Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Общуване

Index Общуване

Общуването (или комуникация) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация.

17 отношения: Поща, Организъм, Асинхронна комуникация, Несловесно общуване, Рисунка, Синхронна комуникация, Телекомуникация, Телекомуникации, Човек, Морфология (езикознание), Мобилни комуникации, Изкуствен език, Илюстрация, Интернет, Знак, Езиков знак, Езиково семейство.

Поща

Пощата е система за предаване на информация и предмети, при която писмени документи и малки пакети се пренасят от едно място на друго.

New!!: Общуване и Поща · Виж повече »

Организъм

В биологията организмът (Gaeabionta, Biota, Vitae, Eobionti или Bionta) е съвкупност от съгласувани системи от органи.

New!!: Общуване и Организъм · Виж повече »

Асинхронна комуникация

Асинхронната комуникация е двупосочна комуникация, по време на която има забавяне между изпращането и получаването на съобщенията.

New!!: Общуване и Асинхронна комуникация · Виж повече »

Несловесно общуване

Несловесното общуване, наричано още невербална комуникация между хората, е комуникация чрез изпращане и получаване на думи без думи.

New!!: Общуване и Несловесно общуване · Виж повече »

Рисунка

Рисунката е изображение направено върху плоска повърхност (хартия, картон, плат, стена и други) с помощта на рисувателен материал.

New!!: Общуване и Рисунка · Виж повече »

Синхронна комуникация

Всички форми на словесно и несловесно синхронно разменяне на информация между двама или повече участника, намиращи се в сходни и несходни условия на средата.

New!!: Общуване и Синхронна комуникация · Виж повече »

Телекомуникация

Телекомуникация или далекосъобщения е обмен на съобщения на значими разстояния с цел комуникация.

New!!: Общуване и Телекомуникация · Виж повече »

Телекомуникации

#пренасочване Телекомуникация.

New!!: Общуване и Телекомуникации · Виж повече »

Човек

женски (вдясно) от Тайланд Човекът е единственият жив представител на триб Hominini.

New!!: Общуване и Човек · Виж повече »

Морфология (езикознание)

Морфологията (от гръцки морфе - форма, логос - наука) като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите - техния строеж и значение.

New!!: Общуване и Морфология (езикознание) · Виж повече »

Мобилни комуникации

Мобилните комуникации (мобилна телефония) e използването на телекомуникации в мобилните телефонни мрежи.

New!!: Общуване и Мобилни комуникации · Виж повече »

Изкуствен език

Изкуственият език (наричан още конструиран (построен, съграден) език) е специален език, чиято фонология, граматика и лексика е съзнателно създадена за изпълнението на определени цели, а не се е развила по естествен път.

New!!: Общуване и Изкуствен език · Виж повече »

Илюстрация

Илюстрация е изображение, което придружава и обяснява даден текст.

New!!: Общуване и Илюстрация · Виж повече »

Интернет

Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет (от англ. net, мрежа), е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят.

New!!: Общуване и Интернет · Виж повече »

Знак

Знак в най-общия смисъл на тази дума е нещо, което с присъствието си говори за съществуването на друго нещо.

New!!: Общуване и Знак · Виж повече »

Езиков знак

Езиковият знак, това са думите и други значещи елементи в езика, които според модела на Сосюр, произвеждат зачения на принципа означаващо и означаемо, където означаващото е фонетичният сегмент (тоест например думата, мoрфемата), а означаемото е идеационният елемент.

New!!: Общуване и Езиков знак · Виж повече »

Езиково семейство

Езиково семейство се нарича съвкупност от езици, свързани с общия си произход от един праезик, което обуславя наличието на известни сходства в речниковия запас и граматиката на тези езици.

New!!: Общуване и Езиково семейство · Виж повече »

Пренасочва тук:

Теория на комуникация, Теория на комуникацията, Комуникативно събитие, Комуникации, Комуникация, Ефективна комуникация.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »