Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Нуклеотид

Index Нуклеотид

Нуклеотидът е органична молекула, състояща се от азотсъдържащо хетероциклично производно (обикновено на пурина или пиримидина), означавани често като "азотна база", монозахариден остатък (обикновено на пентозите дезоксирибоза в ДНК или рибоза в РНК), и фосфатна или полифосфатна група.

13 отношения: Аденин, Аденозинтрифосфат, Нуклид, РНК, Тимин, Урацил, Хромозома, Цитозин, Международен съюз за чиста и приложна химия, Гуанин, Ген, Генетика, ДНК.

Аденин

Аденинът (6-аминопурин, C5H3N4NH2) е бяла кристална пуринова база.

New!!: Нуклеотид и Аденин · Виж повече »

Аденозинтрифосфат

Аденозинтрифосфорната киселина (аденозинтрифосфат или АТФ, англ. ATP) представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки.

New!!: Нуклеотид и Аденозинтрифосфат · Виж повече »

Нуклид

Нуклид (от латински „nucleus“ — „ядро“) в химията и ядрената физика се определя като ядрото на даден атом, зададено посредством броя на съдържащите се в него протони и неутрони.

New!!: Нуклеотид и Нуклид · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Нуклеотид и РНК · Виж повече »

Тимин

Структурна формула на Тимина. Тиминът е една от четирите азотни бази участваща в състава на ДНК.

New!!: Нуклеотид и Тимин · Виж повече »

Урацил

Урацилът е една от четирите нуклеотидни бази на РНК и също така заместител на тимина при ДНК.

New!!: Нуклеотид и Урацил · Виж повече »

Хромозома

Метафазни хромозоми при човек. Хромозомите представляват плътни компактни структури, които се образуват при крайна степен на спирализация на хроматина.

New!!: Нуклеотид и Хромозома · Виж повече »

Цитозин

Цитозинът (C) е една от четирите бази участващи в изграждането на нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

New!!: Нуклеотид и Цитозин · Виж повече »

Международен съюз за чиста и приложна химия

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - Международен съюз за чиста и приложна химия) е международна неправителствена организация, подпомагаща прогреса в областта на химията.

New!!: Нуклеотид и Международен съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Гуанин

Гуанинът (G) е една от четирите нуклеотидни бази изграждащи нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

New!!: Нуклеотид и Гуанин · Виж повече »

Ген

Генът е участък от дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) с определена нуклеотидна последователност, която носи информация за изграждането на една или повече полипептидни вериги (ППВ) (протеин, белтък).

New!!: Нуклеотид и Ген · Виж повече »

Генетика

белтъците. Генетика (от гръцки гено γεννώ – раждам) е наука за гените, наследствеността и изменчивостта на организмите.

New!!: Нуклеотид и Генетика · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Нуклеотид и ДНК · Виж повече »

Пренасочва тук:

Нуклеотиди.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »