ацеталдехид

Ацеталдехидът, систематично наименование по IUPAC етанал, е органично съединение с формула CH3CHO.

New!!: Оцетна киселина и Ацеталдехид · Виж повече »

Ацетамид

Ацетамидът (IUPAC: етанамид) е органично съединение с химична формула CH3CONH2.

New!!: Оцетна киселина и Ацетамид · Виж повече »

Алкохол

Схематично представяне на функционалната хидроксилна група (OH) в молекулата на алкохола Алкохолите (الكحل, ал-кохл, „кухл“) са органични химични съединения, съдържащи една или повече хидроксилни групи (-OH), свързани с атом на въглерода, който от своя страна обикновено е свързан с други въглеродни или водородни атоми.

New!!: Оцетна киселина и Алкохол · Виж повече »

Натриев ацетат

Натриевият ацетат е химично съединение с формула CH3COONa.

New!!: Оцетна киселина и Натриев ацетат · Виж повече »

Натриев бикарбонат

Натриевият бикарбонат (наименование по IUPAC – натриев хидрогенкарбонат; известен още като сода бикарбонат и сода за хляб) има химична формула NaHCO3.

New!!: Оцетна киселина и Натриев бикарбонат · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: Оцетна киселина и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: Оцетна киселина и Разтворимост · Виж повече »

Ренесанс

Ренесансът (Renaissance, „възраждане“), наричан също Възраждане, е културно движение, продължило приблизително от 14.

New!!: Оцетна киселина и Ренесанс · Виж повече »

Съединени американски щати

Съединѐните америка̀нски ща̀ти (САЩ) (United States of America (USA)), често наричани само Съединѐните ща̀ти (The United States (U.S.)), както и разговорно Ща̀тите (The States) или Амѐрика (America), е държава, разположена в континента Северна Америка.

New!!: Оцетна киселина и Съединени американски щати · Виж повече »

Сайдер

Сайдер (Cidre) или ябълково вино е слабо – алкохолна напитка, обикновено газирана, направена от ферментирал ябълков сок, без добавяне на дрожди.

New!!: Оцетна киселина и Сайдер · Виж повече »

Самсунг

#пренасочване Самсунг Груп.

New!!: Оцетна киселина и Самсунг · Виж повече »

Туршия

Туршия (مخلل; ترشى; ترشى; turşu; τουρσί; туршия; на босненски, хърватски и туршија; turshi) се наричат маринованите зеленчуци от кухнята на много държави от Балканите и Близкия изток.

New!!: Оцетна киселина и Туршия · Виж повече »

Тон (единица)

#пренасочване Тон.

New!!: Оцетна киселина и Тон (единица) · Виж повече »

Течност

Течността е едно от трите класически агрегатни състояния на веществото.

New!!: Оцетна киселина и Течност · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: Оцетна киселина и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: Оцетна киселина и Температура на кипене · Виж повече »

Теофраст

Теофраст (Θεόφραστος, 370 – ок. 285 г. пр.н.е.), роден и живял в Ересос на о-в Лесбос, е ученик на Аристотел в Перипатетическата школа.

New!!: Оцетна киселина и Теофраст · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: Оцетна киселина и Фаза · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: Оцетна киселина и Химическа формула · Виж повече »

Япония

Япония (日本, Нихон или Ниппон, букв. „мястото, където изгрява слънцето“, официално: Nippon-koku или Nihon-koku) е островна държава в Източна Азия, разположена в Тихия океан, на изток от Китай, Корея и Русия.

New!!: Оцетна киселина и Япония · Виж повече »

Мравчена киселина

Мравчената киселина (систематично наименование метанова киселина) е най-простата карбоксилна киселина.

New!!: Оцетна киселина и Мравчена киселина · Виж повече »

Масспектрометрия

Масспектрометрията (мас-спектроскопия, мас-спектрография, мас-спектрален анализ) е метод за анализ на веществото чрез определяне на отношението на масата към заряда (качествен анализ) и количеството заредени частици (количествен анализ), образуващи се при въздействие върху веществото с цел йонизация.

New!!: Оцетна киселина и Масспектрометрия · Виж повече »

Мастна киселина

В химията и особено биохимията, мастна киселина е карбоксилна киселина често с дълга неразклонена алифатна опашка (верига), която е или наситена или ненаситена.

New!!: Оцетна киселина и Мастна киселина · Виж повече »

Маслена киселина

Маслената киселина, наречена още бутанова киселина, е алканова киселина, четвърти член на хомоложния ред на алкановите киселини, имаща структурна формула CH3CH2CH2-COOH.

New!!: Оцетна киселина и Маслена киселина · Виж повече »

Магнезий

Магнезият е химичен елемент, алкалоземен метал.

New!!: Оцетна киселина и Магнезий · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: Оцетна киселина и Моларна маса · Виж повече »

Медуза (животно)

#пренасочване Медузи.

New!!: Оцетна киселина и Медуза (животно) · Виж повече »

Международен съюз за чиста и приложна химия

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - Международен съюз за чиста и приложна химия) е международна неправителствена организация, подпомагаща прогреса в областта на химията.

New!!: Оцетна киселина и Международен съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Инфрачервена спектроскопия

Инфрачервената спектроскопия (ИЧ) е дял от спектроскопията, обхващащ дълговълновата област на спектъра (>730 nm след червената граница на видимия спектър).

New!!: Оцетна киселина и Инфрачервена спектроскопия · Виж повече »

Бритиш Петролиъм

#пренасочване BP.

New!!: Оцетна киселина и Бритиш Петролиъм · Виж повече »

Въглероден диоксид

Въглеродният диоксид (остар. въглероден двуокис) е химично съединение.

New!!: Оцетна киселина и Въглероден диоксид · Виж повече »

Въглероден оксид

Въглеродният оксид, наричан преди въглероден окис, е газ без цвят и мирис, с моларна маса 28 g/mol (по-лек от въздуха).

New!!: Оцетна киселина и Въглероден оксид · Виж повече »

Вискозитет

Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други.

New!!: Оцетна киселина и Вискозитет · Виж повече »

Вода

Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност без мирис и цвят.

New!!: Оцетна киселина и Вода · Виж повече »

Водород

Водородът е химичен елемент, отбелязван със символа H и има атомен номер 1 в периодичната система.

New!!: Оцетна киселина и Водород · Виж повече »

Водороден показател

Водородният показател, pH (на български е прието да се произнася като пе ха) е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор.

New!!: Оцетна киселина и Водороден показател · Виж повече »

Газ

Газ е едно от четирите агрегатни състояния на веществото, при което частиците са свързани с много слаби връзки помежду си.

New!!: Оцетна киселина и Газ · Виж повече »

Германия

Герма̀ния (Deutschland), официално име Федерална република Германия (Bundesrepublik Deutschland), ФРГ (BRD), е федерална парламентарна република в Централна Европа.

New!!: Оцетна киселина и Германия · Виж повече »

Древна Гърция

Древна Гърция или древногръцка цивилизация е период в историята на Гърция, но и на източното Средиземноморие, който започва след края на бронзовата епоха и преминава в елинистическа епоха след смъртта на Александър III Македонски (323 г. пр. Хр.). Политическите, философските и научните постижения на древните гърци са в основата на развитието на западната цивилизация, на съвременната демокрация и на Олимпийските игри.

New!!: Оцетна киселина и Древна Гърция · Виж повече »

Древен Рим

Древен Рим е една от основните цивилизации в Древния свят и античността, получила своето название от главния си град (Roma), наречен на свой ред на легендарния си основател – Ромул.

New!!: Оцетна киселина и Древен Рим · Виж повече »

Дизелово гориво

Дизелово гориво в буркан Дизелово гориво (нафта) е течен продукт, използван като гориво в дизеловите двигатели.

New!!: Оцетна киселина и Дизелово гориво · Виж повече »

Диелектрична константа

Диелектрична константа е относителната диелектрична проницаемост в случай на хомогенна среда, т.е с еднакви свойства във всички посоки.

New!!: Оцетна киселина и Диелектрична константа · Виж повече »

Естер

Естерите са органични съединения, в които един органичен радикал (отбелязван с „R“ по-долу) заменя един или повече водородни атоми в една кислородна киселина.

New!!: Оцетна киселина и Естер · Виж повече »

Етанол

Етиловият алкохол, известен още като етанол, в ежедневието е известен като обикновен или винен спирт.

New!!: Оцетна киселина и Етанол · Виж повече »

Европа

Европа е най-западният полуостров на Евразия, обикновено разглеждан като самостоятелен континент.

New!!: Оцетна киселина и Европа · Виж повече »

Латекс

Латексът е колоидна емулсия или суспензия на частиците на синтетичния или натуралния каучук във водна фаза.

New!!: Оцетна киселина и Латекс · Виж повече »

Йодоводород

Йодоводородът е химично съединение с формула HI.

New!!: Оцетна киселина и Йодоводород · Виж повече »

Йон

Йоните са електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на електрони от атоми или молекули.

New!!: Оцетна киселина и Йон · Виж повече »

3 век пр.н.е.

Няма описание.

New!!: Оцетна киселина и 3 век пр.н.е. · Виж повече »

Пренасочва тук:

E260, Е260, Етанова киселина.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »