Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Изтегляне
По-бързо от браузъра!
 

Минералогия

Index Минералогия

Минералогията е наука за строежа, формите, химичния състав, физичните свойства, както и процесите на образуване и изменение на минералите като природни тела.

3 отношения: Кристал, Полезни изкопаеми, Минерал.

Кристал

Кристалите са твърди тела, при които съставящите ги атоми, молекули или йони са подредени в правилна, повтаряща се структура в трите пространствени измерения.

New!!: Минералогия и Кристал · Виж повече »

Полезни изкопаеми

медна руда в с. Елисейна. Полезни изкопаеми се наричат веществата, добивани от земната кора или на повърхността, които се използват от хората като материал за производство.

New!!: Минералогия и Полезни изкопаеми · Виж повече »

Минерал

Минералите са твърди природни, неорганични, по-рядко органични обекти, с определена структура и химичен състав, образувани при определени физикохимични условия в резултат на различни геоложки процеси.

New!!: Минералогия и Минерал · Виж повече »

Пренасочва тук:

Минералог.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »