Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Морфологични признаци на почвата

Index Морфологични признаци на почвата

Основните морфологични признаци, които характеризират '''почвените''' условия, са:; Мощност на почвените хоризонти: Определя се в см, а зависи най-вече от растителността, под влияние на която са образувани.

5 отношения: Плътност, Почва, Механичен състав на почвата, Влажност на въздуха, Водни свойства на почвата.

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем (обемна плътност), единица площ (повърхностна плътност) или единица дължина (линейна плътност).

New!!: Морфологични признаци на почвата и Плътност · Виж повече »

Почва

---- Почвата е повърхностният рохкав изветрен пласт на земната кора.

New!!: Морфологични признаци на почвата и Почва · Виж повече »

Механичен състав на почвата

Почвата е съставена от различни по големина агрегати, наречени още механични елементи, които не могат да се раздробяват по механичен път.

New!!: Морфологични признаци на почвата и Механичен състав на почвата · Виж повече »

Влажност на въздуха

Влажността на въздуха (още влажност на атмосферата) е мярка за количеството водна пара във въздуха и е една от най-съществените характеристики на времето и климата.

New!!: Морфологични признаци на почвата и Влажност на въздуха · Виж повече »

Водни свойства на почвата

Основните водни свойства на почвата са влагоемност и водопропускливост.

New!!: Морфологични признаци на почвата и Водни свойства на почвата · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »