Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Нютон

Index Нютон

---- Нютонътhttp://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf The International System of Units (символ: N) е единицата за сила от Международната система единици.

11 отношения: Кило-, Килограм-сила, Представки SI, Нютон-метър, Тегло, Метър в секунда, Мега-, Международна система единици, Исак Нютон, Закони на Нютон, Земно ускорение.

Кило-

кило- (χίλιοι – хиляда) е десетична представка от система SI въведена през 1795 г. Означава се с k и означава умножение с 103 (1 000, хиляда).

New!!: Нютон и Кило- · Виж повече »

Килограм-сила

Килограм-сила (kgf) е стара единица за измерване на сила, равна на силата на тежестта на тяло с маса 1 kg при стандартно земно ускорение.

New!!: Нютон и Килограм-сила · Виж повече »

Представки SI

За да се избегне неудобството при боравене с много големи и много малки числени стойности на величините, измервани с единиците SI, в рамките на международната система се използват също техни десетични кратни и дробни единици.

New!!: Нютон и Представки SI · Виж повече »

Нютон-метър

Моментът на силата F спрямо точка О е равен на F.b; пунктирът е линията на действие на силата. Нютон-метър (означение N·m) е единица за измерване на момента на силата в Международната система единици (SI).

New!!: Нютон и Нютон-метър · Виж повече »

Тегло

Теглото се дефинира от физиката като силата на тежестта (гравитационната сила съгласно закона за всеобщото привличане), упражнявана върху тяло с маса m намиращо се в дадено гравитационно поле.

New!!: Нютон и Тегло · Виж повече »

Метър в секунда

Метър за секунда (означение: m/s или m.s-1) (казва се също метър в секунда) е производна единица за измерване на скорост в системата SI.

New!!: Нютон и Метър в секунда · Виж повече »

Мега-

мега- (μέγας - голям) е десетична представка от система SI въведена през 1960 г. Означава се с M и означава умножение с 106 (1 000 000, един милион).

New!!: Нютон и Мега- · Виж повече »

Международна система единици

Схема на седемте основни единици на SI – келвин, секунда, метър, килограм, кандела, мол и ампер – и зависимостите между техните дефиниции. Секундата, келвинът и килограмът са дефинирани независимо от останалите единици. Дефиницията за метър използва секунди, а дефинициите на останалите основни единици използват повече от една друга основна единица. Международната система единици (международно означение SI, Système international d'unités) е съвременната форма на метричната система и е най-широко използваната система единици както в науката, така и в стопанството и техниката.

New!!: Нютон и Международна система единици · Виж повече »

Исак Нютон

Исак Нютон (Isaac Newton, на английски се произнася като Айзък Нютън) е английски физик, математик, астроном, философ, алхимик и богослов.

New!!: Нютон и Исак Нютон · Виж повече »

Закони на Нютон

Законите на Нютон са закони на класическата механика, които позволяват да се запишат уравненията на движение за всяка механична система.

New!!: Нютон и Закони на Нютон · Виж повече »

Земно ускорение

Градиент на гравитационното поле на АнтарктидаЗемно ускорение (наречено още гравитационно ускорение или ускорение при свободно падане и означавано с буквата g) се отнася до гравитационната сила на привличане, която изпитват всички тела в близост до земната повърхност.

New!!: Нютон и Земно ускорение · Виж повече »

Пренасочва тук:

KN, Нютон (единица).

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »