Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Безплатно
По-бързо от браузъра!
 

Механика на непрекъснатите среди

Index Механика на непрекъснатите среди

Механика на непрекъснатите среди е клон на механиката, който се занимава с анализа на кинематиката на механичното поведение на материали, моделирани като непрекъсната маса, а не като отделни частици.

13 отношения: Кристална решетка, Компютър, Огюстен Луи Коши, Атом, Напрежение (механика), Реология, Точка (геометрия), Термодинамика, Тензор, Уравнение на Бернули, Молекула, Диференциално уравнение, Деформация.

Кристална решетка

Кристална решетка е спомагателен геометричен образ, който служи за анализ на симетрията в строежа на идеален кристал.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Кристална решетка · Виж повече »

Компютър

Компютърът е устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични и/или логически операции.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Компютър · Виж повече »

Огюстен Луи Коши

Барон Огюстен Луи Коши (френски: Augustin Louis Cauchy; 21 август 1789 – 23 май 1857) е френски математик, пионер в математическия анализ – той е сред първите, заели се със строгото доказване на теоремите на математическия анализ.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Огюстен Луи Коши · Виж повече »

Атом

хелиев атом, показваща ядрото (розово) и разпределението на електронния облак (черно). Ядрото (уголемено горе вдясно) на хелий-4 в действителност е сферично симетрично и силно наподобява електронния облак, макар че при по-сложни ядра това може да не е така. Черната линия долу вляво е мащабът – един ангстрьом (10-10 m или 100 pm). Атомът (ἄτομος – „неделим“) е основната градивна частица на веществото и се състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от облак отрицателно заредени електрони.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Атом · Виж повече »

Напрежение (механика)

Схема на тензора на напреженията Напрежението е тензорна физична величина, използвана в механиката, която характеризира концентрацията на вътрешни сили в дадена точка от твърдо тяло.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Напрежение (механика) · Виж повече »

Реология

Реологията е дял от механиката, изучаващ пластичните деформации на непрекъснатите среди при приложено напрежение.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Реология · Виж повече »

Точка (геометрия)

В геометрията точка е наименование за 0-мерен обект.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Точка (геометрия) · Виж повече »

Термодинамика

Термодинамиката (от гръцки: θέρμη, топлина и δύναμις, сила; буквално може да се преведе като топлосила) е клон на природните науки (основно физиката и химията), занимаващ се с топлинните процеси, протичащи в телата следствие промяната на температура, обем и налягане и връзката с други форми на енергия и работа.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Термодинамика · Виж повече »

Тензор

напреженията (сили на единица площ), действащи върху стените '''e'''1, '''e'''2, и '''e'''3 на куба. Тензорите са категория математически обекти.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Тензор · Виж повече »

Уравнение на Бернули

В механиката на флуидите, принципът на Бернули гласи, че за невискозен флуид, увеличението на скоростта на потока е придружено винаги или с намаляване на налагянето, или с намаляване на потенциалната енергия на флуида.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Уравнение на Бернули · Виж повече »

Молекула

Тримерно (ляво и център) и двумерно (дясно) представяне на молекулата на органичното съединение атисан (atisane) Молекулата (molecula, идва от moles — маса) е структура от атоми, свързани помежду си чрез химични връзки.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Молекула · Виж повече »

Диференциално уравнение

Графично представяне на разпространението на топлината в машинен елемент, изчислено чрез решаване на диференциалното уравнение на топлопроводимостта Диференциалните уравнения са математически уравнения, които свързват стойностите на търсена неизвестна функция и тези на нейните производни от различен ред.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Диференциално уравнение · Виж повече »

Деформация

Деформация се нарича изменението на положението на участъци от едно тяло един спрямо друг.

New!!: Механика на непрекъснатите среди и Деформация · Виж повече »

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »