Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Нотен запис

Index Нотен запис

Нотният запис (музикалната нотация) е система, използвана да визуализира фонетично представяната музика чрез използването на писмени знаци, включително древни или съвременни музикални символи.

43 отношения: Пауза (музика), Портато, Петолиние, Осмина нота, Ачакатура, Артикулация (музика), Арматура (музика), Агогика, Аколада (музика), Алтерация, Апликатура, Научна система за означение на музикални тонове, Ноти, Нотен ключ, Невма, Ритъм, Стакато, Средновековие, Трилер, Тремоло, Такт (музика), Темпо, Тенуто, Форшлаг, Фонетика, Четвърт тон, Музикален стил, Музикален тон, Музикален инструмент, Музикален интервал, Мордент, Модулация (музика), Мелизъм, Интонация (музика), Брайлова азбука, Басо континуо, Групето, Глисандо, Двеста петдесет и шестина нота, Динамика (музика), Допълнителна линия (музика), Ефект педали, Лад.

Пауза (музика)

Пауза в музиката се нарича периодът на мълчание или тишина, който разграничава отделните звукови периоди (особено между отделни части от произведението).

New!!: Нотен запис и Пауза (музика) · Виж повече »

Портато

Порта̀то (portato от portare – „нося“) вид музикална артикулация,която се характеризира с леко, едва забележимо прекъсване при изпълнението на тоновете в даден нотен пасаж.

New!!: Нотен запис и Портато · Виж повече »

Петолиние

Петолинието е музикален термин.

New!!: Нотен запис и Петолиние · Виж повече »

Осмина нота

Фигура 1. Осмина нота с дръжка, сочеща нагоре; осмина нота с дръжка, сочеща надолу; осмина пауза Фигура 2. Група от 4 свързани осмини ноти Осмина нота в музиката е нота, изпълнявана за една осма от продължителността на една цяла нота, както показва и името.

New!!: Нотен запис и Осмина нота · Виж повече »

Ачакатура

Нотирана ачакатура Ачакату̀ра (Acciaccatura, от acciaccare - сблъсквам) е музикално украшение, използвано предимно през 18 век от клавесинистите и органистите, с което се подчертава акцента в даден нотен пасаж.

New!!: Нотен запис и Ачакатура · Виж повече »

Артикулация (музика)

Артикула̀ция (articulatio - разчленено) при говора и дейността на говорните органи, при произнасяне на звук, учленяване.

New!!: Нотен запис и Артикулация (музика) · Виж повече »

Арматура (музика)

В музиката терминът арматура се използва за да обозначи един от начините на употреба на знаците за алтерация – диез и бемол.

New!!: Нотен запис и Арматура (музика) · Виж повече »

Агогика

Агогика (от гръцки - αγωγικός - отнасяне) е понятие в музиката, което обозначава промяната във водещото темпо на музикалното произведение - от бързо към по-бавно или обратното.

New!!: Нотен запис и Агогика · Виж повече »

Аколада (музика)

Аколада (от френски accolade - прегръдка), е основен знак при музикалната нотация.

New!!: Нотен запис и Аколада (музика) · Виж повече »

Алтерация

Алтерация (altero, „променям”) е музикален термин, който означава повишаване или понижаване на основното значение на музикалния тон с определена височина.

New!!: Нотен запис и Алтерация · Виж повече »

Апликатура

В музиката апликатура, или още пръстовка, е изборът кои точно пръсти и позиции на ръката да се използват, когато се свири на даден музикален инструмент.

New!!: Нотен запис и Апликатура · Виж повече »

Научна система за означение на музикални тонове

Научната система за означение на музикални тонове е метод за означение на тонове в музиката.

New!!: Нотен запис и Научна система за означение на музикални тонове · Виж повече »

Ноти

#пренасочване Нота (музика).

New!!: Нотен запис и Ноти · Виж повече »

Нотен ключ

Нотният ключ (или музикален ключ) е музикален символ разположен при нотация върху петолинието, който позволява да се определи музикалният тон на нотите, като фиксира положението на дадена нота, спрямо която се разполагат останалите ноти.

New!!: Нотен запис и Нотен ключ · Виж повече »

Невма

Невма, мн.

New!!: Нотен запис и Невма · Виж повече »

Ритъм

мини Ритъм (гръцки език: ῥυθμός – rhythmos, „всяка измерима последователност или движение, симетрия“) е вариация в дължината и акцента на серия от звуци или събития.

New!!: Нотен запис и Ритъм · Виж повече »

Стакато

Стакато. Стакато (staccato – прекъснат, отрязан), е музикален термин при артикулацията.

New!!: Нотен запис и Стакато · Виж повече »

Средновековие

Средновековие, или Средни векове, е средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време.

New!!: Нотен запис и Средновековие · Виж повече »

Трилер

Нотация на трилераТрилер (на италиански trialle – треперя, през немски) е музикален мелизъм, един от най-често използваните в практиката.

New!!: Нотен запис и Трилер · Виж повече »

Тремоло

Тремоло (от италиански - tremolo треперейки) е музикална техника при изпълнение на струнен инструмент, която се изразява в бързото повторение на един музикален тон.

New!!: Нотен запис и Тремоло · Виж повече »

Такт (музика)

Такт в музиката е дефинирана от определен брой времена част от музикална композиция.

New!!: Нотен запис и Такт (музика) · Виж повече »

Темпо

Темпо – (Tempo – време) – основен термин в музиката.

New!!: Нотен запис и Темпо · Виж повече »

Тенуто

Знак ''тенуто'' над отделна нота Тену̀то (tenuto — минало причастие на глагола tenere — държа, задържам) е музикален термин, свързан с артикулацията.

New!!: Нотен запис и Тенуто · Виж повече »

Форшлаг

Форшлагът е вид мелизъм - мелодично преди стойността на основната нота.

New!!: Нотен запис и Форшлаг · Виж повече »

Фонетика

Фонетиката е наука (дял от лингвистиката), която изучава звука, неговия строй и системата на човешкия език, както и звуковите промени в думите.

New!!: Нотен запис и Фонетика · Виж повече »

Четвърт тон

Фундаментален „мажорен“ акорд Четвърт тон е музикален тон, отстоящ между и на еквивалентни интервали от два последователни полутона на хроматична скала.

New!!: Нотен запис и Четвърт тон · Виж повече »

Музикален стил

Музикален стил е понятие, отнасящо се до образната система от изразни средства, обуславящи идейното съдържание на едно музикално произведение и отразяващи неговите естетически възгледи.

New!!: Нотен запис и Музикален стил · Виж повече »

Музикален тон

Музикалният тон е звук с постоянна честота.

New!!: Нотен запис и Музикален тон · Виж повече »

Музикален инструмент

Музикалният инструмент е устройство, специално създадено или пригодено да произвежда музикални тонове, необходими за възпроизвеждането на музика.

New!!: Нотен запис и Музикален инструмент · Виж повече »

Музикален интервал

Интервал най-общо се нарича съотношението между височините на два музикални тона.

New!!: Нотен запис и Музикален интервал · Виж повече »

Мордент

Мордент (mordente – „хапя“, „кълва“) e музикален мелизъм.

New!!: Нотен запис и Мордент · Виж повече »

Модулация (музика)

Модулация (от латински modulatio – измерване) е музикален термин, с който се обозначава преминаването от една към друга тоналност в рамките на едно музикално произведение, част от изразните средства на музикалната композиция.

New!!: Нотен запис и Модулация (музика) · Виж повече »

Мелизъм

Мелизъм (през френски mélisme от гръцки μέλος – мелодия, песен).

New!!: Нотен запис и Мелизъм · Виж повече »

Интонация (музика)

Интонация е ядрото на музикалната изразност, обхващащо всички елементи на цялото, което се проявява при определени условия.

New!!: Нотен запис и Интонация (музика) · Виж повече »

Брайлова азбука

Брайлова азбука се нарича тактилна система за писане и четене, използвана от слепите и слабовиждащите хора по света.

New!!: Нотен запис и Брайлова азбука · Виж повече »

Басо континуо

Басо континуо (на италиански basso continuo – продължителен бас) особен маниер на записване на музикален акомпанимент, характерен най-вече за барока.

New!!: Нотен запис и Басо континуо · Виж повече »

Групето

Групето (gruppetto, френски doublé, немски Doppelschlag) е вид мелизъм, който представлява последователното изпълнение на мордент и пресечен мордент, изключително легато.

New!!: Нотен запис и Групето · Виж повече »

Глисандо

Глиса̀ндо (glissando, термин образуван от фр. глагол glisser-плъзгам) особен начин на изпълнение — преходът между два тона леко се забавя, при което се проявява леко, изразително плъзгане на височината от единия тон към другия.

New!!: Нотен запис и Глисандо · Виж повече »

Двеста петдесет и шестина нота

Двеста петдесет и шестина нота в музиката е нота, чието времетраене представлява 1/256 от това на цялата нота или колкото половин сто двадесет и осмина нота.

New!!: Нотен запис и Двеста петдесет и шестина нота · Виж повече »

Динамика (музика)

Динамика (от гръцки δύναμις – сила) е музикален термин, който обозначава силата на звука, с който трябва да бъдат изпълнени определени части от музикалното произведение.

New!!: Нотен запис и Динамика (музика) · Виж повече »

Допълнителна линия (музика)

знаци за октавово пренасяне. Допълнителна линия в музиката, срещана още като помощна линия, е линия под или над петолинието, изписвана при нужда от обозначаване на тонове, които са извън неговия обхват.

New!!: Нотен запис и Допълнителна линия (музика) · Виж повече »

Ефект педали

Ефект педали (или Джаз кутии (Stomp box)) са ефект елементи.

New!!: Нотен запис и Ефект педали · Виж повече »

Лад

Лад е система от група тонове, поставени в определено съотношение, в резултат на което някои са придобили вид на устойчиви, а други на неустойчиви.

New!!: Нотен запис и Лад · Виж повече »

Пренасочва тук:

Музикална нотация.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »