Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Нулев закон на термодинамиката

Нулевият закон на термодинамиката е физичен принцип, утвърждаващ, че в изолирана система в крайна сметка винаги се достига до термодинамично равновесие като при това всички части на системата са с една и съща температура.

3 отношения: Първи закон на термодинамиката, Трети закон на термодинамиката, Втори закон на термодинамиката.

Първи закон на термодинамиката

Първият закон на термодинамиката е единият от двата основни закони на термодинамиката и се отнася до съхраняване на енергията.

New!!: Нулев закон на термодинамиката и Първи закон на термодинамиката · Виж повече »

Трети закон на термодинамиката

Трети закон на термодинамиката (Теорема на Нернст) гласи, че ентропията на всяка система се стреми към нула, когато температурата клони към нула, при определени други условия, като постоянен обем или налягане.

New!!: Нулев закон на термодинамиката и Трети закон на термодинамиката · Виж повече »

Втори закон на термодинамиката

Вторият закон на термодинамиката, наричан и "Закон за ентропията" е един от основните принципи в термодинамиката, според който ентропията на затворена система, която не се намира в равновесие, нараства с времето, като достига максималната си стойност при достигане на равновесие.

New!!: Нулев закон на термодинамиката и Втори закон на термодинамиката · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »