Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Морфология (езикознание)

Index Морфология (езикознание)

Морфологията (от гръцки морфе - форма, логос - наука) като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите - техния строеж и значение.

14 отношения: Прилагателно име, Предлог, Род (граматика), Съюз (част на речта), Съществително име, Частица, Числително име, Число (граматика), Морфема, Местоимение, Междуметие, Време (граматика), Глагол, Език (лингвистика).

Прилагателно име

Прилагателното име, наричано понякога за краткост само прилагателно, е част на речта, която означава признак, качество или свойство на предметите и обикновено функционира като определение на някое съществително име.

New!!: Морфология (езикознание) и Прилагателно име · Виж повече »

Предлог

Предлогът е неизменяема, несамостоятелна част на речта, която стои пред граматическо име (съществително, прилагателно, числително или местоимение) и изразява синтактичната му зависимост.

New!!: Морфология (езикознание) и Предлог · Виж повече »

Род (граматика)

Родът е граматическа категория на имената в някои езици.

New!!: Морфология (езикознание) и Род (граматика) · Виж повече »

Съюз (част на речта)

Съюзът е част на речта, която свързва синтактични единици.

New!!: Морфология (езикознание) и Съюз (част на речта) · Виж повече »

Съществително име

Съществителното име, наричано понякога за краткост само съществително, а също и субстантив, е част на речта, която означава конкретни или абстрактни понятия.

New!!: Морфология (езикознание) и Съществително име · Виж повече »

Частица

Частицата е част на речта, която внася промяна в значението на изречението или служи за образуване на нови думи или форми на думиПашов, П. (2005), Българска граматика.

New!!: Морфология (езикознание) и Частица · Виж повече »

Числително име

Числителното име е изменяема част на речта, която определя броя или реда на предметите.

New!!: Морфология (езикознание) и Числително име · Виж повече »

Число (граматика)

В лингвистиката числото е граматическа категория, която е присъща на съществителните, прилагателните, местоименията, числителните имена и глаголите.

New!!: Морфология (езикознание) и Число (граматика) · Виж повече »

Морфема

Морфемата (от гр. Μορφήμ – „форма“ (в смисъл на оформям, давам значение)) е най-малката смислова единица в езика.

New!!: Морфология (езикознание) и Морфема · Виж повече »

Местоимение

Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име (съществително, прилагателно или числително).

New!!: Морфология (езикознание) и Местоимение · Виж повече »

Междуметие

Междуметието е част на речта, която изразява чувства или волеизявления (искане, заповед), или наподобява (звукоподражава) природни и животински, както и резултат от производствена дейност звуци, шумове и гласове.

New!!: Морфология (езикознание) и Междуметие · Виж повече »

Време (граматика)

Време e морфологична категория, която изразява отношението на действието, изразено чрез глагола, към момента на изказването.

New!!: Морфология (езикознание) и Време (граматика) · Виж повече »

Глагол

Глаголът е част на речта, която означава действие или състояние на лице или предмет като процес във времето.

New!!: Морфология (езикознание) и Глагол · Виж повече »

Език (лингвистика)

Езѝкът е система от знаци за кодиране и декодиране на информация.

New!!: Морфология (езикознание) и Език (лингвистика) · Виж повече »

Пренасочва тук:

Съвременен български език. Морфология.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »