Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Осигуряване на качеството

Index Осигуряване на качеството

Осигуряване на качеството (Quality Assurance, QA) e систематичното наблюдение и оценяване на различни аспекти на един проект, услуга или оборудване, с цел максимално увеличение на вероятността поне минимални стандарти на качество да бъдат постигнати в производствения процес.

11 отношения: ISO 9000, Качество (бизнес), Разделение на труда, Средновековие, Софтуерно инженерство, Софтуерно осигуряване на качеството, Японско икономическо чудо, Инженер, Български институт за стандартизация, Брутен вътрешен продукт, Дженерал Илектрик.

ISO 9000

ISO 9000 е серия международни стандарти, описващи изискванията към системите за управление на качеството в различни организации и предприятия.

New!!: Осигуряване на качеството и ISO 9000 · Виж повече »

Качество (бизнес)

В икономиката качеството е съществен атрибут на всеки продукт или услуга и има решаваща роля за начина на функциониране на икономическите субекти и пазарните отношения.

New!!: Осигуряване на качеството и Качество (бизнес) · Виж повече »

Разделение на труда

Разделението на труда е специализацията на общия труд в специфични, ограничени по своя обсег действия и роли в трудовия процес, които да отговарят на тях.

New!!: Осигуряване на качеството и Разделение на труда · Виж повече »

Средновековие

Средновековие, или Средни векове, е средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време.

New!!: Осигуряване на качеството и Средновековие · Виж повече »

Софтуерно инженерство

Софтуерното инженерство (Software engineering) е проектирането, прилагането и видоизменянето на софтуер с цел неговото високо качество, приемлива цена, поддръжка и бързо разработване.

New!!: Осигуряване на качеството и Софтуерно инженерство · Виж повече »

Софтуерно осигуряване на качеството

Софтуерното осигуряване на качеството (Software Quality Assurance, SQA) се състои от средства за наблюдение на процесите на софтуерното инженерство, както и методите, използвани за осигуряване на качеството.

New!!: Осигуряване на качеството и Софтуерно осигуряване на качеството · Виж повече »

Японско икономическо чудо

Японското икономическо чудо е името на исторически период от японската история след Втората световна война, белязан от силен икономически растеж.

New!!: Осигуряване на качеството и Японско икономическо чудо · Виж повече »

Инженер

Инженер (Ingénieur, Engineer) е технически специалист по естествени науки, (в това число химия, физика, биология) и други приложни науки с висше образование.

New!!: Осигуряване на качеството и Инженер · Виж повече »

Български институт за стандартизация

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган по стандартизация в Република България.

New!!: Осигуряване на качеството и Български институт за стандартизация · Виж повече »

Брутен вътрешен продукт

БВП (2012) БВП на човек от населението (2014) Брутният вътрешен продукт (БВП) е икономически термин, който обозначава измерването на общата стойност на стоките (продукти) и услугите, произведени в определена териториална област (обикновено една страна), през определен период (обикновено една година), преди амортизация.

New!!: Осигуряване на качеството и Брутен вътрешен продукт · Виж повече »

Дженерал Илектрик

General Electric (GE) (произнася се Дженерал Илектрик) е американска корпорация, един от най-големите производители в света на различни видове техника – локомотиви, газови турбини, авиационни двигатели, медицинско оборудване и други.

New!!: Осигуряване на качеството и Дженерал Илектрик · Виж повече »

Пренасочва тук:

QA инженер.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »