Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Място на учленение на съгласните

Index Място на учленение на съгласните

Мястото на учленѐние (артикулация) на съгласните звукове се обуславя от допирната точка в гласовия тракт, където дейният учленител (обикновено част от езика) и неподвижният (обикновено части от зъбите, венците или горното небце) влизат във взаимодействие.

16 отношения: Относително учленение на звуковете, Начин на учленение на съгласните, Надгръклянникова съгласна, Небна съгласна, Сомалийски език, Устнена съгласна, Мъжечна съгласна, Мъжечно-надгръклянникова съгласна, Междузъбна съгласна, Зъбна съгласна, Заднонебна съгласна, Венечна съгласна, Глътъчна съгласна, Гласилкова съгласна, Гласни струни, Двубърнена съгласна.

Относително учленение на звуковете

Във фонетиката и фонологията, начинът и мястото на учленение на звукове от речта могат да бъдат уточнени с известна относителност.

New!!: Място на учленение на съгласните и Относително учленение на звуковете · Виж повече »

Начин на учленение на съгласните

Начинът на учленѐние (на артикулация) на съгласните звукове описва начина, по който езикът, устните, челюстта и останалите участващи в образуване на звукове органи взаимодействат.

New!!: Място на учленение на съгласните и Начин на учленение на съгласните · Виж повече »

Надгръклянникова съгласна

Надгръкля̀нниковите съгласни представляват вид съгласни звукове на речта, чието учленение (артикулация) се извършва като до надгръклянника (epiglottis) в човешкото гърло се допират пирамидно-надгръклянниковите (ариепиглоталните) гънки plica aryepiglottica.

New!!: Място на учленение на съгласните и Надгръклянникова съгласна · Виж повече »

Небна съгласна

Небните съгласни (палатални) представляват съгласни звукове, чието учленение се извършва като средната част на езика се доближи или допре до твърдото предно небце (лат.: palatum).

New!!: Място на учленение на съгласните и Небна съгласна · Виж повече »

Сомалийски език

Сомалийският език е кушитски език, говорен от около 10—15 000 000 души в Сомалия, Етиопия, Кения, Джибути, Йемен и Етиопия.

New!!: Място на учленение на съгласните и Сомалийски език · Виж повече »

Устнена съгласна

Устнени съгласни (лабиални консонанти) са съгласни, при които едната или и двете устни участват в учлененяването.

New!!: Място на учленение на съгласните и Устнена съгласна · Виж повече »

Мъжечна съгласна

Мъ̀жечните съгласни се учленяват посредством задната част на езика, поставена срещу или близо до мъжѐца (по-назад в устната кухина отколкото заднонебните).

New!!: Място на учленение на съгласните и Мъжечна съгласна · Виж повече »

Мъжечно-надгръклянникова съгласна

Мъжечно-надгръклянниковите съгласни представляват двойно учленени съгласни звукове, плод на едновременно допиране задната част (корена) на езика до мъжеца и допиране ариепиглоталните гънки до надгръклянника.

New!!: Място на учленение на съгласните и Мъжечно-надгръклянникова съгласна · Виж повече »

Междузъбна съгласна

Междузъбните съгласни звукове се създават чрез поставяне връхчето на езика между предните горни и долни зъби.

New!!: Място на учленение на съгласните и Междузъбна съгласна · Виж повече »

Зъбна съгласна

Зъ̀бните (дентални) съгласни представляват съгласен звук, чието учленение протича при допир между предната част на езика (според съответната му част – върхови, плоскоезични, подвърхови) и горния ред зъби (and и други).

New!!: Място на учленение на съгласните и Зъбна съгласна · Виж повече »

Заднонебна съгласна

Заднонебните съгласни, известни още като „веларни“ (лат.: velum - „завеса“), се звукоучленяват като задната част от средата на езика се приближи до задното меко небце (велум).

New!!: Място на учленение на съгласните и Заднонебна съгласна · Виж повече »

Венечна съгласна

Венѐчните (алвеолни) съгласни се учленяват, поставяйки езика срещу (или близо до) венците.

New!!: Място на учленение на съгласните и Венечна съгласна · Виж повече »

Глътъчна съгласна

Глъ̀тъчната съгласна (или фарингална) представлява вид съгласен звук на речта, който се създава предимно от глътката (гълтача) лат.: pharynx в човешкото гърло.

New!!: Място на учленение на съгласните и Глътъчна съгласна · Виж повече »

Гласилкова съгласна

Гласѝлковите съгласни (глотални) представляват съгласни звукове, чието учленение се извършва посредством гласните струни (гласилки) или glottis в човешкия гръклян (ларинкс).

New!!: Място на учленение на съгласните и Гласилкова съгласна · Виж повече »

Гласни струни

Гласните струни, наричани още гласни връзки или гласилки, представляват двойка мускулни образувания, съставени от лигавична тъкан и разположени напреки на ларинкса, посредством които се осъществява говоренето, пеенето и възпроизвеждането на различни звуци.

New!!: Място на учленение на съгласните и Гласни струни · Виж повече »

Двубърнена съгласна

#пренасочване Билабиална съгласна.

New!!: Място на учленение на съгласните и Двубърнена съгласна · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »