Logo
Юнионпедия
Съобщение
Предлага се в Google Play
New! Свали Юнионпедия на вашия Android ™!
Инсталирай
По-бързо от браузъра!
 

Международни икономически отношения

Index Международни икономически отношения

Международните икономически отношения, МИО (по-рядко като международна икономика от английски: international economics) се занимава с ефектите върху икономическата активност от международните различия в продуктивните ресурси и консуматорски предпочитания и институциите, които им влияят.

40 отношения: Facebook, LinkedIn, Корпоративна търговска банка, Конституционен съд на България, Кенет Рогоф, Президент на България, Пловдивски университет, Алън Диърдорф, Антоанета Василева, Народно събрание, Статистика, Стокова борса, Стопанска академия, Софарма, Сегментиране на пазара, Университет за национално и световно стопанство, Цена, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Математика, Макроикономика, Микроикономика, Министерство на външните работи, Министерски съвет на България, Международна търговия, Международни финанси, Международни отношения, История на България, Икономически университет - Варна, Икономика на развитието, Застраховане, България, Бургаски свободен университет, Бакалавър, Варненски свободен университет, Висша математика, Висше училище, Великотърновски университет, География на България, Дистрибуция, Езикова култура.

Facebook

#пренасочване Фейсбук.

New!!: Международни икономически отношения и Facebook · Виж повече »

LinkedIn

LinkedIn е онлайн социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти.

New!!: Международни икономически отношения и LinkedIn · Виж повече »

Корпоративна търговска банка

„Корпоративна търговска банка“ АД е банка в София, България, създадена през 1994 г., разраснала се бързо в периода 2007 – 2014 и фалирала на 6 ноември 2014 г. Обявена е в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 г.

New!!: Международни икономически отношения и Корпоративна търговска банка · Виж повече »

Конституционен съд на България

Конституционният съд на България (КС) е институция, създадена с Конституцията от 1991 г.

New!!: Международни икономически отношения и Конституционен съд на България · Виж повече »

Кенет Рогоф

Кенет Саул Рогоф (Kenneth Saul Rogoff; р. 22 март 1953) е Томас Кабът професор по публична политика и икономика в Харвардския университет и бивш главен икономист на Международния валутен фонд.

New!!: Международни икономически отношения и Кенет Рогоф · Виж повече »

Президент на България

Президентът на България е държавният глава на Република България.

New!!: Международни икономически отношения и Президент на България · Виж повече »

Пловдивски университет

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (или ПУ) е висше училище в Пловдив, Смолян и Кърджали, България.

New!!: Международни икономически отношения и Пловдивски университет · Виж повече »

Алън Диърдорф

Алън Диърдорф (английски: Alan V. Deardorff) e Джон Суиитленд професор по международна икономика и професор по икономика и публична политика в Университета в Мичиган, Ан Арбър.

New!!: Международни икономически отношения и Алън Диърдорф · Виж повече »

Антоанета Василева

Антоанета Василева е български икономист, професор по Световно стопанство и Международни икономически отношения в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

New!!: Международни икономически отношения и Антоанета Василева · Виж повече »

Народно събрание

#пренасочване Народно събрание на България.

New!!: Международни икономически отношения и Народно събрание · Виж повече »

Статистика

Диаграма на нормално разпределение, често използвано в статистиката Статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите.

New!!: Международни икономически отношения и Статистика · Виж повече »

Стокова борса

Чикагската търговска палата, основна стокова борса в САЩ Стоковата борса e борса, където се търгуват стоки и финансови деривати.

New!!: Международни икономически отношения и Стокова борса · Виж повече »

Стопанска академия

Стопанска академия „Д.

New!!: Международни икономически отношения и Стопанска академия · Виж повече »

Софарма

„Софарма“ АД е българска публична фармацевтична компания.

New!!: Международни икономически отношения и Софарма · Виж повече »

Сегментиране на пазара

Сегментиране на пазара или пазарна сегментация е понятие от областта на маркетинга, с което се означава дейност, целяща да се раздели пазара на отделни части (сегменти).

New!!: Международни икономически отношения и Сегментиране на пазара · Виж повече »

Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-големият икономически университет в Република България и Югоизточна Европа.

New!!: Международни икономически отношения и Университет за национално и световно стопанство · Виж повече »

Цена

Цена е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга.

New!!: Международни икономически отношения и Цена · Виж повече »

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ) в Благоевград, България е един от най-големите държавни университети в страната.

New!!: Международни икономически отношения и Югозападен университет „Неофит Рилски“ · Виж повече »

Математика

Математика (от старогръцки език: μάθημα, матема – знание, изучаване, учене) е изучаването на области като количествата (т.е. числата) Определение за „математика“ от Оксфордския речник на английския език,, пространствените структури, типовете пространство и извършването на изчисления.

New!!: Международни икономически отношения и Математика · Виж повече »

Макроикономика

Макроикономиката е наука за икономиката на национално ниво като едно цяло — сбора от новосъздадените стоки и услуги, дохода на населението, нивото на безработица сред търсещите работа и принципите, определящи движението на цените.

New!!: Международни икономически отношения и Макроикономика · Виж повече »

Микроикономика

Микроикономиката, от гръцките „μικρό“ — малък, и „οικονομια“ — икономика, през английското „microeconomics“, е клон на икономическата наука, който изучава как индивидуалните субекти на икономиката, като домакинствата и фирмите, взимат конкретни решения, за да разпределят ограничени ресурси, обикновено в пазарите, където стоки и услуги се купуват и продават.

New!!: Международни икономически отношения и Микроикономика · Виж повече »

Министерство на външните работи

#пренасочване Министерство на външните работи на България.

New!!: Международни икономически отношения и Министерство на външните работи · Виж повече »

Министерски съвет на България

Министерският съвет (Правителството) е централен, колективен орган на изпълнителната власт с обща компетентност в Република България.

New!!: Международни икономически отношения и Министерски съвет на България · Виж повече »

Международна търговия

Международната търговия e съвкупността от международни търговски отношения (двустранни и многостранни) между страните в света, насочени към размяна на стоки, услуги и други материални и нематериални ценности - патенти, лицензи и др.

New!!: Международни икономически отношения и Международна търговия · Виж повече »

Международни финанси

Международни финанси (също и като международна монетарна икономика или международна макроикономика) е дял от финансовата икономика, който изучава динамиката на обменните нива, чуждестранното инвестиране и как тези афектират международната търговия.

New!!: Международни икономически отношения и Международни финанси · Виж повече »

Международни отношения

Международните отношения са съвкупност от икономически, политически, правни, дипломатически и други връзки между държавите и системите от държави, между основните социални слоеве, класи, между основните социални, политически сили, организации и обществени движения, действащи на международната сцена, т.е. това са взаимоотношенията между народите.

New!!: Международни икономически отношения и Международни отношения · Виж повече »

История на България

Историята на българските земи може да бъде условно разделена на 5 основни периода: Праистория, Античност, Средновековие, Османско владичество и Съвременна история.

New!!: Международни икономически отношения и История на България · Виж повече »

Икономически университет - Варна

Икономическият университет (съкр. ИУ или ИУВ) е висше училище във Варна, България.

New!!: Международни икономически отношения и Икономически университет - Варна · Виж повече »

Икономика на развитието

Икономика на развитието e клон на икономиката, който се занимава с икономическите аспекти на процеса на развитие в страните с нисък доход на населението.

New!!: Международни икономически отношения и Икономика на развитието · Виж повече »

Застраховане

Застраховането е дейност, при която застрахователни компании набират средства от физически и юридически лица и се задължват да осигурят застрахователно покритие през периода на застраховката, като при настъпване на риск, изплащат обезщетение или плащане.

New!!: Международни икономически отношения и Застраховане · Виж повече »

България

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.

New!!: Международни икономически отношения и България · Виж повече »

Бургаски свободен университет

е висше училище в град Бургас, България.

New!!: Международни икономически отношения и Бургаски свободен университет · Виж повече »

Бакалавър

#пренасочване Бакалавърска степен.

New!!: Международни икономически отношения и Бакалавър · Виж повече »

Варненски свободен университет

"Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България със седалище в гр.

New!!: Международни икономически отношения и Варненски свободен университет · Виж повече »

Висша математика

Висша математика е сборно понятие за избрани глави от различни математически дисциплини, които се изучават в рамките на учебните планове на различни специалности във полувисшите и висши учебни заведения.

New!!: Международни икономически отношения и Висша математика · Виж повече »

Висше училище

Висшето училище е училище, което води обучение на равнище висше образование и осъществява научноизследователска дейност.

New!!: Международни икономически отношения и Висше училище · Виж повече »

Великотърновски университет

Великотърновският университет „Св.

New!!: Международни икономически отношения и Великотърновски университет · Виж повече »

География на България

България е държава в Югоизточна Европа, граничеща на север с Румъния, на запад със Сърбия и Република Македония, на юг с Гърция и Турция, а на изток с Черно море.

New!!: Международни икономически отношения и География на България · Виж повече »

Дистрибуция

Дистрибуция е един от четирите елемента на маркетинг микса.

New!!: Международни икономически отношения и Дистрибуция · Виж повече »

Езикова култура

Езикова култура може да се отнася до две неща.

New!!: Международни икономически отношения и Езикова култура · Виж повече »

Пренасочва тук:

Международна икономика, МИО.

ИзходящIncoming
Хей! Ние сме на Facebook сега! »