Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Нуклеозид

Index Нуклеозид

Нуклеозидите са гликозиламини съдържащи азотна база (често наричана за краткост база) свързани с рибоза или дезоксирибоза посредством бета-гликозидна връзка.

16 отношения: Аденин, Аденозин, РНК, Тимидин, Тимин, Урацил, Уридин, Цитидин, Цитозин, Гуанин, Гуанозин, ДНК, Дезоксицитидин, Дезоксиаденозин, Дезоксигуанозин, 5-Метилуридин.

Аденин

Аденинът (6-аминопурин, C5H3N4NH2) е бяла кристална пуринова база.

New!!: Нуклеозид и Аденин · Виж повече »

Аденозин

Адениозинът е пуринов нуклеозид изграден от нуклеотидната база аденин свързан за монозахарида рибоза (рибофураноза) посредством β-N9-гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Аденозин · Виж повече »

РНК

#пренасочване Рибонуклеинова киселина.

New!!: Нуклеозид и РНК · Виж повече »

Тимидин

Тимидинът (по-точно, дезокситимидин, също дезоксириботимидин или тимин дезоксририбозид) е химическо съединение, производно на пиримидиновата нуклеотидна база тимин и пентозата дезоксирибоза свързани чрез гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Тимидин · Виж повече »

Тимин

Структурна формула на Тимина. Тиминът е една от четирите азотни бази участваща в състава на ДНК.

New!!: Нуклеозид и Тимин · Виж повече »

Урацил

Урацилът е една от четирите нуклеотидни бази на РНК и също така заместител на тимина при ДНК.

New!!: Нуклеозид и Урацил · Виж повече »

Уридин

Уридинът е нуклеозид получен от свързването на пиримидиновата нуклеотидна база урацил с монозахарида рибоза (рибофураноза) чрез β-N1-гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Уридин · Виж повече »

Цитидин

Цитидинът е нуклеозид получен при свързването на нуклеотидната база цитозин с монозахарида рибоза посредством β-N1-гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Цитидин · Виж повече »

Цитозин

Цитозинът (C) е една от четирите бази участващи в изграждането на нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

New!!: Нуклеозид и Цитозин · Виж повече »

Гуанин

Гуанинът (G) е една от четирите нуклеотидни бази изграждащи нуклеиновите киселини ДНК и РНК.

New!!: Нуклеозид и Гуанин · Виж повече »

Гуанозин

Гуанозинът представлява пуриновата нуклеотидна база гуанин свързан с рибоза (рибофураноза) чрез β-N9-гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Гуанозин · Виж повече »

ДНК

#пренасочване Дезоксирибонуклеинова киселина.

New!!: Нуклеозид и ДНК · Виж повече »

Дезоксицитидин

Дезоксицитидинът е дезоксинуклеотид, получен от пиримидиновата нуклеотидна база цитозин свъзвана с пентозата дезоксирибоза чрез гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Дезоксицитидин · Виж повече »

Дезоксиаденозин

Дезоксиаденозинът е дезоксирибонуклеотид.

New!!: Нуклеозид и Дезоксиаденозин · Виж повече »

Дезоксигуанозин

Дезоксигуанозинът е пуринов нуклеозид, изграден от монозахарида дезоксирибоза и нуклеотидната база гуанин, свързани чрез гликозидна връзка.

New!!: Нуклеозид и Дезоксигуанозин · Виж повече »

5-Метилуридин

5-Метилуридинът известен още и като риботимидин е пиримидинов нуклеозид получен от свързването на нуклеотидната база тимин с монозахарида рибоза.

New!!: Нуклеозид и 5-Метилуридин · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »