Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Орган (анатомия)

Index Орган (анатомия)

черният дроб, далакът, аортата, трахеята и други. Органът е биологична структура изградена от тъкани и специализирани клетки изграждащи морфологично обособено структурно цяло за изпълняване на определени функции.

33 отношения: Кръвоносен съд, Класификация на организмите, Клетъчна мембрана, Клетка, Костна система, Покривна система, Полова система, Отделителна система, Образувателна тъкан, Нютон, Нервна система, Сърдечно-съдова система, Световни рекорди на Гинес, Тънко черво, Торфен мъх, Храносмилателна система, Черепномозъчни нерви, Шишарка, Мускулна система, Морфология (биология), Мозъчни вентрикули, Мешести, Имунна система, Животни, Бедрена кост, Водни гъби, Главен мозък, Дихателна система, Еукариоти, Ендокринна система, Епифиза (нервна система), Епидермис (ботаника), Лимфна система.

Кръвоносен съд

Кръвоносните съдове в човешкото тяло са три вида: артерии, вени и капиляри.

New!!: Орган (анатомия) и Кръвоносен съд · Виж повече »

Класификация на организмите

464x464пкс Класификация на организмите или систематика е област в биологията, която описва естествените връзки между различните видове организми и ги класифицира по единен начин.

New!!: Орган (анатомия) и Класификация на организмите · Виж повече »

Клетъчна мембрана

двойния фосфолипиден слой. Полярните жълти глави, отделят сивите хидрофобни опашки от воднистата цитоплазма и от външната среда. Клетъчната мембрана (наричана още „плазмена мембрана“, „цитоплазмена мембрана“, „плазматична мембрана“или „плазмалема“) е биологична мембрана, която отделя вътрешността на клетката от външната обкръжаваща среда.

New!!: Орган (анатомия) и Клетъчна мембрана · Виж повече »

Клетка

гладък ER, (9) митохондрии, (10) вакуола, (11) цитоплазма, (12) лизозома, (13) центриола Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана „най-малката единица на живот“.

New!!: Орган (анатомия) и Клетка · Виж повече »

Костна система

Костната система е част от опорно-двигателния апарат на гръбначните животни (включително човека).

New!!: Орган (анатомия) и Костна система · Виж повече »

Покривна система

Покрѝвната система е система от органи при животните, която покрива почти цялото тяло и го предпазва от външни въздействия.

New!!: Орган (анатомия) и Покривна система · Виж повече »

Полова система

Схематичен разрез на мъжка полова система при човек Половата система (Systema genitalis, Apparatus genitalis) е съвкупност от анатомични органи при различните типове многоклетъчни организми – животни, растения и гъби, които служат за полово размножаване и осигуряват запазването на вида.

New!!: Орган (анатомия) и Полова система · Виж повече »

Отделителна система

Отделителната система (Systema urinarium) извежда от кръвта отпадния продукт урея.

New!!: Орган (анатомия) и Отделителна система · Виж повече »

Образувателна тъкан

Образувателната тъкан, още наречена меристема, е вид растителна тъкан, изградена от разнообразни, недиференцирани клетки, които се намират в онези части, където се наблюдава растеж.

New!!: Орган (анатомия) и Образувателна тъкан · Виж повече »

Нютон

---- Нютонътhttp://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf The International System of Units (символ: N) е единицата за сила от Международната система единици.

New!!: Орган (анатомия) и Нютон · Виж повече »

Нервна система

Нервната система (от латински: Systema nervosum) е високоспециализирана система в телата на животните, която е изградена от най-високо организираната жива материя – нервната тъкан.

New!!: Орган (анатомия) и Нервна система · Виж повече »

Сърдечно-съдова система

Сърдечносъдовата система (systema vasorum) е изградена от кухи тръбести образувания (кръвоносни и лимфни съдове), изпълнени с циркулираща течност (кръв и лимфа), и сърце, което я привежда в движение чрез равномерни движения- систоли и диастоли.

New!!: Орган (анатомия) и Сърдечно-съдова система · Виж повече »

Световни рекорди на Гинес

„Световни рекорди на Гинес “ (Guinness World Records), позната до 2000 г. като „Книгата за рекорди на Гинес“ (The Guinness Book of Records), е годишен справочник, съдържащ колекция международно признати световни рекорди, включвайки както човешки постижения, така и природни крайности.

New!!: Орган (анатомия) и Световни рекорди на Гинес · Виж повече »

Тънко черво

Тънкото черво (intestinum tenue) е част от храносмилателния канал на гръбначните животни включително и на човека.

New!!: Орган (анатомия) и Тънко черво · Виж повече »

Торфен мъх

Торфените мъхове (Sphagnum) са единственият род в клас Sphagnopsida, включващ над 300 вида.

New!!: Орган (анатомия) и Торфен мъх · Виж повече »

Храносмилателна система

Храносмилателната система (Systema digestorium) представлява група от органи, свързани морфологично и функционално в една силно навита храносмилателна тръба.

New!!: Орган (анатомия) и Храносмилателна система · Виж повече »

Черепномозъчни нерви

Черепномозъчните нерви (наричани още „главови нерви“, Nervi craniales) излизат директно от мозъчния ствол на главния мозък (с изключение на първите два нерва – обонятелният и зрителният).

New!!: Орган (анатомия) и Черепномозъчни нерви · Виж повече »

Шишарка

Шишарка (strobilus) е орган на растенията от клас Pinophyta (иглолистни), който съдържа репродуктивни структури.

New!!: Орган (анатомия) и Шишарка · Виж повече »

Мускулна система

Мускулната система е анатомична система от мускули, позволяваща на организмите да се движат.

New!!: Орган (анатомия) и Мускулна система · Виж повече »

Морфология (биология)

Морфологията (от гръцки: μορφή – „форма“ и λόγος – „слово“, „наука“) е общобиологична наука, която изучава строежа на биологичните системи на ниво клетка (цитоморфология), тъкан (хистоморфология) и организъм (анатомия).

New!!: Орган (анатомия) и Морфология (биология) · Виж повече »

Мозъчни вентрикули

Мозъчен вентрикул (мозъчна вентрикула, мозъчно стомахче) е кухина изпълнена с гръбначно-мозъчна течност, част от структурна комуникационна система в главния мозък, свързана с транспорт и обмен на хранителни вещества, имунологичната и механична защита и метаболитната хомеостаза на мозъка.

New!!: Орган (анатомия) и Мозъчни вентрикули · Виж повече »

Мешести

Мешестите (Cnidaria) са тип безгръбначни животни, чието тяло е съставено от два пласта, между които има безструктурно пихтиесто вещество, наречено мезоглея.

New!!: Орган (анатомия) и Мешести · Виж повече »

Имунна система

антраксна бактерия (в оранжево) Имунната система е съвкупност от множество биологични структури и процеси в организма, предпазващи го от болести.

New!!: Орган (анатомия) и Имунна система · Виж повече »

Животни

Животните (Animalia) са организирани живи същества, притежаващи сетивност и способност за волеви движения и размножаване.

New!!: Орган (анатомия) и Животни · Виж повече »

Бедрена кост

Бедрена кост (femur, os femoris, нарича се често Фемур) е най-дългата и най-силна тръбеста кост в скелета на животните.

New!!: Орган (анатомия) и Бедрена кост · Виж повече »

Водни гъби

Водните гъби (Porifera) са тип животни, които обитават предимно дъното на топлите и солени морета и са едни от най-просто устроените многоклетъчни.

New!!: Орган (анатомия) и Водни гъби · Виж повече »

Главен мозък

1. Полукълбо на главния мозък (Краен мозък)2. Таламус (Междинен мозък)3. Хипоталамус (Междинен мозък)4. Среден мозък5. Варолиев мост6. Малък мозък7. Продълговат мозък8. Гръбначен мозък Главният мозък (cerebrum, ἐγκέφαλος) е главният и най-сложно устроен орган на централната нервна система при хордовите животни като при черепните се намира изцяло в черепната кутия.

New!!: Орган (анатомия) и Главен мозък · Виж повече »

Дихателна система

Дихателна система (Systema respiratorium) е биологична система, съставена от специализирани дихателни органи и образувания използвани от организмите в процеса на дишане.

New!!: Орган (анатомия) и Дихателна система · Виж повече »

Еукариоти

Еукариотите (Eukaryota) са биологична империя организми, чиито клетки притежават ядро, където е събран генетичният материал.

New!!: Орган (анатомия) и Еукариоти · Виж повече »

Ендокринна система

Ендокринната система е съставена от жлези с вътрешна секреция, които се намират в различни части на човешкия организъм.

New!!: Орган (анатомия) и Ендокринна система · Виж повече »

Епифиза (нервна система)

Епифизата, наричана още пинеална жлеза (corpus pineale).

New!!: Орган (анатомия) и Епифиза (нервна система) · Виж повече »

Епидермис (ботаника)

Епидермисът е най-външната еднослойна група от клетки, покриващи едно растение, особено листата и младите тъкани на едно васкуларно растение, вкл.

New!!: Орган (анатомия) и Епидермис (ботаника) · Виж повече »

Лимфна система

Лимфната система (systema lymphaticum) е част от съдовата система при бозайниците, допълваща сърдечно-съдовата система.

New!!: Орган (анатомия) и Лимфна система · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »