Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

НАД

НАД е съкратеното наименование на коензима Никотинамидадениндинуклеотид.

11 отношения: CAS регистрационен номер, Плътност, НАДФ, Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия, Разтворимост, Температура на топене, Температура на кипене, ФАД, Фаза, Химическа формула, Моларна маса.

CAS регистрационен номер

CAS номер (англ. CAS registry number, CAS number, CAS RNs, CAS #) е уникален идентификационен номер на химични съединения, полимери, биологически последователности от нуклеотиди или аминокиселини, смеси и сплави, внесени в регистъра на Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society).

New!!: НАД и CAS регистрационен номер · Виж повече »

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: НАД и Плътност · Виж повече »

НАДФ

Никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфатът, (съкратено НАДФ+) е коензим използван в редица анаболитни и катаболитни процеси както в растителните така и в животинските клетки.

New!!: НАД и НАДФ · Виж повече »

Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия

Номенклатурата на IUPAC (IUPAC nomenclature) е система за именуване на химическите съединения и въобще за описание на химическото познание.

New!!: НАД и Номенклатура на Международния съюз за чиста и приложна химия · Виж повече »

Разтворимост

Разтворимостта на едно вещество (газ, течност, кристали) показва какво количество от веществото се разтваря в даден разтворител (най-често течност).

New!!: НАД и Разтворимост · Виж повече »

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние.

New!!: НАД и Температура на топене · Виж повече »

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността.

New!!: НАД и Температура на кипене · Виж повече »

ФАД

В биохимията, флавин-аденин-динуклеотидът (ФАД) е редокс кофактор участващ в множество важни за метаболизма реакции.

New!!: НАД и ФАД · Виж повече »

Фаза

Фаза (в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система, разделена от другите хомогенни части на системата чрез гранична повърхност.

New!!: НАД и Фаза · Виж повече »

Химическа формула

#пренасочване Химична формула.

New!!: НАД и Химическа формула · Виж повече »

Моларна маса

Моларна (или молна) маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество.

New!!: НАД и Моларна маса · Виж повече »

Пренасочва тук:

Никотинамид аденин динуклеотид.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »