Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Механика на флуидите

Index Механика на флуидите

Механика на флуидите или хидрогазодинамика е учението за макроскопичното физическо поведение на флуидите.

20 отношения: Критерий на Рейнолдс, Критерий на Фруд, Класическа механика, Потенциален поток, Аеродинамика, Реология, Сила, Турбулентност, Уравнения на Ойлер, Уравнения на Навие-Стокс, Уравнение на Бернули, Хидравлика, Хидродинамика, Число на Мах, Магнитохидродинамика, Исак Нютон, Закони на Нютон, Галилеево число, Ламинарен поток, Летателен апарат.

Критерий на Рейнолдс

Критерий на Рейнолдс или число на Рейнолдс е безразмерна величина, един от така наречените „Коефициенти на подобие“, които определят вида на флуидния поток.

New!!: Механика на флуидите и Критерий на Рейнолдс · Виж повече »

Критерий на Фруд

Критерий на Фруд или Число на Фруд (Fr) е безразмерна величина един от критериите на подобие в механиката на флуидите, който дава отношението между масовата и инерционната сила при движение на флуидна частица.

New!!: Механика на флуидите и Критерий на Фруд · Виж повече »

Класическа механика

В областта на физиката класическата механика е един от основните подраздели на механиката.

New!!: Механика на флуидите и Класическа механика · Виж повече »

Потенциален поток

Потенциално течение в механика на флуидите се нарича безвихрово течение на идеален (безвискозен) баротропен флуид Завихреността в полето на течението е равна на нула и следователно векторът на скоростта v има потенциал φ В общия случай на потенциално течение флуидът може да бъде свиваем, а течението нестационарно.

New!!: Механика на флуидите и Потенциален поток · Виж повече »

Аеродинамика

Вихрите са един от много феномени, свързани с предмета на аеродинамиката. Аеродинамиката (от гръцки ἀηρ – въздух, и δύναμις – сила) е дял от динамиката, който изучава движението на газообразна среда и взаимодействието с движещи се в нея твърди тела, под действието на някаква сила.

New!!: Механика на флуидите и Аеродинамика · Виж повече »

Реология

Реологията е дял от механиката, изучаващ пластичните деформации на непрекъснатите среди при приложено напрежение.

New!!: Механика на флуидите и Реология · Виж повече »

Сила

Силата е физична величина, основно понятие във физиката, мярка за взаимодействието между телата, което предизвиква или деформация (когато тялото е с крайни размери) University Physics, Sears, Young & Zemansky, pp.

New!!: Механика на флуидите и Сила · Виж повече »

Турбулентност

Турбулентност (turbulentus — бурен, неподреден) в механика на флуидите е нестационарен режим на обтичане, при който характеристиките на флуидното поле се изменят стохастично във времето и пространството.

New!!: Механика на флуидите и Турбулентност · Виж повече »

Уравнения на Ойлер

Уравнения на Ойлер са уравнения в хидрогазодинамиката, описващи движението на свиваем невискозен флуид.

New!!: Механика на флуидите и Уравнения на Ойлер · Виж повече »

Уравнения на Навие-Стокс

Уравненията на Навие-Стокс е система от частни диференциални уравнения, описваща движението на вискозен Нютонов флуид.

New!!: Механика на флуидите и Уравнения на Навие-Стокс · Виж повече »

Уравнение на Бернули

В механиката на флуидите, принципът на Бернули гласи, че за невискозен флуид, увеличението на скоростта на потока е придружено винаги или с намаляване на налагянето, или с намаляване на потенциалната енергия на флуида.

New!!: Механика на флуидите и Уравнение на Бернули · Виж повече »

Хидравлика

Думата хидравлика произлиза от гръцката дума ὑδραυλικός (хидравликос), която произлиза от ὕδραυλος (хидралос), значеща „воден орган“.

New!!: Механика на флуидите и Хидравлика · Виж повече »

Хидродинамика

Хидродинамиката (от гръцки - движение на водата) е раздел от механиката, който изучава законите за движението на течностите под действието на външни сили и изследва механичните взаимодействия между течността и отделените от нея твърди тела.

New!!: Механика на флуидите и Хидродинамика · Виж повече »

Число на Мах

Число на Мах (или само мах, означава се с M) е отношението на скоростта на дадено тяло към скоростта на звука в средата, в която то се движи: където: Тъй като изразява отношение на две скорости, то е безразмерна величина.

New!!: Механика на флуидите и Число на Мах · Виж повече »

Магнитохидродинамика

Магнитохидродинамиката (МХД) (магнитофлуиддинамика или хидромагнетика), е академична дисциплина, която изучава динамиката на електропроводими флуиди.

New!!: Механика на флуидите и Магнитохидродинамика · Виж повече »

Исак Нютон

Исак Нютон (Isaac Newton, на английски се произнася като Айзък Нютън) е английски физик, математик, астроном, философ, алхимик и богослов.

New!!: Механика на флуидите и Исак Нютон · Виж повече »

Закони на Нютон

Законите на Нютон са закони на класическата механика, които позволяват да се запишат уравненията на движение за всяка механична система.

New!!: Механика на флуидите и Закони на Нютон · Виж повече »

Галилеево число

Галилеевото число е безразмерна характеристика на даден флуиден поток, равен на съотношението на гравитационните сили към вътрешните вискозни сили.

New!!: Механика на флуидите и Галилеево число · Виж повече »

Ламинарен поток

Ламинарен (около предната част на подводницана) и турбулентен (разпенената вода) поток В хидродинамиката, ламинарен поток е такъв поток, чиито токови линии са успоредни, в противовес на турбулентния поток.

New!!: Механика на флуидите и Ламинарен поток · Виж повече »

Летателен апарат

Индивидуално летателно средство Въздушните летателни апарати (aircraft,Luftfahrzeug) са превозни средства, които могат да летят, използвайки подемната сила на въздуха за преодоляване на гравитационното привличане към земната повърхност.

New!!: Механика на флуидите и Летателен апарат · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »